AAHARON - dohlíží na lásku dvou lidí, kteří nemohou být spolu. V minulosti se velice milovali, toužili být spolu, toužili se vidět i slyšet, a nyní již to není možné. Důvody mohou být různé, může se jednat o strach jednoho z lidí, nebo je tento člověk v jiném vztahu.

AALBIEL - dovedu vás k vyšším cílům, nade mnou stojí archanděl Michael, a dovolí mi vám pomoci ve vaší záležitosti. Pomůžu vám dojít spravedlnosti nejen u soudu, ale také v běžném životě. Pomáhám lidem, kteří jsou v právu a na které je činěno bezpráví.

ABAGRION - ochraňuji lásku proti zlým lidem, by na vás žádná zlá moc nedosáhla a vy jste žili spokojeně bez cizích vlivů. Posílám své světlo na ochranu před zlobou a nepřejícností. Odstraňuji nežádoucí vlivy, by se láska projevila v plné síle. Neboť jen čistá láska dokáže překonat vše zlé, a já vám tuto lásku přináším.

ABAN - dohlížím na to, by láska proudila tím správným směrem. Dohlížím na námluvy i zásnuby. Nyní rozhodujete se, kterého partnera zvolit pro šťastný život, a já vám v tom budu nápomocen. Ukážu vám pravou tvář partnerů, mezi nimiž se rozhodujete, byste zvolili toho nejvhodnějšího. Ukážu vám správnou cestu šťastným partnerským vztahem.

ABARIEL - dohlížím na početí a příchod připravené dušičky do vašich životů. Přináším plodnost a schopnost otěhotnět. Stejně jako miminko v děloze, chráním také plavce i neplavce, by neutonuli. Odstraňuji smutek a žárlivost, posiluji lásku a radost, byste byli ve vztahu šťastni a mohli přivést na svět zdravé miminko.

ABASDARFON - dohlížím na vaše štěstí v pracovní oblasti. Vypravím vás do dalšího úspěšného dne a pomohu vám dostat se na místo, po kterém toužíte. Ať již nevykonáváte žádnou profesi, či jste na tomto místě nespokojeni, povolejte mne a já vám pomůžu k pracovnímu štěstí. Ukážu vám správnou cestu k získání vysněného místa.

ABASDARHON - ukážu vám budoucnost vašeho vztahu pomocí snů, ale také na co si máte dát pozor, zda vyčkávat, nebo je lépe jednat. Každý vztah je jedinečný, a já vám jsem ochoten pomoci na vašem vztahu pracovat, povýšit ho na Boží vztah plný lásky a porozumění.

ABATAR MUZANIA - jsem andělem milostné komunikace. Pečuji o komunikaci ve vztahu, přináším jí tam, kde schází. Soustředím se na toho, koho milujete, zesílím jeho myšlenky na vás tak, by nejen na vás tento člověk myslel, ale také aby pro to něco udělal. Popostrčím ho směrem k vám, a ukážu mu všechny krásy lásky, by nepochyboval o sobě ani o lásce k vám. Podporuji odvahu komunikovat, ale také spojit se s vámi, pokud ve spojení nejste. Dávám odvahu snít o vaší společné budoucnosti a také pro to něco udělat.

ABATHUR - společné bydlení utužuje lásku, proto pomáhám především nalézt vhodné bydlení, podporuji myšlenky na bydlení a ukazuji krásy společného bydlení tomu, kdo se bojí osamostatnit a odejít od svých rodičů. Se mnou to zvládnete bez problémů, není třeba se bát. Pokud má tedy i vaše láska myšlenky na společné bydlení, s mou pomocí je uskuteční.

ABBADON - starám se o to, by zlo bylo potrestáno tak, jak si zaslouží. Mám na starosti tresty Boží, bojuji se Satanem i jeho temnými pomocníky. Použil proti vám někdo černou magii, nebo vám snad někdo ubližuje? Přáli byste si pro tohoto člověka to, co si skutečně zaslouží? Pak mne můžete požádat, nechť roztočím Boží mlýny plnou rychlostí.

ABBETIRA - jakou částku požadujete a na co ji chcete použít? Kolik lidí učiníte šťastnými? Otevřu vám dveře do prosperity, byste byli i vy šťastni a splnili si svá velká přání, však musíte učinit šťastného alespoň jednoho člověka, skutečně šťastného, splnit i jeho sen. Pak vaší prosbu s radostí přijmu.

ABDIEL - možná máte nyní se svou vírou problémy, neboť neděje se nic pozitivního, co byste zaznamenali. Avšak vězte, že tam, kam nedohlédne váš zrak, děje se mnohé a připravuje se vše na projevení i ve vaší přítomnosti. Pomohu vám s vaší vírou, vírou v Boží plán i Boží pomoc. Nedám vám znamení, neposkytnu vám důkaz, byste uvěřili, ale pomohu vám zklidnit vaší duši, byste opět získali svou víru.

ABDIZUEL - přináším touhu po sebezdokonalení, přináším touhu být opravdu sebevědomý ve všem, co chcete dělat. Potřebujete se zdokonalit v pracovní oblasti, nebo v oblasti lásky? Bojíte se neúspěchu, či posměchu? Se mnou na tyto pocity zapomeňte, neboť tak, jak vás vidím já, uvidí vás také ostatní lidé. Dokonalost můžete hledat také v přírodě, proto také pomáhám zemědělcům, by jejich plody prospívali.

ABEL - očišťuji od hříchů duše pozemské, tedy ještě v živých pozemských tělech, také duše, které již své tělo opustili. Pokud máte pocit, že zhřešili jste, a toužíte svůj hřích smýt, pak mne povolejte. Udělejte to dříve, než předstoupíte před našeho pána, neboť i váš život se tím stane šťastnější, neboť nebude vás nic tížit.

ABIEL - pomáhám všem lidem s komunikací. Také pomáhám všem těm, kdož chtějí slyšet rady andělů a neslyší, by mohli naše vzkazy zachytávat pomocí automatického písma. Přibližte se nám, andělům, a vyslechněte naše vzkazy přímo pro vás.

ABILAEL - pomůžu vás zcela rozvinout a zrealizovat váš plán, kterému nikdo nevěří, v jehož úspěch nikdo nevěří. Nebojte se požádat mne o pomoc při realizaci vašeho plánu, neboť věřím, že pomůže vám zapsat se do dějin či srdcí lidí. Tak jako věřím vám, tak věřím i vašemu plánu.

ABINAEL - v mé přítomnosti je těžké lhát, neboť každá lež se ihned pozná i u těch největších lhářů. Stačí povolat mne a mít mou energii blízko sebe. Pokud si nejste jisti, zda byste vše dobře rozpoznali, zapalte k mé energii ještě svíčku, podle plamínku poznáte, zda osoba, která je s vámi v místnosti, lže.

ABRANUDSHIAH - pomohu vám s čímkoliv, co je v souladu s Božím osudem, konáno v lásce a z lásky. Žádat mne můžete o cokoliv, však je třeba mít v srdci pro své přání lásku, jinak má pomoc není účinná. Jsem ve službách Ježíše a zajišťuji lásku na Zemi, lásku všech tvorů, kteří mne prosí o pomoc.

ABRAXAS - starám se o lásku, vkládám jí do vztahů, vkládám také do vztahů harmonii, schopnost starat se jeden o druhého, být si navzájem oporou. Podporuji důvěru a porozumění ve vztahu. Vkládám do vztahů čistotu, bez hádek a rozepří, bez závisti a žárlivosti. S mou pomocí docílíte čisté lásky.

ABRID - chráním vás před zlými lidmi, ale také před těmi, kdož by vám vaší životní energii chtěli vysávat. Ochraňuji před zlem. Dohlížím také na tok času, by se nic neuspíšilo k neprospěchu lidí, ale také by se zbytečně čas nevlekl. Jako anděla rovnováhy mne můžete požádat o rovnováhu ve vašem životě.

ABRINAEL - hlídám velké lásky, pomáhám všem partnerským párům, by jejich láska sílila a vztah se vyhnul stereotypu. Pokud tedy váš vztah uvadá, či necítíte lásku vašeho partnera, neprojevuje vám své city a stává se chladným, pak mne můžete požádat o nápravu.

ABULIEL - anděl komunikace dohlížím na písemnou komunikaci mezi dvěma lidmi a na trpělivost. Pokud vám partner neodepisuje, nebo odepisuje jedním slovem a jen občas, můžete mne požádat o to, bych na vašeho partnera dohlédl. Podporuji trpělivost, byste se dočkali své lásky a mohli jí prožívat společně se svým partnerem. Neboť při netrpělivosti jste neklidní, a tudíž si můžete brzdit to, po čem tolik toužíte. Dohlédnu, by člověk, který vás má v srdci, nebál se, a napsal vám o své touze a lásce, by začal komunikovat.

ABUSIS - ztratilo se vám zvířátko, postrádáte člena rodiny? Rádi byste se s ním ještě shledali, rádi byste ho uvítali opět doma? Dívám se na všechny bytosti, kteří ztratili cestu domů, či se zatoulali, či nemohou domů přijít, neboť jim někdo brání. Pomohu jim najít opět cestu domů, by se nebáli a vydali se na tuto cestu co nejdříve.

ABUZAHA - podporuji láskyplné změny, pomáhám milencům v jejich lásce, by zdolali všechny překážky a mohli být spolu a žít společně. Někdy se stává, že lidé žijí ve vztahu, ve kterém není již láska, a oba dva se jen trápí. Pak takový člověk začne hledat lásku, a když ji najde, bojí se opustit již nefunkční vztah. Pokud to máte také tak, pak vám rád pomohu.

ABUZOHAR - dohlížím na zamilovanost, by nevyprchala ani na začátku vztahu, ani za mnoho desítek let. Dohlížím na zdárný průběh námluv, setkání, ale i vztahu. By vztah dostal se do nadpozemské úrovně a láska a zamilovanost stále čišela z páru zamilovaných. Jako anděla lásky mne můžete požádat o pohlaví miminka.

ACALEV - zklidním vaší duši, byste nepřebíhali od jedné záležitosti k druhé. Cítím, jak vám myšlenky těkají, nevíte, pro kterou záležitost se rozhodnout, nebo prostě nedokážete dotáhnout nic do konce. Rádi byste nastolili ve svém životě řád, a dokončili, co jste započali?

ACARIEL - opatruji duše zvané anam cara. Dvě poloviny duše hledám po celém světě, vedu jejich cesty k sobě, by došlo ke spojení a štěstí těchto dvou bytostí. Spolu s Thelielem jim ukazuji cestu opět ke společnému život, dohlížím, by se duše spojila a již nikdy nerozpojila.

ACERUEL- přináším krásné sny o budoucnosti, o všem, co vás čeká, nepěkného - tedy čemu je třeba se vyhnout, ale i toho krásného, co vás čeká. Čeká snad vaše láska a neví, zda se rozhodnout pro společný život s vámi? Přinesu mu mnoho krásných snů o vaší společné budoucnosti. Také pro vás a vaše blízké jsou mé sny důležité, proto pokud stojíte před důležitým rozhodnutím ve svém životě, ukážu vám správnou cestu.

ACHADIEL - hlídám první lásky, pokud objevím společnou cestu i v budoucnosti, pak jí ukážu vám dvěma, neboť jste se kdysi dávno velice milovali a nedokážete na sebe zapomenout. Avšak neodvážíte se udělat první krok sami, či tento krok neumí udělat vaše první láska. Posílám lásku do vaší cesty, bych napomohl této lásce.

ACHAIAH- jsem andělem trpělivosti, pokud trpělivost ztrácíte nebo vám chybí, rád vám pomohu. Pomáhám všem, kdož nevidí náznaky v lidském světě, a přesto chtějí věřit, že cesty zpět není, že vydati se musí směrem za splněním svého přání.

ACHAIM - dám vám na vybranou - přejete si lásku nebo zaměstnání? Honbu za penězi a bezstarostný život, nebo méně financí s velkou láskou? Vyberte si nyní, a pokud dobře vyberete, získáte nakonec obojí.

ACHAR - povolejte mne vždy, když komunikace vázne, či zcela chybí, neboť pro váš vztah je velice důležitá. Odstraňuji bloky, které brání svěřit se sobě navzájem se svým štěstím i trápením. Pod mými křídly roztávají ledy v srdcích lidí, by komunikovalo se jim snadno. Zahřívám všechna láskyplná srdce. Pokud je vaše komunikace skvostně ledová, je na čase požádat mne o pomoc.

ACHAVAHICHTA - dohlížím na velké lásky, které končí ze dne na den, ze zcela malicherných důvodů. Netrapte se již odchodem své lásky, byť milovali jste tohoto člověka a on miloval vás. Jeho rozhodnutí bylo jistě ukvapené, proto nesnažte se ho pochopit. Opět nastolím touhu a lásku ve vašich srdcích, však trápení nyní pusťte ze své hlavy a nemyslete na nic zlého.

ACHAZRIEL - hledím do vašich srdcí a nabádám vás k rozhodnutí. K rozhodnutí pro lásku. Milujete člověka, který vám svou lásku nedává, necítíte jeho lásku nebo jí sami neumíte vyslovit? Proč tomu tak je? Odpověď najdete ve svém srdci. Víte, že právě tohoto člověka chcete mít po svém boku, i když důvod neznáte. Cítíte, že je to ten pravý člověk pro život, ale chtěli byste také jeho lásku dostávat a cítit. Je snadné popostrčit ho kupředu, pokud takovouto lásku sami máte ve svém srdci.

ACHCHTI - starám se o velké lásky. I velká láska může zažít odloučení. I člověk s velkou láskou v srdci může si zkusit být s tím, koho nemiluje, a opustit toho, koho miluje. Je to věčné lidské hledání. Avšak co stále hledáte? Co je víc, než láska? Nepřetvařujte se a nepředstírejte štěstí, neboť takto k vám nepřijde. Ukažte svou pravou tvář, poslechněte své srdce, a štěstí za vámi přijde společně s láskou.

ACHELIAH - rozprostírám svá velká křídla kolem vašich těl, by zářili jste vnitřní i vnější krásou. Stejně jako had dokáže svléci svou kůži a být ještě krásnější, dokážete okouzlit každého, na koho si pomyslíte. Dávám charisma lidem, jež si to zaslouží a jež to potřebují k nalezení skutečné lásky.

ACHILA - hlídám tajná setkání milenců, kteří se musí skrývat, neboť ještě nenadešel čas k prozrazení jejich vztahu. Poskytuji vám setkání, byste mohli být spolu a užívat si nerušeně svou lásku až do dna. Jednoho dne přijde čas, kdy budete svou lásku moci ukázat celému světu. Tento čas se již blíží.

ACHIVANUHI - ochraňuji vztah dvou lidí, které dělí od sebe velká vzdálenost. Dohlížím na jejich věrnost a lásku, by nezradili sebe ani jeden druhého. Podporuji myšlenky, dávám velkou touhu po setkání. Zkracuji tuto vzdálenost alespoň v srdcích, dopomůžu setkání v pravý čas.

ACHUSATON - pomohu vám nahlas vyslovit, co si myslíte, či říkáte jen v duchu. Nebojte se vyslovit se, nestyďte se za svou lásku, neskrývejte již své city. Neboť nepřinesou vám nic zlého, osvobodíte se ze spárů svého strachu. S láskou přijde k vám velké štěstí. Proto nebojte se ničeho a utíkejte za svou láskou.

ACIEL - pomohu vám ve složitém rozhodnutí. Nevíte, který partner je pro vás ten nejlepší pro život? Rádi byste zvolili správně a šli za svým štěstím? Chtěli byste partnera, se kterým můžete strávit krásný život v lásce a porozumění? S tímto vším vám velmi rád pomohu.

ACOLOM - strážím planetu Venuši. Hlídám nenaplněnou lásku a dávám jí naplnění. Jste smutní a nešťastní při čekání na svou lásku? Chtěli byste ji mít vedle sebe, by váš smutek odešel a slzy se osušili? Stačí mě požádat a já probudím city v mysli vaší lásky, vašeho milovaného.

ADAD - podporuji zdraví skrze plody přírody, které si sami vypěstujete. Vkládám do ovocných stromů, keřů i zeleniny potřebné vitamíny k udržení a zajištění zdraví. Přináším vám minerály a vitamíny, které vašemu tělu chybí.

ADAE - hlídám lásku v kruhu rodiny, zvláště dětské lásky, mateřské a otcovské. Dohlížím na soulad mezi otcem, matkou a dětmi, také mezi páry nejen heterosexuálními, neboť láska je vždy od Boha. Nestyďte se za svou lásku, pokud pramení z vašeho srdce, dejte o ní vědět celému světu. Nenechte si ji vzít a bojujte za ní.

ADANAEL - dohlížím na chování dětí, na jejich poslušnost, by se vždy chovali tak, jak mají, zachovali si svou svobodu, a přesto nepřidělávali starosti rodičům. Dohlížím na jejich správný duchovní vývoj, by si zachovali nevinnost dítěte, ale lásku andělskou.

ADATIEL - jsem andělem milenců, chráním čisté lásky. Ukazuji cestu ke společnému životu, dávám odvahu opustit stávající, nefunkční vztah a být šťastní. Neboť jen v lásce naleznete to skutečné štěstí, jen někdy jeden z vás stále váhá a bojí se udělat ten správný krok. Nač je vám však váš strach, když můžete přijít o to nejcennější, co nyní u sebe máte, a tím je velká láska? Nebojte se ničeho, však ochráním vás, vaše láska za to stojí.

ADIEL - ukončuji všechny záležitosti, které již ve svém životě nepotřebujete. Je spousta věcí a situací, na které se upínáte, však nejsou již zapotřebí, proto nebojte se mi je odevzdat. Odevzdejte mi také bolestné zkušenosti a věřte, věřte v lásku, neboť láska vám neublížila. Ubližovat umí jen lidé, však v mnoha lidech ukrývá se dobro. Proto nebojte se opět věřit.

ADIMIL - hlídám lásku všech zamilovaných lidí, kteří nežijí ve společné domácnosti, avšak nechtějí na tom nic měnit, ze strachu, že selžou, ze strachu, že neuvidí nikdy více své milované děti.

ADIMUS - jsem anděl dohlížející na vzplanutí lásky na pracovišti. Zamilovali jste se do svého nadřízeného nebo podřízeného a přejete si více, než jen profesionální vztah? Přejete si krásný vztah s tímto člověkem? Toužíte po vztahu milostném, nebo snad partnerském s tímto člověkem? Pomohu vám získat jeho náklonnost i lásku.

ADINAEL - jsem andělem lidských něžností. Dávám do vztahu něhu a touhu, vkládám ji jen mužům, by ženy tuto něhu mohli pocítit od svého milovaného partnera. Pokud se vám tato něha nedostává a chybí vám, nehledejte ji jinde, jen vyslovte své přání.

ADNACHIEL - nemám rád velká rizika, ale přesto pomáhám všem, kdož se rozhodnou velice riskovat. Riskovat můžete vztah, peníze, nebo práci, však při riskování vašeho života vám nepomohu. Život je svatý a není na hraní.

ADNAI - milovali jste se v minulosti, či jste milovali někoho jen platonicky, a tento člověk vaší lásku neopětoval? Možná byl tenkrát příliš mladý na lásku a vztah s vámi, možná nyní nastal ten správný čas. Nemyslíte na tohoto člověka jen tak náhodou, možná myslí i on na vás a touží po vás. Máte ho ve svém srdci a chtěli byste ho mít také ve svém životě?

ADONAEL - probudím ve vás logické myšlení, ale také duchovní štěstí. Byste ho pocítili a mohli být šťastni. Potřebujete pomoci se strategií plánu či svého života? I v tom vám mohu být nápomocen. Stačí mne o to požádat.

ADONAI - máte potíže s láskou? Nerozumíte si se svým milým, se svou milou? Jsou hádky na denním pořádku? Chtěli byste tyto potíže odstranit?

ADOYAHEL - ukážu vám pravou tvář člověka, o kterého usilujete, nebo kterého máte po svém boku.

ADRIEL - dohlíží na stálou lásku, napomáhá lepšímu osudu. Pomáhá zamilovaným, aby byli spolu a dokázali si slova lásky říci

ADUCHIEL - dohlíží na spravedlnost ve vztazích, aby si byli partneři rovni, nepovyšovali se nad druhého a dokázali spolupracovat.

AF - e andělem sňatků a zázraků. Chcete dostat nabídku ke sňatku? Je to nyní nemožné? Milujete svého přítele a on vás a rádi byste svůj život svěřili do jeho rukou? Af nahlédne tomuto člověku do srdce a vyzdvihne ho nad rozum. Poté sám přijde s touto nabídkou

AFBRI - jsem andělem lásky a zázraků spojených s láskou. Zázraků, na které tak netrpělivě čekáte. Zázraků stvoření lásky nebo návratu lásky. Uvolním pro vás tento zázrak v tu správnou chvíli, stačí mne jen o to požádat.

AFBRIEL

jsem nebeský kníže přinášející nebeskou lásku všem, kdož dlouho na svou lásku čekají, či čekají na návrat partnera, na jeho vyslovení lásky. Rozdmýchávám oheň lásky v srdcích lidí, kteří chovají se jinak, než by měli, kteří nemají na první pohled zájem, ale vnitřně je to trápí a rádi by byli se svou láskou. Jen odvaha jim chybí.

AFIMO - je anděl vášnivé lásky. Dohlíží na sexuální přitažlivost mezi dvěma lidmi.

AFOLONO - postůjte chvíli a vnímejte jen svou duši. Hluboko uvnitř vás spí moudrost vašich minulých životů, které probudíte jen klidem. Skrývá se ve vás víc, než si myslíte. Vyzdvihněte to dobré ze své duše, a použijte pro své štěstí.

AFREI - je andělem lásky a zázraků, očekáváte-li zázrak v oblasti lásky, který stále nepřichází, povolejte ho ku pomoci k uvolnění tohoto zázraku.

AFRIEL - střeží děti a mláďata zvířat, stará se o jejich blaho. Trápí vás osud nějakého zvířátka, či dokonce toto zvířátko trpí? Podporuje také pozitivní myšlení.

AFRYCA - pomohu vám odhalit tajemství léčivých bylin, drahokamů a všeho, co souvisí s léčením pomocí přírody.

AFSIKHOF - dohlíží na vás v době dovolené, abyste si odpočinuli, a neprožili nic špatného. Na cestách vás chrání před nehodami, v době pobytu na dovolené vás ochraňuje před nudou.

AFTIEL - přináším lepší časy, odnáším časy zlé. Neprožíváte právě nejlepší období? Zdá se, že se vám nic nedaří? Děláte pro to vše, ale bez výsledku? Týká se vaše trápení lásky? Týká se snad financí? S tím vším vám mohu pomoci.

AGAD - dohlíží na zamilované muže, by dokázali odhodit své ego a skutečně prožívali lásku podle svých snů.

AGARES - s ním se naučíte jakoukoliv řeč. Mnoho lidí ho považuje za démona, jelikož má rád lidské krásné ženy, ale stále patří do andělské říše.

AGASOLY - chcete se dočkat překvapení od svého milého či milé? Toužíte po překvapení, kdy vám oznámí úžasnou zprávu, která vás potěší a na kterou čekáte již delší dobu?

AGIEL - zajišťuje inteligenci, díky němu uvidíte věci více do hloubky.

AGIKUS - pomáhá udržet zamilovanost u dlouhotrvajících vztahů.

AGLASIS - pomůže vám najít toho správného zvířecího učitele, kterého nyní potřebujete, aby vás vedl dál vaším životem.

AGROMAUMA - přestaňte si brzdit lásku, kterou můžete prožívat v krátké době. Vysílejte ke mně a k ostatním andělům jen krásné, barevné, pozitivní myšlenky, bychom vám mohli vaši lásku poslat zpět do života. Máte pocit, že to nedokážete? Pak mě můžete povolat a já vám s tím pomohu.

AGUM - pomůžu vám nalézt porozumění a klid ve vztahu, pokud čelíte velkým překážkám a problémům. Otevřu vaše oči, byste viděli jen to krásné na vašem vztahu, a zapomněli na malichernosti, které vás nyní sužují. Pomohu vám rozpomenout se a opět zažívat krásný vztah, jakým byl na začátku vašeho vztahu. Sám přinesu zapomnění všeho zlého a rozprostřu před vámi důvod, proč jste se do sebe kdysi zamilovali, neboť na tento důvod jste již zapomněli.

AGYXAEL - jako anděl finanční prosperity připravuje duši člověka na přísun velkých peněz. Člověk, který žije chudobně či si nemůže dovolit vše, co by si chtěl koupit, nemusí unést přísun větších částek, nemusí umět dobře nakládat s těmito částkami, a od toho tu je Agyxael, by vás na to připravil a pomohl vám tak k větším finančním prostředkům.

AGYXIEL - je andělem nesmírné lásky, touhy a vášně. Potřebujete pomoci právě v této oblasti? Chová se váš partner chladně, nebo naopak vůbec nekomunikuje? Je mu zatěžko podívat se vám do očí, natož by vám vyjádřil, co cítí?

AHADAR - dává sílu bojovat za svou lásku, bojovat a vyhrát.

AHADIEL - dohlíží na dodržování zákonů, chrání spravedlivé a trestá lumpy.

AHAEL - spálí ve vás vše, co je dětské, jako je tvrdohlavost, vzpurnost, samolibost...

AHAHBON - povedu vás po cestě rozpomnění na skutečný důvod vaší pozemské cesty. Součástí této cesty je nalézt pravou lásku, vydat se za ní a nedívat se na překážky. Neboť překážky jsou jen důkazem, že láska stojí za všechno trápení, že trápení jednoho dne bude konec a vy prožijete krásný společný život. Najděte svou lásku a zakončete svůj karmický dluh ohledně tohoto krásného citu. Pak dojdete svého štěstí.

AHARON - přináší úspěch ženám, které se chtějí finančně vyrovnat mužům, které chtějí se postavit na vlastní nohy a být úspěšné ve své profesi nebo ve svém podnikání. Přináší vyšší zisky těmto ženám.

AHUVIEL - toužíte po důkazu lásky vašeho milého, vaší milé? Rádi byste viděli, že vás skutečně miluje? Ne slovy, ale činy? Aby udělal něco opravdu velkého, čím by vám dokázal svou lásku?

AIKLOAIOS - ve vztahu se více odvažte, dotkněte se hvězd. Můžete zažívat pocit štěstí, i výjimečnosti. I váš partner to tak nyní bude vnímat, a bude si vás více vážit.

AIONES - jsem andělem času, dohlížím na jeho dobrý tok, by se stalo vše, co má, přesně ve chvíli, kdy jsou všichni na to připraveni. Osvěcuji lidi a také je halím do soumraku, by byli co nejvíce připraveni na splnění svého přání a tímto darem poté nemrhali.

AIRJAMAN - slouží k léčení vztahů, pokud máte problémy, nebo pokud chcete zpět svou lásku. Stejný úkol má i v přátelství, kdy tyto vztahy léčí.

AJOEL - se mnou se můžete radovat ze svých úspěchů. Také vašemu partnerovi otevřu oči, aby viděl, jak vzácnou bytost má vedle sebe.

AKABUS - jsem ochráncem zvířátek, především hlodavců, kteří se socializovali ve vašich domácnostech a chováte je jako mazlíčky. Pokud tedy máte doma osmáka, pískomila, myšku, veverku či jiného hlodavčího mazlíčka, pomohu vám s jeho péčí a dohlédnu na jeho spokojený život.

AKACIUS - jsem andělem horoucí lásky. Milujete někoho, o kom víte, že vás miluje také, ale nedává to příliš najevo? Chtěli byste, aby se v něm opět rozhořel oheň touhy tak, aby na vás nejen myslel, ale aby také přišel a dal vám svou lásku najevo?

AKAHIMO - provázím vás po cestě duchovního světa, světa andělů, pozemských andělů. Porozumíte mnohým pravdám, a v pravý čas pochopíte, kam vaše kroky nyní směřují a z jakého důvodu.

AKAIAH - utrpení jste si prožili již dost, sám jsem vás jím provázel, abyste mnohé pochopili. Nyní již může být tohoto utrpení konec, jen mě požádejte za pomoci sedmi mých plamínků. Odevzdejte svou daň, do mých rukou, a zažijte štěstí. Sledujte zbylý vosk u každé svíčky, dívejte se na obrazce, pak dejte dohromady všech 7 vosků, a zjistíte, zda vám mohu pomoci ve vašem utrpení, či zda zkrátím čas vašeho čekání. Pokud vám nezbude vosk u některého plamínku, pak je třeba ho nahradit novým, jelikož se vyskytly problémy, které je třeba odstranit.

AKANEJONAHO - díky mě poznáte sami sebe, ve své Boží podstatě, neboť jste děti Boží, a tak na sebe nyní budete pohlížet.

AKARABEL - vyzařuji velké teplo, kterým obklopuji dva lidi tak, by i ten, kdo jest chladný a zůstává v pozadí se svými city, procitl a ucítil mé teplo. By toužil po náručí toho, koho miluje, nebál se vykročit za láskou. S mými mocnými paprsky ucítí skutečnou lásku, podívá se do svého srdce a nechá své srdce, aby jednalo.

AKATRIEL - je andělem výzev, zajišťuje dobrý vývoj události.

AKATRIELAH - je třeba vaší lásku postavit na pevných základech, kterých se vám nyní nedostává, tak, aby vydržela po celý život, a nejen tento.

AKER - chybí vám nebo vašemu partnerovi rozhodnost? Chcete to změnit? Pomohu vám s tím.

AKHIBEL - pomohu vám určit, jak se věci skutečně mají, dříve, než vynesete jakýkoliv soud. Někdy se pravda značně skrývá, a já vám ji pomohu odhalit.

AKIRGI - pomohu vám v obchodní záležitosti, ve které nemáte pevnou půdu pod nohama, aby dopadla přesně podle vašich představ.

AKRABIEL - se mnou se již nemusíte bát stínů, váš strach o partnera odeženu. Vložím do jeho srdce mnoho láskyplného světla, abyste mu poskytli volnost a nebáli se, že se zamiluje do jiného člověka.

AKRASIEL - má nad vámi váš partner moc? Chtěli byste mít také hlavní slovo? Nechcete se nechat už ovládat? Pak mě požádejte o pomoc.

AKRIEL - pomáhá s plodností, početím, odstraňuje sterilitu. Vhodný také při depresích. Vrací paměť, tudíž vhodný zejména při studiích.

ALADIAH - zajišťuje vaše soustředění na práci, přiměje vás při práci přemýšlet a je zdrojem pracovních nápadů.

ALAGILL - provedu vás úspěšnou cestou k výšinám až na vytoužené pracovní místo. Stanete se úspěšní ve svém oboru, vyhledávaným odborníkem.

ALAM - podporuji lásky partnerské, a to ať spolu žijete či nikoliv, důležité je, zda jeden druhého milujete. Vše máte ve svých srdcích, stačí je jen otevřít. Někdy se stane, že jeden z vás lásku cítí, ale bojí se jí projevit, nebo převládá rozum nad srdcem, který vymýšlí vždy důvody, proč nebýt s milovanou bytostí. Nastolím opět vládu vašeho srdce tak, byste cítili lásku toho druhého, ale také by vám tuto lásku dokázal.

ALAURIA - přináší úspěch v umělecké oblasti, nejen pracovní, ale i milostné. Také pokud jste se zamilovali do nějakého umělce a chcete získat jeho srdce, obraťte se na tohoto anděla.

ALBADI - žijete v milostném trojúhelníku, ale rádi byste se svého soka zbavili jednou pro vždy? Přejte svému sokovi velkou lásku a já mu ji do života přivedu, abyste mohli být se svou láskou, a nikdo do vašeho vztahu nezasahoval.

ALBIEL - dohlížím na věrnost milence, který setrvává v nefunkčním vztahu, aby s manželkou neprožíval intimní chvíle.

ALDAIH - ať již toužíte po čemkoliv, pomohu vám toto přání uskutečnit.

ALEPH - přináším vám andělské vedení, pro lehčí komunikaci mezi námi, anděly, a vámi, dětmi Božími

ALGEBOL - potřebujete se blýsknout ve společnosti, je to důležité pro vaše další povýšení, nebo nechcete udělat ostudu svému příteli?

ALHENIEL - zbavuji napětí při soutěžích a v důležitých momentech života.

ALIMON - ochraňuje před nebezpečím poranění střelné i bodné zbraně.

ALON - odstraňuje ze vztahu tvrdost, přináší lehkost, lásku a porozumění.

ALOSOM - ochráním vaše největší tajemství a všechny ústa zamknu na zámek, která by toto tajemství chtěla prozradit.

ALPASO - dohlížím na ty, kdož jsou týraní a utiskovaní. Pokud se chcete vymanit ze spárů tyrana, nebo chcete vymanit někoho jiného, ať již člověka nebo zvířátko, pak požádejte mě o pomoc.

ALTARIB - hlídá váš spánek, posílá krásné sny, dohlíží na vaší fantazii

ALTONO - pokud chcete popohnat Boží mlýny, a jste v právu, pak mě požádejte o pomoc.

ALUPH - hlídám vaší trpělivost při čekání na lásku, dodávám vám sílu k dalšímu čekání. Ukazuji vám správnou cestu, posílám znamení, která vás ubezpečí o správnosti vašeho čekání.

AMABAEL - je andělem lidské sexuality. Pokud váháte, zda je vaše sexuální zaměření správné, cítíte, že tomu tak není, tak můžete poprosit Amabaela, aby vám s tím pomohl.

AMABIEL - je andílek lidské sexuality. Přináší chtíč do sexu v dlouhodobém partnerském vztahu, kde sexu je málo nebo zcela chybí.

AMAEL - andělem spirituality. Přináší duchovní schopnosti, ale také dokáže udržet v naději ty, kteří čekají, ať již na cokoliv.

AMAGESTOL - je andělem lásky. Chrání zamilované, kteří svou lásku potkali na sklonku svého života

AMALIEL - je andělem spravedlnosti. Oslabuje nepřátele, trestá jejich chování vůči vám. Dohlíží na potrestání hříšníků.

AMALOMI - je andělem lásky. Dává vše do pořádku, co bylo ve vztahu pokaženo, by byla mezi vámi jen čistá láska, důvěra a porozumění.

AMAMI - je andělem učení. Nasměruje vás ke správné knize i ke správným informacím, byste se vše dozvěděli v pravou chvíli, a nezapomněli.

AMAMIAH - je andělem lásky. Chrání vás proti zaslepené lásce, byste prohlédli pravou podstatu člověka, do kterého jste se zamilovali. Vystaví ho zkoušce lásky, která jeho lásku prověří. Pokud se odvážíte podívat pravdě do očí, pak zvolte Amamiaha.

AMARZOM - je andělem lásky. Chcete, by vaše láska na vás byla pyšná? Myslí si o vás, že nestojíte za nic, že nic nedokážete? Přáli byste si, by ocenil vaše snahy?

AMASRAS - je andělem magické moci. Zvyšuje magickou moc dobrých kouzel.

AMATIEL - l je andělem lásky. Požádat ho můžete o naději, o navrácení toho krásného, ale i nových začátků. Požádejte ho o lásku, o návrat milovaného člověka.

AMAZONE - je andělem lásky. Stojí po boku archanděla Michaela, panny Marie i Ježíše. Hlídá čisté srdce vašeho milého, společně s ostatními mu dá odvahu projevit se, riskovat pro lásku a bojovat za svou lásku.

AMBRIEL - je andělem zaměstnání. Dopomáhá najít nové zaměstnání, podporuje komunikaci, byste měli větší šanci na vysněnou práci.

AMERETAT - je andělem životní cesty. Dohlíží na kvalitu života. Hlídá vaší správnou cestu tímto životem. Pokud bloudíte na své cestě, povolejte ho.

AMESTYT - - je andělem lásky. Provázet vás může v jakémkoliv období, od zamilovanosti až po plnohodnotný vztah.

AMFRI je andělem lásky. Rozdmýchává oheň v srdcích lidí, Dohlíží na počínající lásky, by žár v jejich srdcích nevyhasl.

AMIA - je andělem drahokamů. Podporuje jejich léčivou sílu.

AMICOS - je andělem přátelství. Hlídá velká přátelství, dohlíží na skutečná celoživotní přátelství. Je s vámi v dobách smutku, ale i nouze, má moc přivolat další anděly, kteří vám mohou pomoci.

AMIEL - je anděl lásky. Vkládá do srdcí neutuchající touhu po vaší lásce.

AMIPESODIAH - je andělem lásky, vkládá k lásce také stabilitu, by vydržel vztah co nejdéle.

AMITEL - pohybuje se okolo vaší lásky mnoho osob opačného pohlaví a vy, i když své lásce věříte, že vám bude věrná, přáli byste si, aby nepociťovala nic než pouhé přátelství nebo kolegialitu?

AMITIEL - pomáhám čestným a poctivým lidem odhalovat přetvářku a klam. Okolo vás je mnoho klamu, mnozí lidé se přetvařují, a vy nevíte, zda jim můžete důvěřovat, či nikoliv. Ukážu vám tedy celou pravdu, bez obalu, přesně tak, jak ji vidím já.

AMIUS - ochraňuje rodinu, by vyhnula se nebezpečí, které jí může hrozit, stmeluje všechny členy rodiny a přináší klid.

AMIXIEL - jsem andělem modliteb, přináším vzkazy a prosby našemu pánu, předávám je i jiným andělům. Žádám vás jen o jediné, mějte víru a pokoru v srdci, pak mě můžete povolat.

AMMIXIEL - je anděl usmiřování. Hněváte se na někoho, a přitom byste se nejraději omluvili? Omluva vám nejde jen tak lehko říct, obáváte se, že nebude pochopena nebo přijata, nebo že jí nebudete moci vyslovit?

AMNDEIEL - je andělem rodiny. Postavte se do čela své rodiny, pomůže vám získat autoritu, po které toužíte. Budete nejen rozhodní, ale také vlídní a milující.

AMNEDIEL - přináším velkou lásku i přátelství, neboť toto jde ruku v ruce s krásnými pocity, které umí jen láska vytvořit. Chystáte se za svou láskou, přáli byste si lásku tak velkou, která překoná vše a zůstane s vámi do konce vašich dnů na Zemi?

AMNICIEL - je anděl rodiny, dohlíží na přizpůsobivost všech členů rodiny, by vše bylo v souladu s láskou a harmonií.

AMNIXIEL - je anděl lásky. Hlídá štěstí partnerských a manželských párů, dopomáhá společné práci.

AMON - je andělem přátelství. Urovnává spory mezi lidmi, nastoluje mír a klid v přátelství.

AMOR - "podívejte se do svého srdce a povězte mi upřímně, proč chcete právě toho či tu, o něž mě žádáte. Jaký je pravý důvod toho, že chcete tohoto člověka, co jste pro něj ochotni obětovat, a co jste mu ochotni nabídnout? Proč tohoto člověka milujete?"

AMORA - dohlížím na lásku skrze srdce, by rozum neměl moc nad srdečními záležitostmi. By se srdce dostalo do rozumu a jednali jste podle svého srdce. Našeptávám vám slova lásky, vedu vás po správné cestě, byste se nesoustředili na rozum, ale na srdce. Neboť jen srdce vás může učinit šťastnými.

AMPHOLION - je andělem léčení. Díky jeho energii se naučíte vnímat své tělo a rozpoznat nemoc dříve, než se objeví.

AMSER - je andělem lásky. Dohlíží na magnetismus mezi dvěma lidmi, by se přitahovali stále více, než dojde k úplnému spojení.

AMUTIEL - existují okamžiky, kdy si příliš nevěříte. Se mnou nebudete pochybovat o svých činech, se mnou je uvidíte v nejlepším světle. Žádný čin není špatný, jen některý vás oddaluje od vašich přání.

AMZHERE - poskytnu vám přízeň člověka, který ve vás vidí svého nepřítele, nebo který se k vám nechová zrovna nejlépe. Pochopíte jeho chování, a on pochopí to vaše. Budete spolu komunikovat, ale i vycházet.

ANABIEL - vložím do srdce upřímnost, pokud tedy cítíte, že někdo k vám upřímný není, povolejte mě ku pomoci.

ANACHIEL - pomáhá v jednání s lidmi.

ANADI - poskytuji léčení duchovních příčin, navracím harmonii do vztahu.

ANAEL - Jsem andělem manželství, ochraňuji páry, které spolu žijí v jedné domácnosti. Dohlížím, by jejich láska byla harmonická, by si rozuměli a podporovali se. Milujte se, podporujte, myslete jeden na druhého s láskou, pak budu střežit vaši lásku a ochraňovat ji, neboť vznikla za Boží podpory.

ANAELLE - ddstraňuje problémy mezi duchovními partnery, by se duše opět spojila v jednu a dva lidé s jednou duší mohli být spolu šťastni.

ANAFIEL - dopomáhá nalézt životní poslání, žít přítomností a nalézt svůj osud. Otevírá vaše srdce novým možnostem.

ANAHEL - mám rád upřímnost, a nestrpím lež. Proto také vkládám upřímnost do srdce každého člověka, který touto andělskou vlastností neoplývá. Chcete se dozvědět pravdu bez nástinu lži, pak mě povolejte.

ANAHITA - je andělem těhotenství a plodnosti vůbec.

ANAMIL - dohlížím nad harmonií mezi mužem a ženou, aby každý zastával v partnerství úkol k tomu určený. Muži dávám možnost dobrého výdělku, ale i lásky ke své partnerce, a ženě lásku k muži, do kterého se kdysi zamilovala.

ANANCHEL - anděl otevírající všechna srdce

ANANIEL - přináší teplo domova, spokojený rodinný život.

ANAS - matka Panny Marie, jménem Anna, byla vzata mezi anděly. Hlídá lásku dětí a rodičů. Pokud máte problémy s dětmi, či rodiči, povolejte anděla jménem Anas. Chrání veškerá tajemství, udržuje je v kruhu rodiny. Dohlíží, aby nepřekročily brány rodiny.

ANAUEL - pečuje o vaše zdraví, díky němu budete mít fyzickou sílu a vytrvalost. Také pomáhá při vydělávání peněz a dobrém chodu obchodu.

ANAVIEL - přivádím do života toho, kdo vás opustil, láskyplné myšlenky na vás. Tak, aby se mu stýskalo a uvědomil si, o co přišel, a co by chtěl zpět.

ANDIFIEL - jsem připraven splnit vám jakékoliv přání, které se týká vašeho vztahu. Přivedu toho, koho milujete, v nejkratším možném čase. Jakmile vám ho přivedu, již nikdy nebude chtít odejít. A oba dva budete šťastni. Nezáleží na tom, kolik překážek musí vaše láska překonat, zda je držena někým jiným či vlastním strachem.

ANDRACHOR - voda je mocný element, a já vás naučím splynout s touto velkou silou.

ANDREAS - provedu vás cestou vzdělání, pomohu vám pochopit složitou učební látku.

ANDROMAHUS - přáli byste si svatbu, a váš milý či vaše milá nechce o tom ani slyšet? Nebo chcete, aby s touto nabídkou přišla vaše láska sama?

ANDROMALIUS - ukážu vám cestu k ukradeným předmětům. Osvítím tuto cestu, aby se tyto předměty vrátily zpět k vám.

ANDUACHIEL - naučím vás důvěřovat svým pocitům, projevovat více lásky a touhy.

ANEDIEL - ať již toužíte po čemkoliv, nastává nová doba. Otevřu vaší mysl i srdce tak, aby k vám proudilo to, po čem tolik toužíte. Nezáleží na tom, zda je to smysluplná práce, peníze, nebo láska, vše vám vyplním.

ANEFEXETON - přivedu vám do života člověka, se kterým nebudete strádat ani citově, ani finančně.

ANEMALON - vedu vás cestou lásky, osvětluji tuto cestu, abyste neviděli nic jiného než skutečnou lásku a šli za hlasem svého srdce.

ANEVAL - vedu vás cestou lásky, osvětluji tuto cestu, abyste neviděli nic jiného než skutečnou lásku a šli za hlasem svého srdce.

ANFIAL - tak jako v nebi dohlíží na Nebeskou síni, tak i ochraňuje naše domovy.

ANGELA - vyzařuji růžové světlo, láskyplné světlo, obklopuji jím srdce nejen vaše, ale také vašeho milého či vaší milé. Vaše srdce spojím v jedno velké tlukoucí srdce, tlukoucí pro velkou lásku.

ANGELICA - i já patřím k zástupům andělů dohlížejících na lásku. Dávám lidem něžnou lásku, objevující jeden druhého, podporující se a spatřující jen čistotu a důvěru.

ANGERECTON - pomáhá rozptylovat vaše obavy, ať se týkají čehokoliv. Vytváří mlžný opar, díky kterému poznáte, že něco děláte špatně.

ANIEL - zajišťuje vaše pracovní nasazení bez větší únavy. Cokoliv v práci započnete, to dokončíte.

ANINAUEL - hlídám lékaře, dávám do jejich rukou moc léčivou, uzdravující. Také vaše ruce zažijí zázrak léčení a vyléčení.

ANITOR - pomáhá těm, kdož mají sílu se svým životem něco udělat, pracují na sobě a nestěžují si na špatný osud, ale snaží se jít naproti lepšímu.

ANIXIEL - toužíte po partnerovi, který nebude řešit peníze, nebude se utápět v dluzích, bude umět hospodařit a peněz bude mít dost?

ANNAN - dopřeji vám krásné láskyplné chvíle s tím, koho milujete. Pomohu vám zapomenout na vše v jednom jediném okamžiku, kdy se vaše oči střetnou a již více nemyslet na nikoho jiného.

ANNIEL - je ve vás umělec, ale stále si netroufáte vydat se cestou uměleckou. Požádejte mě a já vás povedu touto cestou.

ANNUZIAIEL - jsem andělem zpráv, proto pokud čekáte na zprávu, která stále nepřichází, jsem připraven vám pomoci tak, by tato zpráva přišla co nevidět. Nezáleží na tom, zda tato zpráva týká se lásky, práce, miminka či něčeho jiného, však já přináším jen samé dobré zprávy, proto můžete mě požádat o tuto maličkost.

ANOFIEL - stojím při seznámení s rodinou vaší lásky, aby vše proběhlo bez problémů.

ANOSH - chtěli byste partnera mladého, z dobré rodiny, s ucházejícími příjmy, pracovitého, který touží po lásce a bude ochoten pro vás cokoliv udělat?

ANPIEL - hlídám šťastný spánek vašich opeřených kamarádů, navracím jim zdraví.

ANST - jako anděl léčení dohlíží na léčbu kvasinkových infekcí

ANTARRES - přináším do vašich srdcí mír a pohodu, lásku a porozumění. Nejen v partnerských vztazích, ale také ve vztazích ostatních. Nechci se dívat na vaše hádky a vy si to nepřejete také. Lásku máte ukrytou v srdci, nastoluji porozumění, pokud o to skutečně stojíte.

ANTHRIEL - toto je anděl rovnováhy a harmonie vedoucí vás ke zdrženlivosti a pomáhající vám zůstat vždy klidnými.

ANUNNAKU - je anděl rovnováhy a harmonie vedoucí nás ke zdrženlivosti a pomáhající nám zůstat vždy klidnými.

ANUON - přináší finance skrze velkou píli, poskytne vám příležitosti k jejich získání.

ANYDIEL - dohlížím na ty, jež chtějí pracovat, dávám dobré pracovní příležitosti podle vašich přání.

AOGUM - přináším lásku toho, na koho myslíte, ale netroufnete si oslovit ho.

APOLLO - přináším moudrost, inteligenci. Pomůžu nahlédnout na pravou podstatu věci s rozumem.

APOLLYON - dohlíží, aby vás nepohltili vaše strachy a obavy.

APRAGSIN - ochraňuje vás před zlými démony, chrání vaše soukromí.

AQUARIEL - vede vás na vaší duchovní cestě, odkrývá staré pravdy o lidstvu i andělech.

ARABIM - léčím všechny choroby, které souvisí s psychikou. Léčím duchovní příčinu, a tím i nemoc, která v jejím důsledku se objevila.

ARAD - je Boží posel víry. Pokud není vaše víra dost pevná, požádejte ho, aby vám s tím pomohl.

ARAEL - jsem andělem andělských poslů - racků. Tito racci vám přinášejí naději na lepší časy a na návrat ztracených nadějí.

ARAGOR - je třeba oprostit se od přátel, kteří vám vaší lásku nepřejí. Mají pravdu, nebo jen závidí? Kdo to s vámi myslí skutečně dobře?

ARAKIEL - chcete se dozvědět co nejvíce o nás, andělech? Máte k někomu z nás otázku, ale nevíte, komu ji položit? Já vaší otázku doručím do těch správných rukou a přinesu vám odpověď zpět.

ARAKUSON - dohlížím na moudrost v lásce, na přemýšlení o lásce i na myšlenky vaší lásky směrem k vám.

ARAL - probudím chladné city člověka, který žije s vámi, nebo zatím spíše vedle vás.

ARALIM - přináší do vašich domovů lásku a ochranu. Dává lidem sebeúctu a schopnost vzepřít se nepravostem

ARARIEL - ochraňuje léčivé prameny, rybářům vhání ryby do jejich sítí.

ARATHIEL - ochraňuje noční tvory, zvířata i lidi, kteří v noci nemohou spát, jelikož musí plnit své úkoly.

ARATHRON - pomůžu vám naplnit vaší karmickou zátěž, abyste překonali vše, co vás nyní svazuje.

ARATOR - vzývejte mě při výrobě nápoje lásky, dám do tohoto nápoje velkou moc.

ARATRON - pomáhá při získávání znalostí v alternativní medicíně, pomáhá ke změnám vašeho života k lepšímu. Dohlíží na přírodní krásy.

ARAUCHIA - pomáhá vyrovnat se s pomluvami a lží, vidět pravdu skrze svou intuici. Pochopit zradu druhého člověka.

ARBATEL - odkrývá nepravosti na vás spáchané, které jsou vám ukryty.

ARCAN - přinesu k vám vhodnou dušičku, abyste se o ni mohli starat a vychovat z ní dobrého člověka.

ARCHER - poskytuje klid, soustředění se na důležité věci, a vytrvalost.

ARCTURUS - posílá své fialové světlo tam, kde vidí soužení s láskou, nebo čekání na návrat lásky.

ARDAREL - udržuje žár v našich srdcích, aby neochladla láska.

ARDEFIEL - jako anděl nových začátků a zapomenutí na staré chyby, které vedly ke krachu vztahu, působí na člověka, který je nejvíce těmito chybami zasažen, odstraňuje je a posílá kuráž a lásku.

ARDESIEL - přináším vaše životní poslání, abyste věděli, jakou cestou se máte vydat na poli zaměstnání.

ARDIFIEL - láska je to nejdůležitější, čím se máte nyní zabývat. Skrze svou lásku budete komunikovat s ostatními členy rodiny. Vaše pravé já vyjde na povrch a lidé vás uvidí ve zcela jiném světle. Zmizí všechny problémy, které vás doposud tížili.

ARDOUISUR - dohlíží na správné složení mateřského mléka.

ARDOUSIUS - připravuje tělo ženy na početí, posílá do jejího těla nový život a dušičku, která byla dvou lidem přislíbena jako jejich miminko.

ARDUSTUS - zrodil se zárodek, ale vy ještě na mateřství nejste připraveni? Nevíte, zda svého potomka budete milovat? Probudím vaše mateřské pudy.

AREHANAH - ukazuje cestu ke smysluplnému životu.

AREL - poskytuje logické myšlení, správnou dedukci i následné rozhodnutí.

ARELLA - ochraňující lidi, kteří mají vysoké cíle, ale jejich sebedůvěra je nízká z důvodu zklamání.

ARESUT - zajistím štěstí v oblasti, které považujete za nejdůležitější.

ARFUGITONOS - přivedu vaší lásku zpět k vám.

ARGARO - dohlížím na magické operace, ale také na tajná přání.

ARGILO - jsem andělem vztahů, dohlížím na mezilidské vztahy, aby byly krásné a čisté.

ARGUI - třeží posvátnou horu Emio, posílá lidem více odvahy na překonání všech překážek.

ARHUMHII - cítíte se ve vztahu omezováni, nemáte dostatek svobody? Chtěli byste, aby se váš partner v tomto směru změnil?

ARIAL - pokud vám někdo zemřel, žádejte tohoto anděla o shovívavost s jeho duší.

ARIAS - pomáhá cítit vůně, pokud ho zavoláte, i on vydává specifickou vůni, která vás omámí a pozitivně naladí.

ARIEL - stará se o všechna zvířata i rostliny tak, aby co nejvíce prospívali. Také pomáhá léčit naše domácí mazlíčky.

ARIELLA - co dnes hledáte, co chybí ve vašem životě? Co ode mě dnes žádáte? To, co žádáte, jste schopni také dát? Pokud ano, pak vyslovte své přání. Dejte si záležet, byste uvedli všechny detaily, neboť čím více detailů, tím snáze se mi bude vaše přání plnit. Avšak přání musí být takové, aby bylo reálné. Avšak které přání je reálné a které nereálné? Čehokoliv chcete dosáhnout, je reálné, pokud na sobě budete pracovat tak, aby vaše přání splynulo s vámi.

ARIOT - ochraňuji všechny nastávající maminky, aby dostávaly tu správnou výživu pro své miminko.

ARISAKA - dohlížím na všechny začínající hudebníky, aby se jejich hudba líbila, aby hlas zaujal a měli mnoho fanoušků.

ARIUCH - pomohu vás s početím miminka z čisté lásky. Dám mu do vínku lásku, porozumění a odvahu.

ARMAIT - pomohu dostat do srdce dobrotu a laskavost.

ARMAROS - proklel vás někdo, cítíte se, jako kdyby se vám lepila smůla na paty ve všech oblastech života?

ARMEFIA - byli jste nespravedlivě souzeni, či vás tento soud čeká? Pomohu nastolit spravedlnost.

ARMILLEE - ochráním vás před nakažlivými chorobami.

ARMISAEL - je Andělem zrození, dohlížející na zdárný průběh porodu.

ARSTAT - udělali jste chybu a chcete ji napravit? Chcete vše urovnat a zapomenout? Opakuje se něco stále dokola a vy byste si již přáli tento koloběh zastavit a posunout se dál?

ARTIJAIL - chcete někomu poslat dárek, a chcete, aby byl přijat? Rádi byste někomu udělali radost, kdo vaše dary odmítá?

ARYEH - pomáhá všem, kdož se chtějí postavit na vlastní nohy, touží po lepších financích, a zároveň také po lásce. Pomáhá podnikatelům s jejich nápady, by byli úspěšní.

ARZAL - je jedním z nejlaskavějších andělů, tuto laskavost může předat i vám.

ARZIEL - dává velkou bojovnost, dává velkou sílu postavit se všem překážkám ve vztahu a zdolat je s grácií, dává možnost prosadit si svou lásku a nestydět se za ní.

ARZIEL - toužíte dostat novou šanci, ať již v lásce, nebo v zaměstnání? Bojíte se svého selhání?

ASALIAH - dává člověku smysl pro humor.

ASAPH - pokud chcete poprosit přímo Boha o splnění vašeho přání, poproste tohoto anděla. Vaše přání musí být ryzí a čisté.

ASARIEL - je určen pouze nemocným koním. Uzdravuje tato krásná stvoření.

ASASIEL - zajišťuje lehkost bytí, odvrací špatný osud, léčí špatnou karmu.

ASBOGA - chystáte se na turnaj a chcete vyhrát?

ASER - jste ve vztahu dlouhou dobu a přemýšlíte, jak vztah okořeníte? Chtěli byste, aby také váš partner něco pro to udělal? Chtěli byste, aby vyvinul také on nějakou aktivitu, aby vše nebylo jen na vás?

ASHALEV - ochraňuje na cestách do dalekých zemí, ochraňuje na cestě za láskou. Pokud jste si vybrali partnera a i on k vám něco cítí, a chcete ho popohnat, by přijel za vámi, by nejen přijel, ale také již u vás zůstal, požádejte o pomoc tohoto andílka.

ASHARIEL - odnáší od vás veškeré zlo a přináší dobro. Chrání před zlými lidmi, by vám neublížili slovem ani činem.

ASHER - přináší štěstí do té oblasti, ve které ho potřebujete nejvíce.

ASHIMAEEL - pomáhá při myšlenkách na druhého člověka, dává jim větší sílu, by vaše myšlenky druhý člověk lépe zachytil a dokázal na ně reagovat.

ASHIRIEL - toužíte po bohatství, nejen finančním, ale ve všech oblastech života? Víte, jaké je právě pro vás největší bohatství? Je to zdraví? Nebo snad láska? Nebo peníze?

ASHRIEL - léčí hloupost, dává krásné myšlenky, uzdravuje nemocný mozek a léčí deprese.

ASINEL - přináší štěstí ve finanční oblasti, v oblasti práce, byste dostali práci, po které toužíte, a s tím také více peněz.

ASLAIOH - roztáčí Boží mlýny spravedlnosti.

ASLOTAMA - má na starosti kvalitu času, dopomáhá, byste využili čas čekání v klidu, byste čas tolik nevnímali.

ASMAN - jsem andělem lásky, vedle Amora a Amory dohlížím na lásku dvou lidí, kteří nejsou spolu. Milujete se, a přesto spolu nemůžete být? Brání vám v tom vaše ego, nebo snad partner vaší lásky? Cítíte, že milovaný člověk je partnerem duše, a chtěli byste s ním prožít svůj život?

ASMODEI - dopomůže vám k podání žádosti k rozvodu, pokud se tak sami rozhodnete, nebo váš milovaný, a nedokážete stále učinit tento krok. Povede vaše kroky, by to pro vás bylo snazší.

ASMODEL - podporuje lásku v rodině i na pracovišti.

ASMODIEL - andílek lásky a romantiky. Pokud se vám zdá, že se romantika vytratila z vašeho vztahu, zvolte tohoto andílka.

ASOREG - podporuje malířské umění, byste se dívali očima andělů a byli schopni namalovat vše k dokonalosti obrazu.

ASPADIT - jeho pomocí budete velmi úspěšní v oblasti podnikání.

ASRADIEL - anděl zpětné vazby, který dohlíží na to, aby se vám vrátilo to, co vyšlete.

ASRON - dohlíží na dodržení slibů.

ASSIEL - léčí zanícené rány a popáleniny.

ASTAFAIOS - toužíte odejít z partnerství, které vám již nic nedává, ale nechcete nikomu ublížit, proto v tomto partnerství setrváváte a sami se trápíte? Cítíte, že k tomuto kroku nastal pravý čas?

ASTANFEUS - nudíte se ve vztahu, ve kterém jste jinak spokojeni? Chcete tento vztah posunout dále?

ASTOLITU - pomáhá otevírat zavřená srdce.

ASTREA - posílá bílé světlo všem, kdož se trápí a vidí jen tmu, bez možnosti zlepšení. Dohlíží, byste si neblokovali svými myšlenkami svá přání.

ASTRIEL - jako anděl věrnosti dohlíží, aby ten, koho milujete, zůstal vám věrný nejen v srdci, ale i tělem.

ASTUREL - dává lásku a soucit, dopřává lidem potěšení, by byl život pestřejší.

ASTURIEL - pomáhá všem zamilovaným, by došli své lásky a byli šťastni v objetí toho, koho milují.

ASURJAL - zavolejte mě vždy, když budete mít pochybnosti o svém přání, které bylo již v Nebi přijato.

ATALIEL - pomáhá při rozhodnutí opustit vztah, rozvést se a jít za svým srdcem.

ATAPHIEL - dohlíží na to, aby ve vašem životě vše drželo, aby se nerozpadlo a nemělo destruktivní účinek.

ATAR - ochraňuje váš dům před požárem.

ATEL - dohlíží na to, aby se vám lépe dýchalo.

ATHANATOS - ukazuje cestu ke skrytým pokladům země.

ATHENIEL - rád vám přinesu bohatství, po kterém toužíte. Rád bych vás viděl šťastnými, a pokud vás peníze dovedou ke štěstí, pak mě můžete požádat. Můžete žádat o výhru, lepší finance v práci, prémie, zvýšení platu. Také pomáhám nemocným v uzdravení.

ATHEROM - pomáhá dosáhnout vedoucího postavení v oblastech intelektuálních.

ATIEL - dohlíží na to, by vaše přání došlo naplnění v pravý čas.

ATTARIB - chladí v horkých dnech, pomáhá k chladné hlavě a myšlení bez emocí.

ATTARIS - posílá sněhové vločky, umožňuje zimní radovánky.

ATUESUEL - dokážete s ním věci možné i nemožné, žádná překážka nebude tak velká, abyste ji nezdolali. Chrání vás před největším zlem.

AUEL - zajišťuje sluneční paprsky, které hřejí vaše smutná srdce.

AUFHANIM - učí magii a okultním vědám, dává víru a schopnost dosáhnout v tomto směru velkých výsledků.

AUMAKUA - dohlíží na bezstarostný spánek, posílá krásné sny, posílá myšlenky, které vyšlete v noci, k té správné osobě.

AUPHANIM - půjde s vámi cestou magie a okultních věd, otevře vaší mysl, byste se naučili vše, co je k tomu zapotřebí.

AUPHONIM - chrání před úrazy ve sportu.

AURETIEL - léčí stesk a trápení.

AURIEL - přináší vzkazy od milovaných lidí, předává se samotnému Bohu k posouzení.

AURORIEL - přináší pestrobarevnost do života, krásné myšlenky na minulost, by vás to přimělo k činům směrem ke svému štěstí.

AURTORA - andílek se stará o lásku, odnáší jí od nás k tomu, koho milujeme. To, co vysíláme, to také přijímáme. Cítíme-li smutek, pak i naše láska cítí smutek a neodhodlá se vykročit směrem k nám. Cítíme-li však štěstí, i naše láska bude šťastná, a tím dříve bude v našem náručí.

AUSIEL - přináším naději na krásný život podle vašich tužeb a přání.

AUSIUL - poskytuje přemýšlivost, ale také bláznivé nápady, které vede k uskutečnění.

AVALIEL - pomáhá všem, kteří chtějí svůj vztah začít od začátku, bez chyb, kterých se v tomto vztahu dopustili, bez výčitek. Pokud se vám zdá, že váš vztah nejde napravit, a přesto byste ho napravit chtěli, chtěli byste začít ze začátku, chtěli byste váš vztah prožívat takový, jaký byl na začátku vašeho vztahu, pak poproste tohoto andílka.

AVARTIEL - ochraňuje proti potratu. Chrání miminko v děloze a pečuje o něj až do jeho narození.

AVELIEL - anděl milostné komunikace, která v této době není žádná, a byť píšete, jak se dá, své lásce, ona neodpovídá. Víte, že v srdci chová k vám své city, i když najevo je nedává a chová se spíše tak, že o vás již nestojí. Pak jste zvolili správně a já vám mohu v tomto pomoci, by člověk, na kterého myslíte a kterému posíláte krásné zprávy, odepsal a jeho odpověď byla potěšující.

AVICHAI - anděl pomáhá odvrátit špatný osud a špatný zdravotní stav mužů.

AVIEL - přinášející mužům možnost zplodit potomka, pokud se jim to nedaří.

AVIJITEL - anděl finanční prosperity, přinášející zázraky v této oblasti

AVIV - dohlíží na právě narozené děti, by jim nic nechybělo, byly zdravé a vyvíjely se tak, jak mají.

AVIVIEL - vaše láska k člověku, který s vámi již být nemůže, je nesmrtelná, stejně jako jeho láska k vám. Nehleďte na současnou situaci, neboť neodráží pravou podstatu skutečnosti. Je to jen iluze a klam, který vás má zmást. Jakmile tuto situaci přijmete svým srdcem, v tu chvíli může se vaše fantazie a vaše sny stát skutečností.

AVNER - přináší světlo, které vás povede cestou za vaší láskou, byste ji neminuli a byla osvícena ta správná bytost, se kterou budete šťastni.

AVRAHAM - ochraňuje věřící lidi, přináší jim štěstí a klid do duše.

AVRAM - vede všechny lidi, kteří se chtějí dostat na vyšší posty, by je zastávali s pokorou v srdci, byli přátelští, ale také měli respekt ostatních.

AYAL - střeží všechny, kdož se snaží prorazit, a stále se jim to nedaří.

AYDIEL - chrání všechny, kdož mají odvahu jít za svým snem, odstraňuje těmto lidem překážky z jejich cesty, by došlo k naplnění největších snů co nejdříve.

AYIB - anděl lásky, bezpodmínečné a věrné lásky, plné pochopení a porozumění.

AYIL - přináší do vztahu svobodu, by se žádný člověk necítil uvězněný a spoutaný druhou osobou.

AYMELEK - ochraňuje před usnutím na vavřínech, dává novou inspiraci.

AYSCHER - slouží při magii a rituálech, aby energie nebyla přetaktována a došlo k naplnění přání.

AZACACHIA - mění nepřátele v přátele, odstraňuje jejich zlobu a mění ji na lásku.

AZAEL - chcete mít bezproblémový odchod ze zaměstnání? Chcete, aby vše proběhlo co nejlépe?

AZARIEL - zajišťuje správné léčení pohybového ústrojí.

AZAZEL - otevírám bránu třetího oka tak, byste postoupili v tomto, pokud již vidíte mnoho světů, a mohli vidět i samotného našeho stvořitele, Boha. Chcete vidět, poznat a cítit jeho samotného, pak vám toto umožním.

AZBUGAH - toužíte po miminku a ono stále nepřichází? Vyzkoušeli jste s partnerem již vše, ale bez výsledku? Byly vaše snahy o početí jakoukoliv cestou neúspěšné? Otěhotněla jste, ale miminko se nechtělo udržet? Pak je na čase povolat tohoto andílka.

AZER - dává hřejivý pocit štěstí, při pokoře v srdci toto štěstí máte stále u sebe.

AZERUEL - pomáhá odjet do světa na zkušenou. Poznat nové kultury i památky, zkušenosti a vydělat si nějaké peníze .

AZIEL - chrání milence, ochraňuje před milováním s oficiálním partnerem, pokud to tak partner cítí v srdci.

AZLIEL - pomáhá potkat osudového partnera.

AZRAEL - odnáším duše v době fyzické smrti k nebeským branám, doprovázím je na jejich nebeské cestě, by došly v pořádku tam, kam mají. Pozůstalým pomáhám vyrovnat se se smutkem ze ztráty svých nejbližších, by mohli vést plnohodnotný život bez smutku a trápení.

AZZA - podporuji a přivádím přátelství a porozumění do vztahu.

BAALTO - hlídá tok času, by se neprodlužovalo nic zbytečně.

BAAMIEL - přivádí očišťující bouřku do vztahu, by se vše vysvětlilo a vyjasnilo.

BABA - posílá lidem laskavost a dobrotu, by konali podle svého srdce.

BABALEL - hlídám vás před zloději, před nepoctivostí jiných lidí, ale také před pomluvami, které by vám mohly znepříjemnit život. Odstraňuje ze vztahu nerozhodnost a posiluje lásku.

BABIEL - dává kuráž k tomu, k čemu byste se sami neodvážili. Motivuje k lepšímu životu.

BABLIBO - anděl finanční prosperity a příchodu větších peněžních prostředků přivádí k vám možnosti, nápady, ale také více zákazníků.

BADET - podporuje fantazii, kterou posléze plní.

BADIAEL - nesu roh hojnosti, ze kterého dávám každému dle jeho zásluh. Proto mě také o hojnost můžete požádat.

BADPATIEL - ochraňuje před potratem i předčasným porodem.

BAEL - Má v sobě andělskou i démonskou sílu. Hlídá myšlenky lidí, probouzí v nich hříšnou touhu, avšak podle Boží vůle.

BAFA - Dohlíží na psaní zamilovaných emailů.

BAGENOL - Přivádí k vám do života lásku, která nemá finanční problémy, naopak, je to člověk, který se velice snaží ve svém povolání a nehledí na každou korunu. S ním můžete zažít skutečný život bez omezování, ve štěstí.

BAGLIS - Odstraňuje závislosti, pomáhá je překonat.

BAGOLONI - posílá myšlenky toho, koho milujete, směrem k Vám.

BAHOLIJ - jako anděl léčení dohlíží na sexuální vzrušení žen, odstraňuje frigiditu.

BAHRAM - díky němu dosáhnete vítězství.

BAIRIM - podporuji v učení, otevírám mysl novým poznatkům. Držím v rukách moudrou knihu, knihu, ve které jsou zaznamenány všechny narozené duše. Má smaragdová záře obklopuje moudrostí. Mé smaragdové oči vidí do každé duše.

BALACHIEL - vede kroky toho, koho milujete, směrem k vám.

BALACHMAN - podporuje znalosti v oblasti lásky, posílání myšlenek andělům.

BALCAK - žene vás stále vpřed za splněním vašeho přání.

BALCEOR - anděl lásky a zázraků je připraven seslat vám malý důkaz toho, že jste se rozhodli správně. Žádá jen jediné za tuto službu, a tou je vaše víra. Pokud je skutečně silná, pak vám vyjde vstříc a ukáže vám skutečnou podstatu věci.

BALDAGO - anděl lásky vás vede po cestě dobrých skutků, kdy každý dobrý skutek je odměněn, za pomoci tohoto andílka je odměněn dvojnásobně.

BALEM - stojí u vás, když vám je nejhůře, posílá víru a lásku.

BALIDET - ovívá vás svými křídly, abyste snesli i nejtěžší období svého života.

BALIET - dohlíží na světskou i Božskou spravedlnost.

BALIGON - starám se o pozemskou lásku bezpodmínečnou, horlivou, ale také věrnou a oddanou. Vnáším do této lásky emoce a city potlačované, zvláště u těch, kterým jejich ego brání, by lásku dokázali projevit, a přesto ji v srdci ukrývají.

BALLATONIEL - chrání pentagramy, dává jim magickou moc.

BALSAMOS - toužíte po štěstí ve všech oblastech života? Začněte láskou, a přijde i štěstí v práci, financích a zdraví. Tento anděl je vám ku pomoci.

BALTHIAL - pomáhá překonat žárlivost.

BALTIAL - pokud chcete někomu odpustit a sami to nedokážete, pak je tento anděl nejvhodnější. Pomáhá překonat vztek, zahořklost, žárlivost, závist.

BAMNODE - přináší zázrak i požehnání v oblasti lásky.

BANAA - lepí se na vás smůla, lidé vám závidí či vám nepřejí? Chtěli byste zažít také trochu štěstí?

BANAMOL - máte velké ambice, chcete si splnit svůj sen a ostatní vás od vašich plánů zrazují? Rádi byste, by stáli při vás a podpořili vás? Chcete si splnit svůj sen?

BAPNIDO - mou starostí a úkolem je starat se o komunikaci ve vztahu, by promlouvali jste spolu beze slov, byste byli správně napojeni jeden na druhého. Vkládám do vás obou půvab, byste se přitahovali a toužili spolu prožít každou volnou chvíli.

BARACHEL - ukončuje vleklé a složité soudní jednání ku prospěchu toho, kdo je v právu.

BARACHIEL - hlídá životní funkce malých dětí. Posílá duše do těl, když přijde jejich čas.

BARADIEL - poskytuje zelenině vitamíny, které vašemu tělu schází.

BARAKIEL - stojí při vás, byste měli štěstí v obchodě, by vám vaše podnikání vzkvétalo a byli jste ve svém oboru úspěšní. S úspěchem přináší také finance, které rostou velkou rychlostí.

BARAQUIEL - pošle blesk a ten rozetne to, co je již nefunkční, nebo to, co vás nejvíce svazuje.

BARATIEL - podporuji vaše ambice v zaměstnání. Můžete cokoliv, jen je zapotřebí více si věřit. Můžete se dostat na vrchol, stačí jen chtít. Pomohu vám s tím.

BARBARA - dohlížím na velkou lásku, dohlížím na dvě půlky duše, aby se našly a dokázaly se spojit v jednu krásnou duši.

BARBELÓ - Barbeló je anděl prosperity a štěstí, přináší do cesty nové možnosti výdělku.

BARBIEL - hvězdy dokážou prozradit mnohá tajemství, ukrývají mnoho moudra i osudů všech lidí, proto také nestřežím jen hvězdy na nebi, ale také všechny, kdož dokážou v nich číst. Také chráním zamilované, kteří dívají se na hvězdy, by jejich láska nevyhasla, stejně jako nevyhasnou hvězdy po mnoho milionů let.

BARCHIEL - dává soucit s těmi, kdož nemají lehký život, dává velkou vnitřní sílu.

BARDHA - odežene mlhu z mysli jakéhokoliv člověka.

BARDIEL - poskytuje úrodě vláhu, ničí parazity v těle.

BAREEL - chcete od své lásky dostat pěkný dárek, po kterém už dlouhou dobu toužíte? Chcete, aby vám vaše láska vyjádřila svou lásku i menším dárečkem? Pak se obraťte na tohoto andílka.

BARESCHAS - stojí při narození holčiček, dohlíží, aby všechny životní funkce byly správné.

BARFARANGES - andílek všech dobrých čarodějek.

BARFORT - přejete si slyšet láskyplná slova od toho, koho milujete? Neříká vám je a vám to chybí? Rádi byste občas také slyšeli, jak moc vás miluje?

BARIEL - tento anděl dohlíží na správnou reinkarnaci v příštím životě, poskytuje dlouhý život v tomto životě.

BARIGES - anděl lásky do vás vloží velkou sílu, pokud vám síly ubývají, také vloží velkou sílu vaší lásce, byste mohli být co nejdříve spolu šťastni.

BARKIEL - poskytuje vize, díky němu můžete nahlédnout do světa, který není běžným zrakem vidět.

BARMON - dohlíží na všechna zvířata na Zemi.

BARNABEL - utěšuje lidi, které postihl smutek ze ztráty, ať se jedná o ztrátu zemřelé duše, nebo žijící, tedy ztrátu lásky a vztahu.

BARNAFA - anděl lásky do vás vkládá poznání, kdy uvidíte věci v jiném úhlu, kdy dokážete podívat se na situaci z jiné, láskyplné, perspektivy a pochopíte, co v sobě máte změnit, byste došli svého štěstí.

BARNEL - probouzí v lidech sympatie k druhému člověku.

BAROA - pomáhá ke kráse a dokonalosti v očích toho, komu se chcete líbit.

BARPHARANGES - pokud si myslíte, že si někdo zaslouží potrestat za své chování či činy, obraťte se na tohoto anděla.

BARTILEUS - "pohlédněte do svých srdcí, uvidíte tam lásku. Jakmile k vám pravá láska přijde, poznáte to, neboť v tu chvíli bude se vám dařit ve všech oblastech života, uzdravíte se, najdete práci snů a s ní také, pro vás lidi, tolik potřebné peníze. Jen s láskou obdržíte tyto dary, proto hledejte a nalezněte takového partnera, který přinese do vašeho života štěstí."

BARTIRO - neslyšeli jste již dlouho slova: "Miluji tě"? Odtáhnul se váš partner a vy byste přesto chtěli vědět, zda v něm ještě zbylo kousek citu, zda se tento cit může probudit? Chtěli byste žít s člověkem, kterého milujete, ale on vám tvrdí pravý opak, tedy že vás nemiluje? Cítíte, že to tak není, že jen v sobě ukrývá strachy, kterých je třeba, by se zbavil?

BARTOLOMAEUS - anděl radosti ze shledání. Pokud plánujete setkání či milostnou schůzku, povolte právě tohoto andílka.

BARTZACHIAH - napravuje lidi, kteří se chovají jako neřízená střela.

BARUCH - pokud hledáte své kořeny a chcete nalézt své předky a něco o nich zjistit, poproste tohoto anděla, aby vám s tím pomohl.

BARUCHIN - očišťuje od chyb, kterých se dopouštíte. S ním nebude vaše rozhodnutí špatné, povede jen k vaší spokojenosti.

BARZABEL - pomáhá překonat nástrahy druhých lidí, zvláště v milostném trojúhelníku.

BASANOLA - odnáší starosti od vašeho srdce.

BASJAUN - hlídá všechny stromy, by vám dodávaly sílu, kterou od nich žádáte.

BASLEDF - chráním lásku stvrzenou sňatkem, by vám vydržela po zbytek vašich dnů, by byla čistá jako lilie, by nad ní neměly moc nečisté síly.

BASMELO - anděl lásky je vám ochoten pomoci s tím, co opravdu nyní potřebujete. Může to být setkání, může to být kontakt. Musíte být na toto připraveni a musí to být vaše největší přání.

BASPALO - anděl lásky ukazuje vám přítomnost, ukazuje vám situace, které přehlížíte, a přesto po jejich přijmutí mohou vést k lásce.

BASTET - podporuje radost z lásky, radost vedle milovaného člověka, přináší radost a potěšení z vaší přítomnosti také druhým lidem.

BATAMBUB - dohlíží na to, byste zvolili to nejvhodnější oblečení pro určitou příležitost.

BATHIN - povede vaše kroky tam, kde máte nyní být. Na místo, které povede k vaší spokojenosti v budoucnu.

BATHOR - hlídá stabilní stropy v životě lidí, aby neměli nereálná přání a tato přání mohla dojít naplnění.

BATIRUNOS - vzbudí touhu a rozkoš vašeho partnera, byste prožili spolu krásné chvíle.

BATKOL - anděl věštění. Vhodný pro každého, kdo se tomuto daru věnuje.

BAULU - s jeho pomocí dokážete vše, v oblasti svých koníčků a zájmů.

BAZPAMA - anděl lásky, který vám posílá do života novou lásku, krásnou a dlouhodobou. V případě, že čekáte na někoho, koho milujete, ukazuje vám příležitost, jak docílit svého přání.

BDOPA - dohlíží na plnění vašich přání, na překážky, ale také na dary.

BEBUROS - pokud chcete nějakou záležitost definitivně uzavřít, poproste tohoto anděla.

BEDALIEL - dává tělu velkou životní energii a vitalitu, dohlíží na zdravé tělo v oblasti kůže.

BEFAFES - ukazuje vám krásy kolem vás, byste své srdce nastavili na příchod lásky.

BEHEMIEL - uchrání vás před napadením agresivních zvířat.

BEHIL - jako anděl léčení dohlíží na střeva, by správně pracovala, léčí je a harmonizuje.

BEKARO - probouzí rozum a láskyplné cítění, převádí srdce do rozumu, by člověk viděl jen lásku a šel po své cestě.

BELAEL - chcete ukázat, co ve vás je? Chcete, aby vám ostatní lidé důvěřovali, aby vás měli rádi a rádi se k vám vraceli?

BELEGUEL - přináší nový začátek, zvláště u lidí, kteří se rozešli, a chtějí být spolu.

BELEMCHE - vyslali jste své přání a stále čekáte na jeho splnění? Jsem anděl času, mohu vaše přání zkontrolovat, zda jde vše tak, jak má, zda nastal čas na urychlené vyřízení tohoto přáníčka, či není zapotřebí. Naplním vaše přání v co nejkratší možné době, pokud je to vůle Boží.

BELETH - oheň lásky musí hořet a já přikládám nebeská polínka, by tento oheň nevyhasl. Pokud již jen doutná, a vy potřebujete mou pomoc, rozfoukám tento oheň, by ten, koho milujete, projevil skutečné city k vám bez ostychu a bez zábran.

BELIFARES - byli jste postaveni před volbu, kdy můžete volit mezi slušně placenou prací a láskou? Nevíte, co si máte vybrat? Tento anděl vám s tím pomůže.

BELMARA - anděl lásky poskytuje příležitost vyjádřit lásku, pokud ji v sobě držíte, ne přes slova, ale přes činy.

BENAMI - anděl lásky dává vám možnost udělat cokoliv, a nedopustit se chyby, jednat ve jménu lásky bez špatných následků.

BENIELOHIM - anděl zrození a smrti. Bere si to, co již není schopno života a navrací zpět na Zem do jiného těla. Stojí vždy poslední rok u každého živého tvora. Můžete ho požádat o prodloužení pozemského času.

BENMALACH - máte práci, ale stále stojíte na stejném místě? Nemůžete se dostat na lepší pozici, po které toužíte? Nebo byste raději změnili zaměstnání, ale nabídky se nehrnou?

BENPAGI - anděl lásky přivede vám do cesty lidi, kteří vás naučí naslouchat potřebě lásky druhých, jen svou přítomností i vyprávěním.

BERAEL - objevuje se u těch, kdož nemá čisté svědomí, aby pravda vyšla najevo. Pokud chcete zjistit, zda skutečně jakýkoliv člověk má s vámi čisté úmysly, požádejte tohoto anděla.

BERITH - musíte bojovat o každé hezké slovo u svého partnera? Nedokáže vás ocenit? Oceňuje všechny okolo, jen vás ne? Rádi byste to změnili?

BERKAEL - je velitelem andělů ročních období, pokud chcete požádat o záležitost v určitém čase, ročním období, pak požádejte tohoto anděla.

BERMALE - anděl lásky vás nastaví na správný odpočinek, neboť ne jen jednat, ale také odpočívat je velice důležité, odpočatí i myšlenkově, vás posune k lásce mnohem rychleji.

BERNOLE - láska k vám plyne skrze vaše dobré skutky. Proto vám tento andílek přivede do cesty možnost mnoho těchto skutků vykonat.

BESGEME - ává do vztahu touhu po miminku, usnadňuje dušičce přijít do počatého miminka ve chvíli početí, a s tím také umožňuje milovat se bez zábran a strachu, přináší velkou Božskou lásku do vztahu.

BETHELDA - přináším zklidnění v časech neklidných. Přináším stav meditace do běžného života.

BETHEUEL - přivede do vašeho života osudového partnera.

BETHNAEL - přináším vám vnitřní sílu zvládnout všechny nástrahy života.

BETHUEL - stýkáte se s někým, kdo vám nedokáže říct, jak moc vás miluje? Cítíte to, ale rádi byste, by se také dokázal vyslovit?

BETOR - ukážu vám vaše chyby, abyste na nich mohli pracovat a odstranit je.

BIALODE - pomáhá s autoritou, dává lidem charisma a vážnost.

BIFRONS - pomůže vám s matematikou a geometrií, pomůže zdárně složit zkoušku z matematiky.

BILEKA - je průvodcem v meditaci, pokud máte problémy s koncentrací v meditaci, pak povolejte tohoto andílka.

BILIFO - chrání všechny, kdož se věnují či chtějí věnovat ezoterickým vědám. Pomáhá otevřít mysl a vnímat více intuici a vedení andělů.

BINODAB - anděl lásky vkládá do úst slova lásky, neboť ve chvílích slov lásky přijde mnohem více lásky také k člověku, který ji vysloví.

BINOFON - anděl lásky - Anam Cary, který pečuje o vztah dvou půlek duší, by všechny mráčky odpluly a zbyla jen čistá láska.

BLAEF - posílá vaše myšlenky k milované osobě, aby na vás myslela, případně vás kontaktovala.

BLAZHEJ - povedu kroky partnera, na jehož návrat čekáte, očekáváním a hrou. Bude si pohrávat s myšlenkou na návrat, tato myšlenka bude tak silná, že učiní vše, aby vás učinil šťastnými.

BLIIGAN - přivádí k vám vaší lásku, byste nějaký čas mohli strávit spolu a byli alespoň na chvíli šťastni, než budete moci spolu zůstat navždy.

BLINGEF - anděl lásky ukazuje vám sebe jako tu nejkrásnější bytost. Tak, jak se uvidíte vy sami, tak vás uvidí i ostatní.

BLINTOM - anděl lásky vyzývá vás, byste nespěchali a snažili zklidnit svou duši, byste návrat své lásky uspíšili.

BLISDON - anděl lásky vyzdvihne vaší lásku ze dna vašeho srdce a ponese ji tam, kam patří, tedy k vaší lásce, a s ní i vás samotného, byste byli se svou láskou a netrápili se každý sám.

BLUMAPO - přináším zdravou žárlivost do mysli vaší lásky, by o vás nechtěla přijít a dokázala se za vaši lásku postavit.

BLUMAZA - vyzdvihuje dobré vlastnosti, vyzdvihuje touhy srdce, odstraňuje překážky, které brání milovat naplno.

BMAMGAL - přináším lásku, která nemá hranic. Lásku bez omezování, lásku beze strachu, čistou lásku bez lží a přetvářek. Lásku, kterou vám budou ostatní závidět, neboť bude trvat po celý váš život.

BMILGES - anděl lásky vyzdvihující lásku a uzdravující tělo pomocí lásky.

BMINPOL - anděl lásky letící k člověku, který zapomněl milovat, který zapomněl, co jste spolu prožili krásného, a stal se v lásce pesimistou.

BNAGOLE - anděl lásky poletí za vaší láskou a připomene jí, jak je krásné dary dávat, byste krásný dárek dostali a tím také projev lásky.

BNAPSEN - necítíte lásku od svého partnera? Chtěli byste vědět, jak to s vámi skutečně myslí? Cítíte jeho chlad, a přesto svým srdcem cítíte, že vás miluje? Chtěli byste jeho vyznání?

BNASPOL - nedokážete si vybrat svého partnera? Dáváte přednost práci před láskou? Chtěli byste to změnit, mít času na lásku, a přitom nepřijít o své příjmy?

BOAZ - podporuje všechny, kdož se chtějí naučit hrát na housle a vyniknout s tímto hudebním nástrojem.

BOBOGEL - vaší lásku připraví na to, by udělala cokoliv, by vám dala vědět, že o vás skutečně stojí. Bobogel podpoří vaší lásku v lásce, by opustila člověka, se kterým nyní je, pokud toto již nyní tak cítí a sama by to chtěla, ale nenachází k tomu odvahu.

BOEL - jako učitel života a slušného chování vás vede vaším životem ve slušnosti k ostatním lidem, tutéž slušnost pak díky němu lidé projevují i vám.

BOKUMIEL - zvyšuje vibrace, dává velkou touhu na sex.

BONEFON - anděl lásky ukáže vám problém, který je ve vašem vztahu, byste s ním mohli lépe pracovat a vedl vztah pouze k čisté lásce.

BOREB - dohlíží, aby všechny sliby došly naplnění.

BORIA - dohlíží na dávné lásky, kříží jejich cesty, pokud ještě nemají vše vyřešené. Dohlíží na splnění partnerské karmy.

BORMILA - anděl lásky podporující vás, byste dali své skutečné lásce šanci a přestali ji schovávat před okolím.

BORNOGO - starám se o vztah, který již příliš nefunguje, ať již proto, že jeden z vás utíká od problémů, či proto, že jste nepracovali na vašem vztahu. Vkládám velkou naději na rozvoj vztahu, na to, byste poznali, že všechny překážky dají se překonat, pokud na tom oba dva pracujete.

BOTOLIEL - dohlížím na vaši cestu životem tak, byste prožili život co možná nejsmysluplněji. Požádat mě o pomoc můžete kdykoliv, kdy se vám v některé oblasti nedaří dojít svého štěstí.

BRAGIOP - anděl lásky hodící se pro ty, kdož čekají na svého partnera, ukazuje vám cestu, jak jednat, byste byli co nejdříve spolu, byste se připravili na tento příchod a připravili vše tak, jako by již partner u vás byl.

BRAKIEL - andělský velekníže dohlížející na osudovou lásku, by došla naplnění.

BRALGES - přivádí do života romantickou lásku, plnou něhy a citů.

BRANGLO - ukazuje vám, jaká láska skutečně je - trpělivá a laskavá - za každých okolností.

BREFFEO - přivede vám do cesty možnost dobrého výdělku, či domu vašich snů.

BRIGITA - vnáším rovnováhu mezi ženskost a sílu, se mnou se dokážete postavit všem překážkám, s lehkostí a grácií.

BRISFLI - dodává vnitřní sílu změnit svůj osud a být šťastni.

BRORGES - ukáže vašemu partnerovi lásku, díky jeho působení se přestane přetvařovat. Brorges povede ho cestou jeho pocitů.

BRUAHI - pošle k vám myšlenku vynálezu, který bude prospěšný pro mnoho lidí, díky němuž se proslavíte.

BUALU - ztrácíte svou víru, a chcete ji opět nalézt? Zdá se vám, že vám nic nevychází, nebo snad nedostatek víry vás posouvá zpět ve vašem přání?

BUDIEL - Žádat ho můžete, pokud chcete šlechtit zvířata či rostliny, by bylo stvořeno něco krásného, s Božím požehnáním.

BUER - spolu s Rafaelem pomáhá léčit každou nemoc.

BUNAM - dává inteligenci a schopnost učení tam, kde chybí.

BURCHAT - dohlíží na váš odpočinek, řídí vaše sny a přání, vede vaší fantazii, ale také vede vaše touhy do nejmenších detailů. Posiluje vnitřní zrak. Léčí štítnou žlázu.

BURIUH - z každého nápoje, který svému milému podáte při plamenu jeho svíčky, učiní nápoj lásky.

BUSCNAB - přivádí do života situaci, která vám ukáže, kterou cestu zvolit a jak se správně rozhodnout.

BUSDUNA - povede vašeho partnera milující cestou, pravdomluvností a jednání ve jménu lásky.

BUTATOR - pomáhá správně se rozhodnout při vašem investování, také vás chrání po dobu hypotéky nebo půjčky tak, abyste neměli problémy s placením.

BUTHARUSCH - udělá z vás mistra kuchaře. Pokud plánujete slavnostní jídlo pro svou lásku, a nechcete ho pokazit, povolejte právě jeho.

BUTMONO - povede vás po cestě lásky, pomůže vám obejít překážky, přiblíží vám vaše uvědomění co nejvíce, by vaše srdce setkalo se se srdcem milované osoby.

BUXVIEL - jako anděl finanční prosperity vám dá příležitost postavit se na vlastní nohy a podnikat, mít stálý příjem dle svých přání.

BYNEPOR - ukáže vám krásnou budoucnost, a povede vás krásnou přítomností. Povede vás po cestě pochopení a porozumění, byste zažívali štěstí.

BZIZA - musíte poslouchat stále nějaké hádky, a máte toho již dost? Chtěli byste si doma odpočinout a neposlouchat výčitky žárlivého partnera?

CABONETON - ukáže Vám tajemství hvězd, poznáte nepoznané.

CABRIEL - dohlížím, by vám příležitost neutekla mezi prsty. Každý člověk si zaslouží krásnou životní cestu, do každého pozemského okamžiku přichází mnoho příležitostí. Je jen na vás, lidech, zda tuto příležitost uvidíte a využijete.

CADIEL - anděl starající se o chléb. Chléb je tělo Kristovo, proto také tento anděl dlí u samotného Krista a přináší mu vaše prosby.

CADKIEL - pomůžu vám bojovat s vašimi vnitřními strachy.

CADMIEL - dohlíží na zvolení správné cesty k naplnění osudu.

CAEL - podporuje lásku, emoce, schopnost jednat dle svého srdce.

CAFIEL - stále hledáte svého karmického partnera, nebo svou druhou půlku duše a stále se vám vyhýbá? Chcete dojít k němu, poznat ho na první pohled a být s ním šťastni?

CAFKIEL - zdá se vám, že před vámi partner něco tají? Chtěli byste poznat jeho touhy, sny a přání? Pomohu vás s tím.

CAHETEL - podporuje lásku k matce přírodě, probouzí zájem o přírodní vědy.

CAHIROUM - stále čekáte na to, co nepřichází? Chtěli byste tomu trochu pomoci, udělat něco také sami? Požádejte tohoto Božího posla a on vám napoví, co je třeba udělat.

CAKMAKIEL - cítíte se ve vztahu mnoho svazováni láskou? Dusí vás partner velkou láskou? Chtěli byste více volnosti, a přesto chcete, aby láska mezi vámi zůstala? Nebo naopak vám velkou lásku partner vyčítá? Dusí se on vaší láskou? Chcete, aby pocítil, že ho milujete, ale nesvazujete?

CALACHA - léčí skrze léčivé prameny, ukazuje léčivým pramenům cestu ze země, by sloužila všem lidem. Také dává možnost smýt nečistotu duše.

CALAMOS - přináším do lidských obydlí penízky na rekonstrukci, na nový dům i na dům velice starý. Toužíte po svém domově, rádi byste rekonstruovali svůj vlastní domeček, byt, nebo snad palác? S mou pomocí toto není nemožné, jsem připraven splnit vám váš sen o bydlení.

CALEV - lásku vám přináší přes vaši pozornost, kterou věnujete člověku, který to nyní nejvíce potřebuje.

CALIEL - vám ukáže pravdu takovou, jaká je, v jakékoliv záležitosti.

CALLIEL - přináší pomoc ve chvílích chudoby, přivede vám do cesty příležitost, jak získat potřebné peníze.

CALUEL - přináší pomoc během hádek a neshod.

CALUK - jako anděl léčení dohlíží na léčbu hemeroidů.

CAMAEL - pomáhá při rodinných válkách dojít do konce a neutrpět žádnou úhonu.

CAMALO - povede vás vaší životní cestou, ukáže důvod, proč jste zde na Zemi, a co máte nyní udělat, aby se váš život naplnil.

CAMALON - chcete zpět věc, kterou jste ztratili, či vám byla ukradena?

CAMBIEL - pomáhá vám jít za svým srdcem, udělat to, co cítíte jako správné. Podporuje intuici.

CAMBILL - dohlíží na děti, aby nechodili za školu a věnovali se více učení.

CAMBRIEL - poskytuje podporu pro ideály a vede touhu uskutečnit vše. Léčí kosti a cévy.

CAMINO naučí vás řeči zvířat, byste jim porozuměli a mohli se o ně lépe starat.

CAMUEL - těšíte se na nový začátek, ať již se týká práce, vztahů či čehokoliv jiného? Chtěli byste již stát na začátku úspěšné cesty?

CANALI - stále musíte bojovat o svého partnera? Již vás to nebaví, jste spíše smutní či naštvaní? Chtěli byste již žít s tímto partnerem v pokoji, bez léček ostatních, bez jiných osob?

CAPABILE - přináší rozjasnění v chmurných dobách, zahřívá vaši duši a dává naději na lepší zítřky.

CAPHRIEL - vede k vám návštěvy, ze kterých máte radost. Odklání cesty návštěv, které by vám zkazily mnoho dní.

CAPIPA - vás dovede k blahobytu a bohatství, jak materiálnímu, tak duchovnímu.

CARACASA - rozkvétá zahradu vašeho srdce, omlazuje vaši duši i tělo, dává velkou fyzickou sílu.

CARAHAMI - dohlížím na tok času, a starám se o to, aby každé přání bylo splněno v pravý čas. Mohu splnění vašeho přání také urychlit, pokud jste na splnění v tomto okamžiku připraveni. Pokud by však splnění vašeho přání mělo za následek, že vaše přání nebude mít dlouhého trvání, pak ještě s jeho naplněním posečkám. Avšak poprosit mě můžete, vaši žádost si ponechám, a až to bude možné, splním vaše přání dříve, než je psáno.

CARASCHI - pomáhá lékařům a léčitelům, kteří pomáhají ostatním lidem k uzdravení.

CARASHI - přináší život podle vašich představ, v lásce a harmonii, v poznávání všeho krásného.

CARBIEL - ochraňuje před vším, co by vám mohlo ublížit. Ukazuje správnou cestu.

CARMEL - dohlíží na opojení láskou, by nebyla tak velká, by nebyla slepá, ale ani tak malá, by nechyběla vášeň.

CARMIEL - přivádí vám do života člověka, který vás rozptýlí od vašich smutků.

CARONA - nese vás na křídlech lásky až k pravé lásce.

CARUBOT - ovládá vás vaše ego? Rádi byste také nechali promluvit své srdce?

CASMARON - pomohu vám uskutečnit vaše plány, i když na ně nemáte dostatek peněz. Ukážu vám cestu, jak je zrealizovat a zažívat spokojenost.

CASSAL - memazlí se vám partner rád? Rádi byste, aby se vás dotýkal, mazlil se s vámi, hladil vás?

CASSAN - zamilovali jste se a chcete, aby objekt vaší lásky také vás miloval? Chtěli byste pro něho být neodolatelní?

CASSIEL - pláčete a stýská se vám? Cítíte se osamělí? Rádi byste objali a políbili toho, koho milujete?

CASSIOPEIA - dává osvícení, ukazuje lásku takovou, jaká skutečně je.

CASSRIEL - přináší šťastné myšlenky, zahání smutek, dává do srdce Boží lásku.

CASTIEL - ulehčuje trápení, dává novou víru do vašeho života, poukazuje na krásy, které přehlížíte.

CASUJOIAH - dohlíží na plnění osudu, by se stalo, co se stát má.

CATHETEL - dohlíží na zdravé ovoce, na jeho správný růst i čas zrání.

CEDEIKEL - chtěli byste jednou pro vždy uzavřít minulost, která zasahuje do vašeho současného vztahu? Nechcete, aby vám minulost tento vztah zničila?

CEDREIL - dohlíží na velké lásky, na dvě půlky duše, probouzí v jejich srdcích touhu být spolu a něco pro to udělat.

CEDRIEL - probouzí lásku ke všem tvorům na Zemi.

CEDRIELA - dávám odvahu dvořit se své lásce, by člověk, který v tom vidí překážky, tyto strachy své překonal a jednal podle svého srdce.

CEETKA - rádi byste milovali a nemáte koho? Rádi byste vedle sebe měli člověka zodpovědného, který se žádné práce nebojí?

CEPACHA - dohlíží na krásné soužití v dlouhodobých vztazích.

CERES - zajišťuje bezpečí domova.

CERMIEL - dohlíží na reinkarnaci našich blízkých, kteří již nejsou mezi námi.

CERVIEL - máte pocit, že vám partner neříká pravdu? Máte pocit, že má mimo vás váš partner ještě někoho jiného? Chcete se dozvědět, zda skutečně vám partner říká pravdu? Odhalím pravou tvář vašeho partnera, odhalím jeho city k vám.

CESARIEL - zajišťuje ochranu, řídí spravedlnost, stojí po pravém boku archanděla Michaela.

CETARARI - jako vládce zimy mohu vám právě v tomto studeném období splnit vaše přání. Donesu vaše přání ke správným andělům, pokud jste je již požádali a stále ještě čekáte na splnění. Přimluvím se za vás, by vaše přání bylo splněno právě v období, kterému vládnu.

CETERARI - probouzím přitažlivost k vám u člověka, který se tváří lhostejně. Bude po vás toužit, a bude jen na vás, kam svou lásku dovedete.

CEVAOT - zamilovali jste se do člověka, který je bohatý, zatímco vy mnoho peněz nemáte? Myslíte občas na to, zda mu to časem nebude vadit? Zda vás skutečně miluje pro to, jací jste? Zda to není jen zamilovanost, která brzy přejde?

CIGILA - pošle vám do cesty člověka, který vám ukáže správný směr ke štěstí.

CLAIRE - přinese spokojenost do vašeho života.

COBEL - toto je anděl sympatií a antipatií. Pokud se chcete někomu zalíbit, zvolte právě jeho. Pokud chcete, aby vás někdo neobtěžoval, pak můžete tohoto andílka také povolat.

COCHALY - chrání sportovce před úrazy, zajišťuje jejich úspěchy.

COLISOLIS - tento Cherubín patří mezi 4 anděly Božského čtyřlístku. Jeho růžičky na hlavě jsou fialové, neboť je obklopen fialovou barvou. Jako jeden z nejvyšších Cherubínů dohlíží na plnění zkoušek, ale také přináší velkou náruč lásky.

COLOPATIRON - přinese do vašeho života lásku a svobodu, odevzdanost, ale i harmonický vztah.

COMATOS - chrání lidi v době kómatu, zvyšuje jejich vnímavost, léčí sluch.

COMMISSOROS - probouzí naše skryté touhy.

CONCARIO - pomůže vám v rodinném štěstí, Přejte si miminko, partnera, dobré vztahy. Cokoliv, co vám může rodinné štěstí poskytnout, a pochází z citů zvaných Láska.

CONIOLI - dává vědomosti a schopnosti rychlostí světla.

CORABAEL - vede vaše kroky při rozhodnutí žít v zahraničí, aby se vám tam dobře vedlo a nestýskalo se vám po domově.

CORABIEL - odstraní všechny překážky z vašeho života, které se v současnosti objevily.

CORAT - přivane nové pracovní možnosti, spokojenost a skvělé spolupracovníky.

CORE - anděl plnící přání na jaře.

CORILON - chrání spisovatele píšící životopisy, by zachytili všechny důležité detaily, vede jejich ruku.

CORNELION - zajišťuje klid v duši a mír mezi lidmi.

COROCONA - pomáhá lidem léčícím ostatní přes drahé kameny, dává jim sílu léčit.

CORONA - chrání lidi před blesky, povodněmi a další přírodní katastrofou.

COSMOEL - dohlíží na blaho zamilovaných.

CRSTAL - dohlížející na učení po celý rok, vkládá vědomosti a dokáže zajistit úspěch u zkoušek.

CRUCIEL - pečuje o drahé kameny, aby jejich účinek na lidský organismus byl co největší.

CUMAEL - andílek snů a přání, stojící po pravici Archanděla Uriela.

CUPRA - přináší velké štěstí v podobě harmonického celoživotního vztahu, chrání ty, jež k sobě patří, dohlíží na štěstí v manželství.

CYCLOPIA - posílá lidem smaragdově zelené uzdravující světlo.

CYRIAK - vám pomůže vzít život do svých rukou tak, abyste byli skutečně šťastni. Sešle vám mnoho znamení, byste věděli, jak se zachovat a měli vše, po čem toužíte.

CHABALYM - očistí od starostí, navodí pocit klidu a vyváženosti.

CHACHAM - přináší do vztahu moudrost, pomůže vám vztah rozvíjet, by byl opět jako na začátku. Pomáhá s problémy v lásce.

CHADAKIEL - toužíte po upřímnosti svého partnera, po naprosté upřímnosti, ať je pravda jakákoliv?

CHAGAI - přináší do vztahu velkou radost, komunikaci, podporuje v plánech do budoucna.

CHAIEL - přináší životní nápady, vede vás po cestě za štěstím a slávou.

CHAIM - pomáhá všem, kdož dlouho čekají na svou lásku, přináší naději a pomůže vám v každé situaci.

CHAIOTH - podpoří vaší představivost a fantazii, umožní správně vizualizovat.

CHAJEL - máte čerstvě po svatbě, a rádi byste jeli na svatební cestu? Nevychází vám to z nějakého důvodu? Přesto po ní toužíte? Pak požádejte a já vám toto přání splním.

CHALDKYDRI - dává hřejivý pocit, sounáležitost, lásku i víru.

CHAMIEL - přináší k vám odpuštění, stejně jako od vás k člověku, od kterého odpuštění žádáte.

CHAMUEL - jsem archandělem starajícím se o štěstí lidí. Ti, kteří se snaží, těm pomůžu ke štěstí nebeských rozměrů, ve všech oblastech života, by nikdy nestrádali a měli se jako u nás v Nebi, u našeho pána. Vždy pomohu jen těm, kdož si to zaslouží, a zaslouží si to skutečně všichni, kteří přiloží svou ruku k dílu a jen nečekají, až štěstí k nim zavítá. Umetu vaší cestu, by odešel smutek a slzy, by přišel smích a radost. Však nemohu vám toto dát bez vaší malé námahy. Se mnou se vyhnete všem překážkám v životě.

CHAMYEL - dohlíží na povýšení, na rozvoj nového podnikání.

CHANAN - chtěli byste se vrátit do vztahu, který nefungoval, ale nyní si myslíte, že jste všechny chyby již odčinili a jste na tento vztah připraveni?

CHARAHIL - přivedu vám do života toho, koho můžete bez obav milovat, toho, kdo vás nezradí ani neopustí při první krizi.

CHARBIEL - hlídá společné osudy lidí jako skupiny, vystupuje jako rodinný anděl.

CHARGON - velký úspěch v práci, uznání i nárůst financí.

CHARMAN - posiluje charakter, odstraňuje hněv a zlobu.

CHARMEINE - přináší radost, lásku, přátelství a štěstí.

CHARMS - vede vaše jednání na úřadech, dává trpělivost při čekání a dobrou náladu.

CHAROUM - podporuje mlčení a udržuje vaše tajemství skryté tak, aby zůstalo tajemstvím.

CHASAN - zabraňuje vzniku zubního kamene i zubního plaku.

CHASCHMALIM - podporuje vynálezce, dává jim skvělé nápady a myšlenky.

CHASDIEL - přáli byste si zažít Boží milost? Zdá se vám, že utrpení již bylo dost? Obětovali jste již mnohé a nemáte dostatek sil, i když vaše víra je pevná?

CHASMALI - chrání hypnotizéry i hypnotizované. Podporuje svádění v hypnóze.

CHASSAN - poskytuje vám velkou sílu zdolat všechny životní překážky se vztyčenou hlavou, se ctí a v krátkém čase.

CHASSIEL - přinese vám radost a štěstí v partnerském vztahu.

CHAVAQUIAH - pomůže vyřešit spory v rodině, z nepřátel udělá přátele.

CHAVIVI - tento andílek vnáší do vztahu krásné přátelství, by vám láska kvetla a nepřinášela nedorozumění a slzy.

CHAYLON - dopomáhá k adaptaci v novém prostředí, v novém městě nebo nové práci.

CHAYO - poskytuje autoritu, vůdčí vedení, respekt ostatních.

CHAYYIEL - vede ztracená zvířata domů, či do dobrých rukou.

CHAZIEL - soulad v lidských vztazích, slitování s nepřítelem.

CHEKINA - nesu v sobě lásku Boha, neboť tuto lásku sama, v den lásky, každého pátku, dostávám. Chráním lásku a dávám možnost projevit ji každému, kdo ji v sobě ukrývá. Také žádám našeho pána o milosti v oblasti lásky pro lidi, kteří jsou na tuto lásku připraveni.

CHEKIRA - jsem sestrou Chekiny a také proto můžu využívat různých výhod. Dávám domov zamilovaným tak, aby vaše láska měla oči jen pro vás, na nic jiného nedokázala myslet, nedokázala se na nic soustředit a přišla za vámi, by opustila vše, co jí drží. Dám vaší lásce bezhlavou zamilovanost a nutkání jít za vámi a již neodejít.

CHELIEL - otevírám mysl lidí, kteří potlačují lásku nebo touhu.

CHELSTI - jako anděl léčení dohlíží na léčbu prsou - dohlíží na růst prsou, zpevňuje je, odstraňuje zánět prsních žláz.

CHEMA - odnáší duši domácích zvířat, je to jejich anděl smrti.

CHERATIEL - zahání panický strach, léčí fóbie.

CHERIOUR - dohlíží na potrestání lidí mimo zákon, kteří se tomuto vyhýbají. Vhodný pro lidi, kteří se nemohou svého práva na potrestání jiné osoby domoci soudní cestou.

CHERMES - hlídá klidný spánek dětí a starých lidí, naplňuje v nich jejich touhy.

CHERUBIEL - dohlíží na lásku, by vás vaše láska přijala a začala se chovat jako láskyplná bytost. Podporuje city vaší lásky, by nedošlo k odmítnutí.

CHISMAEL - ochráním vás před nebezpečím, které se chystá zaútočit přesně tam, kde ho čekáte nejméně. Odeženu temné síly, které chtějí vás svést na svou špatnou cestu. Se mnou nemusíte se bát ničeho.

CHISTA - vhodný pro každého, kdo chce pochopit náboženství, nebo vidět anděly.

CHOCKMAHEL - stojí u touhy po sexu v takovém měřítku, že dotyčná osoba po vás bude toužit, nezajišťuje však lásku, jen sexuální touhu.

CHOSETIEL - dává lidem bezprostřední reakce, díky němu se dokážete zamilovat, ale také poznáte, kdo vás má skutečně rád, a kdo to jen hraje.

CHOSNIEL - otevírá srdce tak, aby člověk promluvil svým srdcem, a neskrýval své city. Poskytuje také velice dobrou paměť, a to i v případě, pokud jste v něčím srdci a tento člověk toto neprojevuje, vybaví se mu krásné myšlenky na vás, na to, co jste krásného spolu prožili a bude to chtít navrátit.

DABEC - pomáhám zrealizovat neuskutečnitelná přání. Možná celý svět stojí proti vám, možná je to jen váš vlastní rozum, který říká, že přání je nesmyslné. Avšak je to právě váš mozek, který je třeba nastavit na vaše přání, by se vám mohlo splnit. Pomohu vám dojít na konec vašeho přání, pokud o toto přání skutečně stojíte, pokud jen se k němu neupínáte z vlastního požitku.

DABRIEL - zaznamenává do svaté knihy minulost, přítomnost i budoucnost každého člověka. Pokud se chcete dozvědět o budoucnosti v určité oblasti více, pak ho o to požádejte.

DAENA - hlídá svědomí a pomáhá chovat se čestně a mravně.

DAGIEL - anděl plnící přání, kterávkládá do vodních živočichů. První chycená ryba předložená partnerovi spustí vaše přání.

DAGIO - dohlédne na správné vyjádření citů.

DAGYMIEL - prožili jste si s partnerem bolestné okamžiky, důvěra byla pošlapána, a vy byste přeci jen chtěli partnerovi opět věřit? Nedaří se vám to, i když se moc snažíte?

DAHAHEL - dává lidem trpělivost a upřímnou radost ze života, schopnost nadchnout se pro cokoliv.

DALQUIEL - Pomáhá v plnění povinností, aby se vše zvládlo v čase.

DAMABAJAH - přináší moudrost a poznání ze světa andělů.

DAMABIAH - působí na duši člověka, způsobuje, že se člověk cítí vyrovnaný a v pohodě.

DAMABIJAH - pomáhá všem, kdož se trápí pro lásku, by tato bolest odešla a láska se opět vrátila do jejich životů.

DAMAEL - dává bojovnost, nebojácnost v prosazování svých názorů.

DAMEAL - splním vaše sny a přání, přejte si jen jednu věc, a já vám ji přivedu do vašeho života.

DAMIEL - ukazuje správnou cestu.

DANEL - rozsoudí váš spor a přinese pozitivní výsledek pro spravedlivého z vás.

DANIEL - pomůže odstranit zábrany při seznamování, také vám vnukne správné rozhodnutí v jakékoliv záležitosti.

DANIJEL - jsem jedním z nejbližších a nejoblíbenějších samotného našeho pána a také prosím o smilování pro všechny, kdož mě o to požádají. Pokud čekáte na splnění svého přání dlouhý čas, pak mě požádejte a já vaší žádost přednesu našemu pánu.

DARA - odplavuje problémy, které se nakupily a lidé si s nimi nevědí rady.

DARACHIN - dává intuici v případě, že se máte dozvědět pravdu o svém partnerovi, byste nebyli klamáni.

DAREL - poskytuje pomoc v srdečních záležitostech, čistí krev a zastavuje krvácení.

DAROM - dohlíží na spravedlivé jednání mezi rodiči a dětmi.

DAVIDIEL - tento anděl je andělem lásky a smíru. Pohádali jste se se svou láskou, nestojí nyní o vás, nebo dokonce dělá, že vás nezná?

DEBAM - potřebujete náznak lásky toho, koho milujete? Pak požádejte tohoto anděla, by vám pomohl.

DEBYTZET - proměňuji nenávist v lásku, nepřátelství v přátelství.

DEGALIEL - snižuje vysoký krevní tlak, odbourává bolesti hlavy.

DELIEL - prožíváte v rodině neshody a rádi byste vše vyřešili ke spokojenosti všech? Je zapotřebí vyřešit rodinnou záležitost?

DENEJEL - působí na soudce, by byli spravedliví.

DERDEKEA - dohlíží na rozmnožovací orgány ženy, odstraňuje problémy v této oblasti a stimuluje úzkost.

DEUSEL - zajišťuje přátelství mezi partnery, dává pocit tepla domova, byste byli spokojeni.

DEVADUTA - dohlíží na narození štěňat.

DEVECIA - dává rovnováhu, klid a mír nejen do srdce, ale také do hlavy. Hlídá motoriku těla.

DGIBRIL - přináším velkou lásku na celý život. Denně se potápím do moře, a z kapek padajících z mých křídel rodí se noví andělé.

DIANA - obklopuje fialový světlem, dává lásku a moudrost.

DIMURGA - chrání vás při cestách autobusem a vlakem.

DINA - dohlíží na vzdělání a moudrost, dává průchod vědomostem a logickému myšlení.

DINIEL - rozdává lásku, posílá jí do srdcí těch, kdož jí potlačují. Obklopí vaše srdce láskou tak, abyste tuto lásku vyslali k milované osobě a ona vaší lásku opětovala.

DINIRA - anděl komunikace, vyzdvihuje srdce natolik, že mluvíme srdcem, říkáme to, co cítíme v srdci. Do srdce nepatří ošklivá slova, která bolí, ale jen slova lásky. A toto také člověk, na kterého Dinira působí, započne dělat, jakmile je její moc opravdu silná.

DIONIAH - usmívejte se na svět, na lidi kolem sebe, na zvířata, ale i všechnu květenu. Máte spoustu důvodů se radovat, však se na vás usmívají všichni andělé a zahřívají vaše srdce. Nedokáže se usmívat, máte trápení? Pak požádejte tohoto anděla.

DIRACHIEL - dohlížím na lásku dvou lidí, vnáším do ní romantiku a jemnost, byste si dokázali navzájem projevit své city, nestyděli se za ně a byli si oporou. Někdy se, vy lidé, bojíte projevit své city, by vám nikdo neublížil, mlčíte, nebo říkáte pravý opak. Není to však zapotřebí. Láska je krásná právě proto, že jste zamilovaní. Nemáte se čeho bát. Povedu vás cestou lásky, byste byli šťastni.

DIRILISIN - pomůže vám neřešit čas a prožít kus života smysluplně.

DIVISH - přivedu vás a vašeho partnera na stejnou duchovní úroveň tak, abyste mohli mít plnohodnotný vztah.

DJIBRIL - při zapálení svíčky tohoto anděla v místnosti s jiným člověkem, bude tento člověk mluvit jen pravdu a nic vám nezatají.

DNOST - je andělem léčení, dohlíží na ženy procházející menopauzou, by s tímto stadiem prošly bez komplikací.

DOKIEL - dohlíží na rovnováhu mezi rodinným životem a prací. Pokud se tedy věnujete práci více a zanedbáváte svou rodinu, zvolte tohoto anděla, by vám s tím pomohl.

DOMALIEL - přináší klid po velkém rozčílení.

DOMINION - přináší štědré dary přesně podle našich zásluh. Vše, co si zasloužíme, přináší nám darem, vše, co jsme připraveni nyní přijmout.

DONACHIEL - navozuje správné pocity tak, abyste je uměli pojmenovat.

DONEL - hlídá staré, opuštěné lidi bez domova.

DONKUEL - čeká vás rozloučení s partnerem na delší dobu, odjede daleko od vás, a vy byste rádi, kdyby na vás nezapomněl? Rádi byste, aby daleko od vás myslel jen na vás?

DONQUEL - chrání velkou lásku, stojí při zamilovanosti dvou lidí či zvířat, ochraňuje tuto lásku.

DORADOEL - přináší energii při vyčerpání.

DORAN - přináší k vám dary z nebes, je připraven splnit vám vaše přání, pokud jste i vy na toto splnění připraveni.

DOREL - řešíte generační rozdíly? Hádáte se často kvůli zbytečnostem?

DOSOEL - obnovuje vztahy vedoucí k znovuzrození a láskyplné budoucnosti.

DOSOL - podporuje lásku, touhu, vstřícnost a tužby srdce.

DOTAN - stala se vám nespravedlnost na pracovišti? Chtěli byste omluvu, nápravu, či potrestání toho, kdo vám ublížil?

DOUMAH - díky němu budete přemýšlet nad životem i smrtí, a uděláte mnoho záslužných věcí.

DOV - je váš partner nebo ten, kterého milujete, neobratný, těžkopádný, ve svých vyjádřeních? Skrývá se před světem, utíká do svého vlastního světa? Rádi byste, by už vylezl ze své ulity a začal konečně jednat? Aby s vámi navázal vztah takový, jaký cítí ve svém srdci?

DRACEL - regeneruje tělo, zbavuje škodlivých látek.

DRACON - pomůže vám správně se rozhodnout, komu máte darovat své srdce, u koho bude vaše srdce v bezpečí a nikdy vás nezradí.

DROP - zachráním vás od neštěstí, kterému se jinak nemůžete vyhnout.

DROR - toužíte po svobodě ve vztahu, zdá se vám, že vás partner dusí? Chtěli byste mít větší volnost a nebýt stále partnerem sledováni? Vadí vám jeho podezřívavost?

DUBBIEL - hledáte člověka, který by byl nejen partnerem, ale také přítelem, na kterého se můžete spolehnout?

DUBEZH - přivedu vám do života mladšího partnera, který vás bude milovat a ctít.

DUBIEL - zapisuje všechny hříchy člověka, umožňuje odčinit je ještě v tomto životě, dává do cesty situace, které vedou k očištění od hříchů.

DUCHIEL - dává krásu a pružnost těla.

DUKEB - pfokud usoudí, že manželství je nešťastné, pak zajišťuje pravé lásce cestu ke společnému životu, přes rozvod nefungujícího manželství.

DUMA - pomáhá navodit ticho v přemíře hluku a informací. Zklidňuje váš tep, odstraňuje migrény a bolesti hlavy.

DUXATIEL - pomáhá ve zlých finančních časech získat víru, že vše se v lepší obrátí. Pomůže vám překonat tyto časy a vykročit do světa prosperity.

DWIEL - jako anděl léčení dohlíží na léčbu a odstranění bradavic.

DYNAMIS - nechcete se vázat, a přesto byste chtěli mít vztah? Upřednostňujete volný vztah? Pomohu vám najít partnera stejného založení.

EBARON - přivedu do vašeho života velkou lásku, byste mohli být šťastni.

ECANUS - dohlíží na dětskou literaturu, na spisovatele dětské literatury a pohádek.

ECDULON - pomáhám při návratu lásky, podporuji rozhodnutí v lásce. Jestli není srdce pro vaši lásku již dávno mrtvé, mohu rozdmýchat touhu a rozhodnost člověka, který stojí o to se vrátit. Někdy chybí, vám lidem, odvaha jít za svou láskou a raději v koutku trpíte. Proč však nejít za hlasem svého srdce, které tak hlasitě volá?

ECHAGI - pomáhá rozpoznat dobro od zla, pravdu od lži.

ECHAMI - dohlíží na plnění karmy, má moc jí přesunout daleko do budoucnosti, až budete na její plnění připraveni.

ECHOTASA - ochraňuje proti náměsíčnosti, dává klidné spaní.

EDRIEL - je další anděl anam cary, probouzí v člověku uvědomění, že vaše srdce, tělo i duše patří partnerovi a partnerovo srdce, tělo i duše patří vám. Sjednocuje tyto tři elementy v jedno, přináší pochopení, proč cítíte pocity druhého a probouzí touhu jít za svým srdcem. Dává do rozumu oporu, by partner dokázal žít jen pro vás a projevil tyto své city.

EFRAIM - pomáhá všem zamilovaných přiblížit se ke své lásce a prožít s ní krásné chvíle.

EGALMIEL - poskytne vám příležitost, byste našli partnera a nebyli sami.

EGENTION - chrání vás při cestě letadlem, zajišťuje ochranu v zahraničí, byste dovolenou si užili a předešli jakýmkoliv nepříjemnostem.

EGIBIEL - vidíte svůj vztah jen negativně? Nevidíte světlo, které by vám osvítilo cestu, byste poznali, zda má cenu ve vztahu pokračovat, nebo raději odejít? Potřebujete trochu optimismu?

EGREDIEL - vyhledám a přivedu vám do života člověka, který vás bude milovat víc, než svůj vlastní život, s kým byste mohli být šťastni až do konce vašich dnů. Člověka, který se nebude přetvařovat.

EGUEL - pomohu vám dojít spravedlnosti, přinesu vašemu soudci dostatek důkazů pro vaši nevinu.

EHERES - tento anděl plní každé přání proti nespravedlnosti páchané na vás.

EIAEL - nalezli jste partnera, máte pocit, že on je ten pravý, ale ve vztahu jsou stále nějaké nejasnosti?

EIBIEL - přináší peníze těm, kdož se snaží získat je prací, jsou zodpovědní a umějí správně naložit s penězi a nerozhazují za věci či zážitky, které nutně nepotřebují k životu, mají velkou píli a touhu splnit někomu jeho velký sen, který není marnotratný.

EIRNILUS - zajišťuje úrodu ovocných stromů.

EISTIBUS - pokud chcete dojít naplnění věštby, nenarušit chod osudu, poproste tohoto andílka, nechť vám ukáže správnou cestu.

EITAN - dává sílu bojovat za svou lásku, bojovat za své štěstí a zvítězit.

EIYEL - andílek stojící při podnikatelích, kteří chtějí vydělávat větší peníze, by mohli své nápady rozvíjet a financovat, a přitom byli spokojeni.

EKANUS - přichází na pomoc spisovatelům, básníkům, textařům a všem, kteří vládnou perem.

EKORE - pošle vám do života to, co si nejvíce zasloužíte.

EKORIM - pomáhá kameníkům a lidem starajícím se o hřbitovy.

ELADREL - ztratili jste hlas a potřebujete ho používat? Tento anděl vám pomůže tuto indispozici zvrátit a navrátí vám hlas.

ELAMIZ - máte noční můry a trvají po dlouhý čas? Chcete se jich zbavit a opět klidně snít?

ELAN - chcete být pevní a neoblomní jako skála, protože víte, že je to jediná cesta k tomu, aby vás partner bral takové, jací opravdu jste?

ELASON - pomůže vám uskutečnit vaše cíle, ať jsou jakkoli vysoké.

ELAURIA - kouříte, a rádi byste s tímto zlozvykem přestali? Tento andílek vám s tím pomůže.

ELDAD - přináší uvědomění, které musíte pochopit, aby se osud otočil, a vy jste byli šťastni.

ELEDREL - tento andílek zesiluje vaše přání a přináší vaší prosbu Ježíši k posouzení.

ELEDRIEL - splní vaše sny a touhy, které u sebe přechováváte dlouhý čas.

ELEL -ochraňuje a léčí žlučník.

ELELETH - pomáhá s kreativním myšlením.

ELEMIAH - pomůže zachovat klid, pokud se ocitnete v krizi.

ELEPINON - pomáhá začátečníkům chápat intuici při věštění z křišťálové koule, posílá obrazy do těchto vidění.

ELIAEL - pomůže vám překonat vás samé, s ním dokážete cokoliv, pokud to skutečně chcete.

ELIAHU - potřebujete poradit v určité záležitosti? Potřebujete znát náhled do budoucna, abyste neudělali chybu? Tento andílek vám pošle znamení, jak se věci mají a co můžete očekávat.

ELIAV - chtěli byste se mít tak dobře, jako když jste byli malí? Dařilo se vám, a nyní se vám nedaří?

ELIEL - jsem andělem hlídajícím koně a ty, jež jsou s nimi v kontaktu. Dohlížím na správný a zdárný porod malých hříbat, by mohla stát se z nich majestátná zvířata. V jejich očích zračí se moudrost všech andělů, proto také pomáhám jokejům, by porozuměli právě těmto zvířatům a mohli vítězit.

ELIEZER - pomůže vám v tom, v čem momentálně chcete pomoci, pokud je to jen trochu možné.

ELIMIEL - dává vysokou inteligenci, schopnost učit se vědám, jako je fyzika či chemie.

ELION - dopomáhá k bohatství, k zisku velké finanční částky, postupnému navyšování financí.

ELISHA - máte starosti v lásce? Nevšímá si vás partner? Přehlíží vás? Dělá, jako byste neexistovali? Je na vás hrubý? Svádí veškerou vinu na vás?

ELLORIUS - hlídám všechny děti a plním jejich dětská přáníčka. Nebojte se požádat o cokoliv, co vám udělá radost, neboť váš úsměv je tím nejkrásnějším, co mi můžete poslat.

ELOA - tento anděl se zrodil, když Ježíš trpěl na kříži a proléval za nás své slzy. Z těchto slz je tento anděl stvořen, proto přináší lásku a odnáší utrpení. Navrací radost do života.

ELOMEEL - chrání a léčí močový měchýř, pomáhá při nechutenství

ELOMNIA - je andělem přinášejícím velké jmění. Pomáhá lidem k úspěchu v podnikání, pomáhá jim také získat lépe placené místo. Bude při vás stát, by se vám toto splnilo, pokud se marně snažíte tohoto dosáhnout.

EMANASUT - toužíte po milenci, v současném vztahu zažíváte jen nudu? Nechcete se vázat, a přesto si chcete užít krásné intimní chvíle plné vášně?

EMAYISA - podpoří váš pud sebezáchovy při nebezpečí.

EMCEL - bojíte se o sebe či o své blízké? Ať je již strach opodstatněný či nikoliv, zbavím vás nejen tohoto strachu, ale také zajistím vaše bezpečí.

EMCHEBA - toužíte po svém nadřízeném, a jeho pohledy vám prozrazují, že i on po vás touží? Chcete, aby udělal první krok?

EMEDEC - chystáte se k soudnímu líčení, nebo jen na úřad, a chcete, aby vše proběhlo rychle a k vašemu prospěchu? Žádáte více peněz na výživném, nebo jen toužíte po rychlém jednání?

EMFALION - oživuji buňky v každém kousíčku těla tak, byste se cítili mladí, byste vypadali mladší, by se za vámi každý otočil a díval se na tu krásu, která z vás vyzařuje. Dávám mladistvý vzhled, s mou pomocí si budete více věřit a i váš partner bude pozorovat tuto změnu, kterou započnete procházet.

EMILIEL - máte skvělý nápad a chtěli byste ho zrealizovat?

EMKEBPE - ochraňuje velkou lásku, zajišťuje manželské štěstí.

EMKIEL - pomáhá při stavbě či opravách domu, by šlo vše tak, jak si přejete.

EMMANUEL - našli jste skutečnou lásku, a chcete být jen s ní? Nechcete, aby někdo mezi vás zasahoval? Chcete, aby se rozhodl pro vás a dokázal to říct nejen vám, ale také ostatním? Chcete, aby se ke všemu postavil a mohli jste jít společně za svým štěstím?

EMNEPE - ochraňuji vaši mysl, pokud je zasažena nešťastnou láskou, nebo čekáním na lásku, by byla v pořádku a netrpěli jste depresemi.

EMNYMAR - chrání nenarozené děti, zajišťuje jejich správný vývoj.

EMPEBYN - dohlíží, by k vám přišly finance a vy jste se zbavili dluhů či exekuce. Nastoluje řád ve vašich financích, přivádí do vaší cesty možnost dluhy uzavřít, zaplatit je, předejít exekuci, či splatit vše, pokud jste se v exekuci již ocitli.

EMRUDUE - přináší štěstí a úspěch.

EMTAB - toužíte po přestěhování do zahraničí, rádi byste tam našli uplatnění a stálou práci ?

EMTIRCHEYUD - srovnává narušený měsíční cyklus žen a dívek.

EMTUB - nejvyšší bytost dohlížející na plnění osudu, dává možnost pozměnit osud člověka, pokud to vede ke štěstí a lásce.

EMUYIR - dohlíží na harmonii ve vztazích, na lásku i štěstí v partnerství.

EMVATIBE - ochrání vás před záludnostmi člověka, který dlí ve vztahu u toho, koho milujete, a kdo miluje vás. Ochrání vás před pomstou tohoto člověka.

EMVETAS - rádi byste udělali něco bláznivého, vydali se na dobrodružnou cestu? Nevíte, zda ji máte podniknout, by vaše touha byla naplněna?

EMZHABE - povedu vaše kroky na poutní místa, by vaše duše našla potřebný klid.

EMZHEBYP - ochrání vás před vlivy měsíce, pokud trpíte bolestmi hlavy či náměsíčností, nedostatkem spánku či bolestí na hrudi v období úplňku, pak žádejte tohoto anděla.

EMZHER - ochrání vás nebo vaše blízké před horečkou, či odejme tuto horečku pryč z vašeho těla.

EMZHIT - pomůže vám, pokud neumíte látku a nechcete být vyzkoušeni, by si vás kantoři nevybrali ke zkoušení.

EMZHOM - pokud cítíte útok nepřátel, či že vás někdo pronásleduje delší čas, pak povolejte tohoto anděla, by vám pomohl.

ENADIEL - přivedu do vašeho života člověka, který splní všechna vaše přání spojená s podnikáním.

ENCHEDE - nekomunikuje s vámi vaše láska a vy byste chtěli od ní slyšet pár milých slov, které vás ujistí o tom, že také na vás myslí, stejně jako vy na ní? Pak požádejte tohoto anděla.

ENEDIEL - jsem připraven pomoci každému, kdo žádá spravedlnost, vidí týrání či zná zlé lidi, kterým všechno prochází. Trestám ty, jež páchají zlo, ale nemohu bez vyslovení přání zasahovat, byť ani nám, andělům, se nelíbí zlo.

ENEJIE - chrání všechny pečetě i tajemství ukryté za nimi.

ENEKI - dává možnost vidět budoucnost, přivádí do vašich myšlenek vize, byste viděli to, co se teprve stane a mohli se pokusit tomu zabránit.

ENEYE - stojí při vás při prosazování spravedlnosti, dohlíží, byste nebyli nespravedlivě souzeni, by vyšla pravda najevo. Požádat ho můžete také, pokud vás přítel nespravedlivě obvinil z něčeho, co jste neudělali, by vyšla pravda najevo.

EOLUTH - chrání váš majetek před zloději.

EQUEL - pomůže vám pracovat s vaší energií. Někdy máte pocit, že přijímáte energii od druhých lidí, ale s negativní energií neumíte pracovat. Pokud to tak skutečně je, pak požádejte tohoto anděla, by vás s touto energií naučil pracovat, byste nebyli unaveni.

ERAB - ztratilo se vám zvířátko, bojíte se o něj a chcete, aby našlo opět cestu domů?

ERAHER - dává nahlédnout do složitosti každého vztahu, byste byli opravdu šťastni.

ERAKICARISON - potřebujete pomoci s překladem složitých textů u maturity či státnic, a nejste si jisti, zda to zvládnete? Pak požádejte tohoto anděla, by vám s tím pomohl.

ERATHAOTH - chcete důkaz lásky? Pak povolejte tohoto anděla a dívejte se, poslouchejte.

ERAZIEL - pohádali jste se s partnerem a chtěli byste se co nejdříve usmířit? Rádi byste, aby usmíření přišlo, aniž byste se museli stále omlouvat? K tomu vám dopomohu.

ERAZIM - dohlédnu na vášeň ve vašem vztahu.

ERETHE - obraťte se na tohoto andílka, když se chcete dozvědět pravdu, pokud chcete, aby s vámi někdo jednal na rovinu.

ERGEDIEL - upevňuje pouta mezi partnery a manžely. Ochraňuje při plavbě na moři.

ERGOMION - pomáhá léčit pomocí barev. Ukáže vám tu nejlepší barvu pro vaší současnou situaci či nemoc.

ERIMIHALA - pomohu vám zvítězit nad konkurencí.

ERIMITES - budu bojovat na vaší straně za pravdu a lásku.

EROS - hlídá zamilované, kteří se musí skrývat.

EROSOTI - zajišťuje dobrou funkci slinivky, zahání zlobu.

ERYTAR - ochraňuje elektrikáře, by byli při své práci v bezpečí.

ERZLA - ve světě andělů je vše v pohybu, ale někdy se vám, lidem, zdá, že se nic neděje, že se nic nehýbe kupředu. Možná vám připadá, že stojíte stále na místě, a nemůžete se pohnout kupředu, nebo dokonce, že vše jde jiným směrem, než je vaše přání. Trochu vám poodkryji roušku pravdy, ukážu vám, že cesta, po které kráčíte, je správná, dám vám znamení, že vše je na pochodu a vše jde směrem ke splnění vašeho přání.

ESCHIEL - anděl chránící před sebevraždou i myšlenkami na ni.

ESHKOL - máte trpký život? Rádi byste si ho něčím okořenili? Rádi byste, aby vám někdo projevil svou náklonnost? Potřebujete objetí nebo jen člověka, který by se o vás zajímal?

ESME - chrání všechny laskavé lidi, aby jejich důvěra nebyla zneužita.

ESPIACENT - anděl pomáhající pracovnímu úspěchu.

ETAMREZH - je na čase popustit uzdu své fantazii a splnit si svůj největší sen. Sen o svobodě, o lásce, a harmonickém vztahu. Máte takový sen a nevíte, jak ho naplnit? Pak požádejte tohoto aanděla, nechť vám s tím pomůže.

ETH - má na starosti pozemský čas, dopomáhá k trpělivosti, urychluje přání pro netrpělivé.

ETHNARCHS - pomůže vám naučit se latinskému jazyku.

EUCHEY - odvádí zlé duchy z obydlí.

EURABATRES - anděl dohlížející na zodpovědnost v lásce.

EUSTACIUS - vše nasvědčuje tomu, že láska od vás odchází? Je váš partner chladný, bez zájmu? Pak mě povolejte dřív, než dojde k rozchodu.

EVEN - má váš partner místo srdce kámen? Plánuje vše dopředu, ale vy se do jeho plánů nevejdete?

EYAEL - dává lidem možnost dožít se velmi vysokého věku v dobrém zdraví, jak fyzickém, tak i psychickém.

EYTPA - láska je mocná, jen když je pravá. Dovedu vás k pravé lásce, po které touží vaše srdce.

EZECHIEL - mění život k lepšímu, dává pozitivní pohled na svět.

EZEKIEL - zmírňuje následky po mozkové příhodě.

EZGADI - chrání při cestování, aby byla cesta bezpečná.

EZRA - pomáhá člověku v nouzi, vede ho na správnou cestu tak, by člověk nesešel a vydal se z nouze nejkratší cestou ven.

EZRIELI - chrání při plavbě lodí, dohlíží na zmírnění obtíží při chorobách spojených s imunitou, jako je HIV a další.

FADIEL - je anděl lásky, který podporuje vaší víru v lásku a pomáhá dojít ke štěstí v lásce. Jeho hlavním úkolem je štěstí a spokojenost, kterou docílíte právě díky lásce a zamilovanosti. Pokud se ten, koho milujete, chová navenek tak, že jste jen kamarádi, a přitom by vám nejraději vyznal lásku, pak právě na něj Fadiel bude působit, by začal se chovat tak, jak by skutečně chtěl a jak o tom sní.

FAITH - patří k archandělu Michaelu, stojí mu věrně po jeho boku, je to též anděl spravedlnosti, lidskosti a laskavosti.

FALEG - jste ve vztahu, ale stále vám do něj zasahují minulí partneři? Rádi byste se od nich jednou provždy odpoutali a šli sami po cestě lásky bez nich?

FALUNA - vám pomůže, pokud jste se rozhodli začít podnikat a obáváte se, zda vyděláte dostatek financí na provoz živnosti i na svou vlastní potřebu. Potřebujete nápad či více peněz? Ani toto není u Faluny nemožné. Nápad vám pošle skrze vaši intuici, k penězům dopomůže skrze vás nový nápad.

FAMIEL - léčí astma a bronchitidu, navrací do plic vzduch.

FARLAS - uvolňuje sílu, která ve vás dřímá. Možná se vám zdá, že se v určité záležitosti nic neděje. Ale je to klam, čekání je nutné k lepšímu výsledku. Abyste toto překonali, povolejte ho.

FAUSTUS - bojíte se reakce své manželky (svého manžela), až mu/jí povíte o lásce k někomu jinému? Rádi byste, aby to tento člověk přijal a nedělal problémy?

FAVARDIN - odstraňuje závislost na alkoholu, chrání a uzdravuje játra.

FEELI - je třeba také myslet sám na sebe, na své koníčky, přátele. Nemáte náladu na toto vše, jste utahaní? Pak vám ulevím a vrátím dobrou náladu.

FELICITAELA - nebojte se jít za svou láskou, přes všechny překážky, a i když vás láska bolí a nejraději byste vše vzdali, bojujte za svou lásku, bojujte za toho, koho milujete, bojujte a nebojte se odmítnutí. Vydejte se se mnou na cestu za láskou, učiňte pro ni vše, možné i nemožné, a nakonec budete za své snažení odměněni čistou láskou, která přináší radost, a zklamání již zažívat nebudete. Vytrvejte na této cestě a neodkloňte se. Jen tak si svou lásku skutečně zasloužíte, stejně jako štěstí.

FENEL - anděl slitování. Potřebujete-li podporu a pomoc, chcete požádat Boha o slitování nad vaší vlekoucí se situací?

FERMETU - odstraním vaše černé myšlenky, vyléčím vaší špatnou náladu. Odeženu všechny chmury, byste opět mohli volně dýchat.

FIACIEL - přináší trpělivost a vytrvalost v získávání financí, byste došli bohatství, po kterém toužíte.

FIDENTIUS - přináším lidem rozhodnost a vzepření se ve vztahu, ve kterém zůstávají lidé ze strachu. Takový člověk ubližuje jen sám sobě, přináším mu rozhodnost opustit, co je již dávno mrtvé, pomůžu mu odejít a zavřít dveře do minulosti a vkročit do láskyplné budoucnosti. Zůstává váš partner ve vztahu ze strachu, nedokáže se postavit vám, který ho svíráte a nenecháte ho volně dýchat, nenecháte ho odejít? Pak mě požádejte o pomoc.

FILAKON - pomáhá tomu, kdo potřebuje peníze na běžný život, či potřebuje najít zaměstnání při své dlouhodobé nezaměstnanosti.

FILEMON - potřebovali byste nápad, jak rozšířit vaše podnikání, aby bylo úspěšné? Potřebujete udělat vaše podnikání atraktivnějším, by mohlo dojít ke zlepšení příjmů?

FILOMIN - jako anděl léčení dohlíží na krk a všechna onemocnění s ním spojená, uklidňuje zvětšené mandle.

FIMKEL - jako anděl léčení dohlíží na organismus, svaly i slabost celého těla.

FIRL - dodávám odvahu tomu, kdo je již jinde vázán, a přesto vás miluje a chce být s vámi. Dodávám odvahu k prvnímu kroku tohoto člověka, by přišel za vámi a zůstal s vámi. Dodávám do jeho nohou neposednost, by nezůstaly chvíli stát až do doby, kdy se ocitnete ve společném objetí.

FIRUL - stále žijete v nejistotě, a chtěli byste již mít jednou jistotu, že vše jde správným směrem, jak jít má? Pak zvolte tohoto anděla, nechť vám jistotu sešle.

FJIL - jako anděl léčení dohlíží na léčbu plísní povrchových i uvnitř těla.

FLABISON - přináší blahobyt, ale také čas na zábavu a umění. Pokud vám toto vše chybí, není nic jednoduššího, než Flabisona požádat.

FOCA - je čas na změnu, víte to, ale netroufnete si? Nevíte, co bude dál? Pokud je váš pocit silný, s tímto andělem získáte jistotu, zda to tak skutečně je, či nikoliv.

FOLA - přemýšlíte, čím své lásce udělat největší radost? Přemýšlíte, zde je vaší lásce s vámi dobře, co byste mohli změnit?

FORFASAN - pomáhá při potížích v komunikaci, kdy je třeba vyjasnit si spoustu věcí.

FORLACH - jsem ochráncem rostlin i zvěře chodící po zemi. Dohlížím na správný růst rostlin, na jejich správné zavlažování i na jejich úrodu. Dohlížím na zvířata chodící po zemi, by byla zachována rovnováha a hierarchie.

FORSTETON - dává mužům více sexuální síly ke zplození potomků.

FRACIE - chtěli byste miminko, toužíte po něm, ale stále nemáte vedle sebe partnera, který by také stál o to, mít miminko s vámi? Chtěli byste partnera, který by se dokázal postarat o rodinu? Pak o něj požádejte.

FRASIS - strážný anděl brusičů, pomáhá při svářečských a brusných pracích k bezpečnosti.

FRIAGNE - hlídá vycházející hvězdy pěvecké, ale i tvůrčí.

FROMZON - chrání ledviny, zajišťuje jejich správnou funkci, odstraňuje z těla nečistoty.

FUL - neklape vám to ve vztahu, a přesto byste rádi se svým partnerem zůstali? Potřebujete druhou šanci? Pak zvolte mou pomoc.

FURLAC - odplaví vaše slzy smutku, ukáže vám také hezké prožitky, přivede vám do života toho, po kom tolik toužíte.

FUTINIEL - navrací ranní svěžest, ráno pak vstáváte s úsměvem na tváři, který vám nic a nikdo nevezme.

GABRIEL - stojím připraven ku pomoci všem, kdož pomáhají ostatním lidem, zvířatům, i přírodě. Také pomáhám rodičům vést jejich potomky tou správnou cestou, neboť i ty pomáhají těmto človíčkům získat své místo na Zemi a najít cíl své pozemské pouti.

GABRIELLA - dohlíží na nenarozené děti a vyučuje je o andělech. Říká se, že než se miminko narodí, tyto vědomosti uzamkne v jejich mysli, uzamkne jejich pusinku, a nechá vše jen v srdci. Proto mají děti dar andílky vidět.

GABUTHELON - pomáhá při otázkách o konci nějaké záležitosti. Možná se nemůžete smířit s něčím, co odešlo z vašeho života. Nevíte, zda je dobré chtít to zpět, nebo nechat odejít.

GAD - tento anděl skrze Boží vedení působí na vaše myšlenky, kde ukazuje vám správnou cestu ve vaší záležitosti.

GADEL - trápíte se láskou k člověku, který vás miluje, ale není schopen vám svou lásku dát najevo? Rozumíte si, ale přeci jen byste chtěli slyšet slova lásky?

GAFUJICIEL - přivedu vám do cesty dobře placené zaměstnání, pomohu vám v rozvoji podnikání. Jsem andělem zasloužených finančních prostředků, dávám je těm, kdož se snaží a nechtějí zůstávat na jednom místě, ale touží po profesním růstu.

GAGISON - našel si váš partner jinou a vy byste ho přesto chtěli zpět? Nebo je již vázán v manželství? Věříte, že mu dokážete nabídnout vše, aby byl s vámi šťastný? Tento anděl vám ho nepřivede zpět, ale dohlédne na vašeho bývalého partnera, v jehož očích budete přitažlivá, bude pochybovat o svém rozchodu s vámi. Každá pochybnost je dobrá v přemýšlení o návratu.

GAGOLCHON - ukazuje cestu k nálezům všem přírodovědcům, díky němu můžete poznat mnohé přírodní krásy, které byste jinak neviděli.

GALAGO - poskytuje lidem charisma a vnitřní krásu, která bude na venek nepřehlédnutelná.

GALEL - trpíte pocitem viny? Zdá se vám, že jste mohli udělat něco jinak, a nestalo by se to, co se stalo? Chcete tuto vinu sejmout, abyste se již netrápili?

GALGALIEL - pomáhá překonat špatné myšlenky, které se vám vkrádají do snů.

GALLISUR - hlídá paměti měst, prozradí vše, co zůstalo v historii skryto.

GALMON - léčí a odstraňuje bruxismus, nejen jako nemoc, ale také jako zlozvyk. Pokud tedy se chcete zbavit skřípání a cvakání zubů, zvolte tohoto anděla.

GAMIEL - pomáhá zvolit ten nejvhodnější domov právě pro vás.

GAMON - jako anděl léčení dohlíží na léčbu anorexie.

GARGATEL -s jeho pomocí prožijete bezstarostné léto.

GARIEH - čtvrtý nejvyšší anděl, hlídající osudovou lásku. Spojuje dvě půlky duše v jednu, společně se svými 7 bratry. Může být žádán samotný, nebo společně se svými bratry.

GARINIRANUS - probouzí chemii a přitažlivost mezi dvěma lidmi.

GARSES - zamilovali jste se do kolegy, on opětuje vaše pohledy, ale neumí se vyjádřit?

GASPARD - pomáhá při magii, ale i v běžném životě - uchovat si důstojnost.

GAVIEL - zasahuje vám do vztahu ego partnera? Rádi byste, aby byl zodpovědný, a rozhodoval se sám za sebe, používal pouze své srdce?

GAVREEL - přináší vnitřní klid a rovnováhu v těžkých a stresujících situacích.

GAVRIEL - jeden z nejstarších andělů, který čerpá Boží sílu pro dobro všech lidí, kteří o to požádají a jsou ochotni na sobě pracovat.

GAZARDIEL - pomáhá při nových projektech, početí.

GAZRIEL - přináší úspěch v podnikání.

GEDARIAH - pomáhá při operacích, aby průběh byl co nejjednodušší a neohrozil vás na životě.

GEDIEL - máte kamaráda, který vás přitahuje? Cítíte, že je na tom stejně? Nechcete přijít o přátelství s ním, ale přesto by stál za hřích?

GEDOBONAJ - chtěli byste pracovat s partnerem, ale obáváte se starostí s tím spojených, které by váš vztah mohly narušit? Chtěli byste s ním spolupracovat bez problémů? Pak zvolte mou pomoc.

GEGA - první nejvyšší anděl, hlídající osudovou lásku. Spojuje dvě půlky duše v jednu, společně se svými 7 bratry. Může být žádán samotný, nebo společně se svými bratry.

GEGEGA - třetí nejvyšší anděl, hlídající osudovou lásku. Spojuje dvě půlky duše v jednu, společně se svými 7 bratry. Může být žádán samotný, nebo společně se svými bratry.

GEHELA - šestý z andělů lásky, kteří vás povedou na cestě za láskou. Čekáte dlouho na splnění svého přání týkající se návratu toho, jehož milujete, a stále se nemůžete pohnout z místa? Musíte dojít na samý konec, kde na vás čeká 7 andělů. Každý z nich si vás oba pozve k sobě a musíte dokázat skutečnou lásku jeden k druhému.

GELIEL - pomáhá léčit lehčí nemoci, které mají tendenci se vracet.

GEMA - druhý nejvyšší anděl, hlídající osudovou lásku. Spojuje dvě půlky duše v jednu, společně se svými 7 bratry. Může být žádán samotný, nebo společně se svými bratry.

GENA - čekáte zprávu od milované osoby, ona na vaše zprávy neodpovídá, ale zároveň nenapíše, že o komunikaci s vámi nestojí? Rádi byste, kdyby vám napsala?

GENIDIEL - dohlížím na životní plnění duše, tedy by ten, kdo se stará o vaší druhou půlku duše, dokázal sebrat odvahu a dal vám najevo, co skutečně cítí - náznaky - ale i jednáním - tedy zamilovanými pohledy, pohlazením, letmými doteky, posléze slovy lásky.

GENIEL - mám na starosti všechny bylinky, by působily na lidské zdraví a pomáhaly léčit neduhy. Dohlížím na výrobu léčiv a bylinných směsí, by obsahovaly jen léčivé složky a neubližovaly lidem.

GENO - dává velkou vnitřní sílu vypořádat se se vším, co vás trápí.

GERACHEL - stojí u nevěřících lidí a pomáhá jim na cestě víry.

GERACHER - očišťuje od všech jedovatých energií, které vám brání ve štěstí.

GERCHA - sedmý, a zároveň poslední, z andělů lásky, kteří vás povedou na cestě za láskou. Čekáte dlouho na splnění svého přání týkající se návratu toho, jehož milujete, a stále se nemůžete pohnout z místa? Musíte dojít na samý konec, kde na vás čeká 7 andělů. Každý z nich si vás oba pozve k sobě a musíte dokázat skutečnou lásku jeden k druhému.

GERMAEL - stál při stvoření Adama, stejně tak stojí při početí chlapců.

GERSHEM - prolili jste mnoho slz pro svou lásku a nyní byste rádi viděli sluneční svit ve své duši a byli odměněni za své trápení velkou láskou?

GESA - pátý nejvyšší anděl, hlídající osudovou lásku. Spojuje dvě půlky duše v jednu, společně se svými 7 bratry. Může být žádán samotný, nebo společně se svými bratry.

GESCHEH - pátý z andělů lásky, kteří vás povedou na cestě za láskou. Čekáte dlouho na splnění svého přání týkající se návratu toho, jehožmilujete, a stále se nemůžete pohnout z místa? Musíte dojít na samý konec, kde na vás čeká 7 andělů. Každý z nich si vás oba pozve k sobě a musíte dokázat skutečnou lásku jeden k druhému.

GESDRI - třetí z andělů lásky, kteří vás povedou na cestě za láskou. Čekáte dlouho na splnění svého přání týkající se návratu toho, jehož milujete, a stále se nemůžete pohnout z místa? Musíte dojít na samý konec, kde na vás čeká 7 andělů. Každý z nich si vás oba pozve k sobě a musíte dokázat skutečnou lásku jeden k druhému.

GESOAH - čtvrtý z andělů lásky, kteří vás povedou na cestě za láskou. Čekáte dlouho na splnění svého přání týkající se návratu toho, jehož milujete, a stále se nemůžete pohnout z místa? Musíte dojít na samý konec, kde na vás čeká 7 andělů. Každý z nich si vás oba pozve k sobě a musíte dokázat skutečnou lásku jeden k druhému.

GESWI - šestý nejvyšší anděl, hlídající osudovou lásku. Spojuje dvě půlky duše v jednu, společně se svými 7 bratry. Může být žádán samotný, nebo společně se svými bratry.

GETHEL - pomůže, pokud se chcete dozvědět tajemství, které před vámi partner ukrývá.

GEUCHURVAN - pečuje o zvířata, aby se jim vedlo dobře a přečkali každé zlé období.

GHEDORIAH - odstraňuje špatné vlastnosti a nahrazuje je dobrými.

GIDON - bojíte se války? Chtěli byste žít v poklidu, byste se nemuseli strachovat o sebe a své blízké?

GIEL - dohlíží nad rozumem i pošetilostí, nad dobrem i zlem, nad moudrostí i hloupostí. Vyrovnává rovnováhu mezi těmito protiklady.

GILAD - přinese do vašeho života velkou radost.

GILEL - přináší radost do života, přináší úspěch ve studiu a při skládání zkoušek. Otevírá mozkové buňky tak, by byly schopny pojmout učivo, které se nemůžete naučit sami.

GIRIA - dohlíží na finanční záležitosti lidí, kteří ho o to požádají, by netrpěli nouzí a dluhy.

GISARIEL - vám poskytne finanční příležitost mnohem dříve, než bez jeho pomoci.

GLAURA - vrací do vašeho života peníze, které nutně potřebujete pro své potřeby. Přišel vám snad nečekaný výdaj? Pak Glauru můžete požádat také.

GLAURON - tento anděl přinese zprávu od vaší lásky, byste věděli, že na vás také myslí.

GLMARIJ - pomáhá dětem pochopit školní učivo a vypořádat se s domácími úkoly.

GMIAL - dohlíží, aby vše mělo pořádek a řád.

GODEAH - sedmý nejvyšší anděl, hlídající osudovou lásku. Spojuje dvě půlky duše v jednu, společně se svými 7 bratry. Může být žádán samotný, nebo společně se svými bratry.

GODIEL - poslouchá váš partner různé našeptávače? Rádi byste, aby měl také svůj názor? Rádi byste, aby se také o vás staral, a dokázal si promluvit o všem, v čem má pochybnosti?

GOLDRO - druhý z andělů lásky, kteří vás povedou na cestě za láskou. Čekáte dlouho na splnění svého přání týkající se návratu toho, jehož milujete, a stále se nemůžete pohnout z místa? Musíte dojít na samý konec, kde na vás čeká 7 andělů. Každý z nich si vás oba pozve k sobě a musíte dokázat skutečnou lásku jeden k druhému.

GOMAH - první z andělů lásky, kteří vás povedou na cestě za láskou. Čekáte dlouho na splnění svého přání týkající se návratu toho, jehož milujete, a stále se nemůžete pohnout z místa? Musíte dojít na samý konec, kde na vás čeká 7 andělů. Každý z nich si vás oba pozve k sobě a musíte dokázat skutečnou lásku jeden k druhému.

GONAEL - odstraňuje krutost lidí, zmírňuje jejich psychické problémy.

GOTZONE - nosí jen samé dobré zprávy.

GRADIEL - dává znamení zlepšení situace, i když není ještě patrná.

GRAFIEL - nedokážete partnerovi říct, jak moc ho milujete? Nebo to nedokáže váš partner? Chtěli byste pocítit příval lásky a projevit ji? Pak mě povolejte a já vám s tím pomohu.

GRASGARBEN - dohlíží, aby vše bylo vyváženo v oblasti soudů, dohlíží na soudní spory o děti a pomáhá rodičům se získáním do své péče. Je nutné pochopit, že děti nejsou majetek, a tak dohlíží také, aby byl zachován poměr mezi otcem a matkou při jejich výchově.

GUABAREL - máte pocit méněcennosti, máte pocit, že vás nikdo nemůže milovat? Každý si lásku zaslouží, bez rozdílu. Pokud chcete najít partnera a nebát se opuštění, povolejte tohoto anděla.

GUINEVRA - přináším velkou lásku, ladím vaše srdce do romantiky, abyste mohli vyslovit to, co máte v srdci, ale rozum se brání.

GURID - je vzýván při letním slunovratu, v přáních hojnosti a prosperity, by přinesl peníze i finanční spokojenost.

GURU - osmý nejvyšší anděl, hlídající osudovou lásku. Spojuje dvě půlky duše v jednu, společně se svými 7 bratry. Může být žádán samotný, nebo společně se svými bratry.

GUTRIX - vkládá slova pod pero spisovatelů dětských knížek.

HAAIAH - pomáhá zachovat klid v soudních sporech, dává šanci na vyhrání sporu.

HAAMIAH - dohlížím na duchovní poznání těch, kdož o to usilují. Odkrývám vše, co je lidskému oku skryto, by uvidělo spoustu krás, které toto duchovní poznání obnáší. S mou pomocí procitnete a ocitnete se ve zcela jiném světě. Světě, kde panuje jen láska a spravedlnost.

HAATAN - skrývá vaše největší tajemství, aby se nedostalo k uším ostatních.

HABBIEL - je Andělem lásky, dohlížející na oddanost v partnerství.

HABUHIAH - dává lidem schopnost léčení, a to nejen lidí, ale i zvířat. Pomocí něho můžete léčit duševní i fyzické nemoci.

HABUIAH - pomáhá rostlinkám hezky růst, obaluje stromy mnoha plody pro dobrou úrodu.

HACHMAL - dohlíží na vyslovení vašeho partnera, dohlíží na vaše zasnoubení.

HADAKIEL - dopomáhá ke správnému úsudku, odstraňuje přehnanou kritičnost. Odstraňuje přílišnou přísnost.

HADAR - s jeho pomocí se stane vaše podnikání zábavou, neboť přináší nepřeberné množství možností i financí. S jeho pomocí budete si moci splnit každý svůj sen.

HADIYA - pomáhá domoci se spravedlnosti, pokud je na vaší straně.

HADRANIEL - zintenzivňuje lásku, pomáhá při komunikaci ve vztahu.

HADRIEL - přivede do vašeho života stejnou lásku, jakou cítí všichni andělé, byste mohli být s tím, po kom toužíte.

HAEL - pokud chcete někomu poděkovat, a netroufáte si, udělejte to skrze tohoto anděla. Tento člověk si to uvědomí, dojde to k němu, a vy nemusíte nic říkat.

HAGIEL - tento anděl hlídá planetu Venuši, planetu lásky, proto také dohlíží na lásku a romantiku.

HAGITH - pomáhá všem, kdož vytváří amulety, andílky, víly i jiné astrální bytosti z kovů - ze zlata, stříbra, železa, cínu, olova i mědi.

HAHAHEL - zajišťuje vitalitu, životní energii a dobré zdraví.

HAHAIAH - dává schopnost vyložit jakýkoliv sen, také zapříčiňuje živé sny.

HAHAMIAH - poskytuje motivaci k činům.

HAHASIAH - vám nadělí přirozenou zvědavost a trpělivost při hledání tajemství.

HAHEUIAH - pomáhá dojít světské spravedlnosti u soudu.

HAHLII - jako anděl barev vám pomůže nalézt tu, která vám přinese štěstí a spokojenost.

HAIAEL - pomáhá pochopit složité myšlenkové pochody a teorie.

HAIAIEL - dává jasnovidecké sny.

HAKAMIAH - vkládám do vztahů zapomenutou vášeň, která stále někde nachází se, ale nedostává se na povrch. Chtěli byste zažívat stejné okamžiky, jako při seznámení? Rádi byste vrátili vášeň do vašeho vztahu? Pak vám rád pomohu nastolit opět tuto vášeň, byste zažívali lásku takovou, jakou si zasloužíte.

HAKEM - hlídá klidný spánek, přináší sny o létání, ale také o andělech a jejich sděleních.

HALACHO - dopomůže vám získat náklonnost člověka, na kterém vám záleží.

HALLIZA - odstraňuje přílišnou kazivost zubů, dává do vašich potravin vápník. Odstraňuje bakterie způsobující kazivost zubů.

HALUDIEL - dohlíží na maminky, které se sami starají o své potomky, a jejichž otcové o své děti nestojí.

HAMAEL - podporuje vytrvalost, rozhodnost a praktičnost.

HAMAL - chrání dětskou výživu a dohlíží, aby dítěti neublížila.

HAMALIEL - zajišťuje soustředěnost na detail, poskytuje logiku.

HAMATIEL - chrání nevinnost chlapců i dívek.

HAMIED - je zodpovědný za zázraky všeho druhu. Žádná žádost pro něj není nereálná.

HAMMEYUCHAD - dohlíží na placení výživného u nezodpovědných rodičů.

HAMTIEL - s tímto andílkem můžete žádat o jakoukoliv pomoc, pokud i vy sami pomáháte přírodě, zvířátkům, neboť i toto jsou tvorové Boží a skrze tuto pomoc můžete také žádat o pomoc pro vás samotné.

HANANIEL - dopomáhá k milosti Boží. Máte velké přání a chcete jeho naplnění?

HANIEL - stojím při všech bytostech, které touží po vědění nebeského a esoterického poznání. Zvláště ženy k tomuto mají blíže, neboť jejich energie je čistá a nezasažená mužským egem, které tomuto poznání brání. Chráním všechny ženy v době jejich nemocí vzniklých z duchovních příčin, by prozřely a pochopily, co se od nich žádá.

HANNUEL - dává vytrvalost, trpělivost v hledání správného partnera nebo zaměstnání.

HANTIEL - dohlíží nad dobrou dojivostí, léčí řezné rány.

HAQADESH - zastavuje duševní útoky mířené proti vám.

HARABAEL - chrání před otravami z hub, vede vaší ruku jen na jedlé houby. Na jedovaté houby podané někým jiným nebudete mít chuť.

HARAHEL - chrání nastávající maminku i miminko od početí až po porod. Hlídá miminko, aby dobře v bříšku rostlo a prospívalo tak, jak má.

HARAHIL - chybí ve vztahu láska, a vy cítíte, že na tom máte svůj podíl? Možná se jen neumíte milovat, vidět sebe jako krásné milující bytosti. Tuto vlastnost ve vás probudím.

HARBONACH - zdá se vám, že nic neděláte pro to, abyste byli šťastni? Zdá se vám, že necháte konat práci jen anděly, a přitom byste se chtěli co nejvíce přičinit o své štěstí a nesedět jen s rukama založenýma v klíně? Pomohu vám udělat správný krok.

HAREN - střeží všechna velká tajemství, ochrání vás před nepříjemnostmi, které by mohly nastat ve chvíli, kdy by se o vás někdo dozvěděl něco, co by vám zkazilo celý život.

HARIEL - vám pomůže opět uvěřit v dobro, i když se vám stává jen to špatné.

HARQUAEEL - pomáhá v trpělivosti v lásce, i když je do pláče, poskytuje schopnost vše ustát a vydržet.

HARSHIEL - pomáhá kouzelníkům, aby se zdokonalovali.

HARUDHA - spoříte, a máte strach, abyste o své úspory nepřišli? Nechrání jen v bance, ale také před nenechavými lidmi, také před vašimi partnery, by vaše peníze nerozházeli za zbytečnosti.

HARVIEL - střeží všechny zamilované.

HASIELA - je anděl lásky, který dává důvěru věřit hlasu svého srdce, pomáhá propojit dvě poloviny duše v jeden celek, s tímto andělem se člověk, kterého milujeme, dívá do svého srdce a jedná podle srdce. Odstraňuje všechny obavy mysli a vyzdvihuje touhy srdce.

HASMAL - přináší radost a smích, po časech smutku a slz. Suší naše slzy a dává důvod opět se smát.

HASMED - trestá vzpurnost, lakotu a chrání před vrahy.

HASMODIA - chrání vás v nočních hodinách, pokud se pohybujete venku.

HATAN - opatruje vás na cestách, ale i doma, chrání vás, by se vám nepřihodilo nic nepříjemného.

HATIPHAS - dává krásu vašim uměleckým dílům.

HAVANIEL - pošlu do vašeho života novou lásku, abyste také byli šťastni.

HAVEN - dopomůže vám k důstojnosti, o kterou jste již přišli.

HAYYEL - ochraňuje divoká zvířata, zabezpečuje správnou hierarchii ve smečkách, chrání také vás před jejich útokem.

HAZIEL - zajistí, aby ostatní dodrželi to, co vám slíbí.

HEEL - dohlíží, aby vše plynulo tak, jak má. Dohlíží, aby se vše dělo v tu správnou chvíli.

HEIGLOT - Dohlíží, abyste byli v době sněhových bouří v bezpečí.

HEKAMIAH - chrání před nepoctivostí a před zloději. Právě dnes, když mnozí z vás vydají se na cestu, ochranu tohoto andílka skutečně potřebujete a bude vám k užitku.

HELEMMELEK - dohlíží na bezpečnost při zimních radovánkách.

HELISON - dohlížející na bezpečnost na horách, opatruje horolezce.

HEMAN - chtěli byste být přitažliví právě pro toho svého vyvoleného? Chcete, aby si vás všiml a pozval vás na schůzku?

HERMES TRISMEGISTUS - pomáhá při hledání duchovního světa, otevře vám dveře mezi anděly.

HEVEL - zakryje vás mlžným oparem tak, aby se o vaše soukromí nikdo nestaral, a vy jste mohli v poklidu žít.

HIAPOL - jako anděl léčení dohlíží na nohy a pomáhá je léčit.

HILLEL - přináší k vám zpěv andělů, skrze který vám prozrazuje události, kterým se vyhnout nemůžete, ale můžete je změnit.

HIOT - jako anděl léčení dohlíží na léčbu aftů.

HISMAEL - dává lehkost v komunikaci, dopomáhá k vyjádření všeho, co vás trápí.

HIZARBIN - vhání do sítí mořské živočichy pro obživu lidí.

HIZKIEL - hlídá vaši firmu, dohlíží také na placení daní.

HNGEL - chrání před ústním napadením.

HOD - pomůže vám objevit, kdo je skutečný přítel, a kdo si na něj jen hraje.

HODNIEL - léčí lidskou hloupost.

HOMRIEL - jako anděl léčení dohlíží na správné dýchání, odstraňuje zápach z úst.

HOPHIEL - spojí vás s těmi, kdož již nejsou mezi námi, skrze vaše sny. S pomocí tohoto anděla stačí pak jen vyslovit otázky své před spaním a přát si sny pamatovat, a odpovědi se vám dostanou.

HORMUZ - dohlíží na nové projekty.

HRU - pomocník kartářů a vykladačů budoucnosti.

HUAREKCHAETA - toužíte po dětech a stále se vám nedaří otěhotnět? Chtěli byste již mít svého potomka?

HULINEL - jako anděl přináší do vašeho sexuálního života orální sex, a také stálou věrnost partnerky. Dohlíží na to, aby se věnovala jen vám v sexuální oblasti, a nikomu jinému. S jeho pomocí tohoto docílíte.

HUMASTRAV - dohlíží nad nadacemi, které pomáhají dětem, aby se peníze dostaly na dobrou věc a nebyly zneužity.

HUSAEL - chladí malé děti, které sužuje horečka.