I-ŤING

Historie

Vznik knihy je spojen s počátky čínské dynastie Sia v 18. století př. n. l. Svůj název I-ťing (I znamená změnu, ťing značí kanonickou nebo klasickou knihu) získala kniha až za dynastie Chan, kdy byla zařazena mezi konfuciánské kanonické knihy. K věštění se začala používat během 12. století př. n. l. za dynastie Čou.

Věštění

Krok první - formulujte správně otázku

Nepospíchejte, čím přesnější otázka, tím přesnější bude odpověď. Platí totéž, co pro výklad karet - otázka by měla být doplňovací - nedá se na ni odpovědět ano/ne. Pokud vás zajímá odpověď ano/ne, stačí si hodit jednou mincí.

Krok druhý - sestavení primárního hexagramu

Zde máte k dispozici několik metod.

- Zvolit přímo náhodně jeden z 64 hexagramů (třeba otevřením knihy na libovolném místě).

- Použít klasický způsob založený na složité manipulaci s řebříčkovými stébly. Je to časově náročná metoda a nemá oproti házení mincemi žádnou výhodu. Ce1ý proces závisí na postoji vaší mysli. S1ožitý postup za použití stvolů žebříčku, který popisují knihy o I-ťingu, není vůbec nutný. Všem, kteří do určité míry chápou fungování podvědomé mysli, je jasné, že předepsaný rituál podporuje sugesci tím, že silně působí na představivost, a tak aktivuje duchovní procesy podvědomí. Stejných výsledků dosáhnete, jestliže se předtím, než provedete hody mincemi, uvedete do pasivního, citlivě vyladěného a receptivního stavu mysli.

Použít I-ťingové karty, kterých je 64 stejně jako hexagramů. Stačí balíček zamíchat, sejmout či rozložit do vějíře a vybrat jednu kartu. Nevýhodou této metody je, že nezískáte proměnlivé čáry a tedy ani doplňkový hexagram. Nyní se můžete podívat, jak takové I-ťingové karty mohou vypadat.

Házení třemi mincemi, které jsou identické. Jsou vhodné jakékoliv menší mince, které mají odlišnou lícovou a rubovou stranu. Mince zahřejte v dlani. Potom hoďte všemi mincemi šestkrát po sobě. Jednotlivé hody zapisujte vždy směrem zdola nahoru. Hody počítejte následujícím způsobem: líc = číselná hodnota na minci = jin = sudá = hodnota 2

rub = státní znak na minci = jang = lichá = hodnota 3

Hody si zapisujte pomocí čar do sloupce směrem zdola nahoru.

3x líc 6 jin --- x --- proměnlivá jin

2x líc, 1x rub 7 jang ---------- pevná jang

2x rub, 1x líc 8 jin ---- ---- pevná jin

3x rub 9 jang ----o---- proměnlivá jang

Proměnlivé čáry se mění na čáry opačného principu. Vznikne tak sekundární (doplňkový) hexagram.

Příklad:

Po šesti hodech třemi mincemi dostanete součty 7 - 8 - 6 - 8 - 7 - 9.

Primární hexagram bude vypadat takto 63:

Po převedení proměnlivých čar na opačné dostanete hexagram sekundární

Vyhledejte primární hexagram a seznamte se s jeho významem ( klikněte na hexagram )