NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Děkujeme, že respektujete tento řád.

Návštěvní řád upravuje návštěvy v Centru U Čarodějky, na workshopech, poradně, tvoření,

přednáškách které souvisí se zdravím. Naším cílem je zdravý člověk, který rozumí potřebám

svého těla i duše. Věříme, že budete odcházet domů s úsměvem na rtech.

Provozovatel : Radka Antošová, Zahradní 266, 277 14 Dřísy, IČO: 72826886

Vstup do objektu je možný pouze v době objednání do poradny na konání kurzů. Každý návštěvník vstupuje na svou odpovědnost a vlastní nebezpečí. Dále se chová dle dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, dbá na bezpečnost. V prostorách je zákaz kouření a používání alkoholických nápojů. Za své osobní věci si zodpovídá každý návštěvník. Centrum neručí za případnou vzniklou škodu. Jestliže vezmete na workshop dítě - jste zodpovědný za něj i za jeho chování, aby nerušilo ostatní. Jestliže lektor koná kurz pro děti bez doprovodu dospělého - zodpovídá za dítě lektor.

Místnost prosím opouštějte tak, jak jste ji našli - použité nádobí umyjte a vraťte na původní místo.

V případě, že jste měnili uspořádání stolů, vždy ho vraťte na původní místo.

V prostorách je zakázáno kouřit. Při používání svíčky, aromalampy - dbejte na bezpečnost práce s ohněm. Při odchodu zhasněte svíčky !!!

Pokud pracujete v malé místnosti s klientem, otočte cedulku na dveřích na NERUŠIT, ať ostatní vědí, že nemají vstupovat. Po skončení jí obraťte na druhou stranu.

Buďte ohleduplní k akcím konajícím se ve velké místnosti - zejména pokud se pohybujete ve společných prostorách. Pokud vás naopak program v sále bude rušit, neváhejte kontaktovat organizátora a požádejte ho laskavě o snížení hlasitosti. Musíme si vycházet v jednom prostoru všichni vstříct a prosíme Vás tedy o volbu nejdříve přátelského přístupu.

Pokud skončíte a přímo po Vás nikdo nezačíná další hodinu, zhasněte, zavřete okna a zatáhněte žaluzie, vytáhněte z elektřiny varnou konvici, ohřívač vody, zapněte vysoušeč vzduchu, zkontrolujte vodu, nechte otevřená dveře mezi místnostmi ( kvůli proudění tepla), důkladně uzamkněte dveře na ulici.

DODRŽUJTE ZÁKONY

  • GDPR či úst. § 11 zákona o ochraně osobních údajů
  • ZÁKAZ - používání rádia, přehrávačů ........
  • Bezpečnost práce
  • Fotografování, pořizování zvukových záznamů. Musí všichni účastníci souhlasit.
  • Poskytovatel/lektor záznamy pořizuje pro účely zdokumentování průběhu poskytování služeb, pro účely zveřejnění ukázek na www a ve svých propagačních materiálů. Vždy se souhlasem účastníků.

V provozovně je lékárnička se standardním vybavením (náplasti, obvazy, dezinfekční prostředek na poranění - Jodisol Spray )

V Kolíně dne 25.2.2019