ČAROVÁNÍ S TAROTEM


Nepotřebujete karty, seznámíme se s Tarotem, řekneme si jak se vypočítá životní symbol, jak se určí životní stezka a jak určit růstový symbol..

dostanete skripta cca 25 stran

Samozřejmě nebudou chybět karty - dračí tarot, , osho zen tarot, zlatý tarot

Jestliže zbyde čas, vyvěštíme si co nás čeká v Letošním roce, a nahlédneme do nějakých knih

Čarování s Tarotem probíhá jen na začátku roku !!!!!