ENERGIE

Za hranicí vnímání pěti smyslů jsou další světy, které nás ovlivňují. Pochopíme-li neviditelné energie, mohou nás zanést kamkoliv budeme chtít.

Svět, který známe, se můžeme naučit vnímat novým způsobem, který nám odhalí hlubší tajemství. Můžeme se naučit vnímat energie, které jsme nevědomě převzali.

Ke vnímání světa patří také schopnost vnímat neverbální zprávy, které se šíří všude kolem nás. Kdykoliv si všimneme negativity, máme schopnost ji léčit, pomáhat lidem, vyvíjet se, rozšiřovat kolem sebe pozitivní energii a změnit povahu svých osobních vztahů.

Jsme jako rádio. Můžeme přijímat pouze to, na co jsme vyladěni. Během celého dne nás ovlivňuje mnoho energií a zároveň jsme vysílací stanicí s určitou frekvencí uzpůsobenou naší mysli. Proto způsob, jak vnímáme a reagujeme na naše myšlenky během dne, nás usazuje v naší realitě a vytváří základnu, v níž je tato realita tvořena. Protože jsme jako to rádio, můžeme se naučit vyladit a přijímat jakékoliv informace, které chceme.

Vedle našich pěti smyslů máme i schopnost vnímat energii. Využíváme ji, ať už jsme si toho vědomi či nikoliv. Na základě tohoto vnímání energií činíme i svá rozhodnutí. Vše kolem nás je nabité našimi myšlenkami a energií.

Kdykoliv se napružíme nebo jsme rozladěni, zafunguje magnetická síla, která nám způsobí další problémy. Když se však uklidníme, soustředíme a usmějeme se ve svém srdci i na tváři, nebudeme si zakládat na negativní energie, které by se nám jinak projevily v budoucnosti.