Seznam obsahuje širokou škálu lidských potřeb a situací. Nenaleznete-li v něm vaši specifickou situaci, pak vyhledejte tu, která se jí nejvíce podobá. Můžete se rovněž pomodlit o radu, které božstvo by bylo pro vaši záležitost nejpříhodnější.

Alchymie

 • Archanděl Raziel
 • Archanděl Uriel
 • Dana
 • Lugh
 • Maeve
 • Merlin
 • Saint-Germain

Archiváři, kronikáři

 • archanděl Metatron

Aromaterapie

 • Maeve

Aurasoma terapie

 • Melchizedek

Autoritivní osobnosti a nebojácné jednání s nimi

 • Mojžíš
 • Saint-Germain

Blahobyt

 • Abudancia
 • Coventina
 • Damara
 • Dana
 • Ganéša
 • Lakšmí
 • Sedna

pomoc v nouzi

 • Aeracura
 • Zelená Tara

Bludiště

 • archanděl Raziel
 • Melchizedek
 • Nemetona
 • Šalamoun

Bouře, hurikány apod., jejich odvracení

 • Sedna

Božská láska

 • Ježíš
 • Jógánanda

Božská magie

 • archanděl Ariel
 • archanděl Raziel
 • Dana
 • lsis
 • Lugh
 • Maat
 • Merlin
 • Šalamoun
 • Thoth

Božské světlo

 • Vesta

Božské vedení

 • Ježíš
 • Mojžíš
 • Oonagh

Cennosti, ochrana

 • Abudancia

Cestující (ochrana, pořádek, soulad)

 • archanděl Rafael
 • Ganéša

Cíle, stanovování a dosahování

 • Pélé
 • Saint-Germain

Cvičení

 • Apollón
 • Oonagh
 • Serapis Bey

Čakry, čištění

 • archanděl Michael
 • Melchizedek

Čas, plánování

 • Merlin

Dech, práce s ním

 • Babadži

Delfíni

 • Coventina
 • Se dna

Detoxifikace

 • archanděl Rafael
 • Dévi
 • Melchizedek

Děti

ADD nebo ADHD

 • archanděl Metatron

adopce

 • archanděl Gabriel
 • Artemis
 • Panna Marie

dvojčata

 • Diana

indigové děti

 • archanděl Metatron
 • Melchizedek
 • Panna Marie

křišťálové děti

 • archanděl Metatron
 • Panna Marie

léčba

 • archanděl Rafael
 • Damara
 • Ježíš
 • Panna Marie
 • svatá Terezie

obecně

 • archanděl Metatron
 • Artemis
 • Kuan Iin
 • Panna Marie

ochrana

 • archanděl Michael
 • Artemis
 • KuanJin
 • Melchizedek
 • Vesta

opatrovnictví

 • Damara

početí a plodnost

 • Aine
 • archanděl Gabriel
 • Artemis
 • Dana
 • Hathor
 • Ištar
 • Panna Marie

porod, bezbolestný

 • Diana

profesionálové, pečující o děti

 • archanděl Metatron
 • Panna Marie

rodičovství

 • Dana
 • Hathor
 • Ištar
 • Panna Marie

určení pohlaví nenarozeného dítěte

 • archanděl Sandalfon

výchova

 • Damara
 • svatý František

vztah matky se synem

 • Horus
 • Panna Marie

Dlouhověkost

 • Bílá Tara

Domov

peníze pro potřeby domácnosti

 • Damara
 • Lakšmí

čištění interiéru

 • archanděl Michael
 • archanděl Rafael
 • Artemis
 • KuanJin
 • Kuan Jů
 • Lakšmí
 • Saint-Germain
 • Sanat Kumara
 • svatý Jan z Boha
 • Šalamoun
 • Vesta

čištění okolí

 • Nemetona

Duševní rovnováha

 • archanděl Haniel

Dvojčata

 • Diana

Ego, překonávání

 • Buddha
 • Ježíš
 • Mojžíš
 • Sanat Kumara

Ekologické obavy

 • Aine
 • archanděl Ariel
 • Artemis
 • Coventina
 • svatý František

Elegance

 • Afroditaf

Energie

 • archanděl Michael
 • Pélé
 • Sanat Kumara

Esoterické informace

 • archanděl Raziel
 • Aštar
 • Melchezidek

Estetika

 • Lakšmí

Feng-šui

 • Melchizedek

Finanční investice

 • Abudancia

Fyzická zdatnost

 • Apollón
 • Oonagh
 • Serapis Bey

Houževnatost

 • Kálí

Hravost

 • Aine

Hudba a hudebníci

 • Aengus
 • archanděl Gabriel
 • archanděl Sandalfon
 • Hathor
 • Kuan Iin
 • Lugh
 • Serapis Bey

Humor

 • Maitreya

Inspirace

 • Vywamus

Integrita

 • Maat

Intuice, zlepšování

 • Artemis
 • Sedna

Jasná komunikace s Bohem

 • Babadži
 • Ježíš
 • Mojžíš
 • Jógánanda

Jasné myšlení a vyjasńování

 • Maat

Jasnovidectví

 • Apollón
 • archanděl Haniel
 • archanděl Jeremiel
 • archanděl Rafael
 • archanděl Raziel
 • Horus
 • Kuan jin
 • Sulis

Jednota všech náboženství

 • Babadži
 • Jógánanda

Jídlo

dostatečné množství

 • Ježíš
 • Lakšmí
 • Sedna

očišťování a spiritualizace

 • Kršna

Jóga, praktikování

 • Babadži
 • Jógánanda

Kabala, studium a porozumění

 • Šalamoun

Kariéra

 • archanděl Chamuel
 • Lu-sing

Kempování

 • Artemis

Koncentrace

 • Kálí
 • Kuthumi
 • Saint-Germain

Kosmetika

 • Hathor

Krása

 • Afrodita
 • archanděl Jofiel
 • Hathor
 • Isis
 • Lakšmí
 • Maeve
 • Oonagh

Krásné myšlenky

 • archanděl Jofiel

Krystaly

 • Melchizedek
 • Merlin

Květiny

 • Cordelia
 • Kršna
 • svatá Terezie

Láska, získávání a dávání

 • Kuan Jin
 • Maitreya

Laskavost

 • Ištar
 • Kuan Jů
 • Panna Marie

Léčba

aromaterapií

 • Maeve

aura-somou

 • Melchizedek

energií

 • Merlin
 • Melchizedek

kardiovaskulámích chorob a srdce

 • svatý Jan z Boha

klimakteria

 • Maeve

koní

 • Maeve

krystaly

 • Merlin
 • Melchizedek
 • Saint-Germain

lidí, emocionálně

 • archanděl Zadkiel
 • Ježíš
 • Lugh
 • svatý Jan z Boha
 • Vywamus

lidí, fyzicky

 • Aine
 • archanděl Rafael
 • archanděl Zadkiel
 • Ježíš
 • svatá Terezie
 • svatý Jan z Boha
  lidí hospitalizovaných

s nějakou duševní nebo fyzickou nemocí

 • svatý Jan z Boha

obecně

 • archanděl Rafael
 • Ištar
 • Ježíš
 • Jógánanda
 • Sanat Kumara
 • svatá Terezie
 • svatý Jan z Boha
 • svatý Padre Pio
 • Vywamus

premenstruální syndrom (PMS)

 • Maeve

ruce a prsty

 • Sedna

schopnosti

 • archanděl Haniel
 • archanděl Rafael
 • Ježíš
 • Maeve
 • svatý Padre Pio

slepoty

 • Ježíš
 • svatý Padre Pio

vodou

 • Coventina
 • Sulis

vztahů

 • Aine

z návykovosti

 • archanděl Rafael
 • Babadži
 • Dévi
 • Maat
 • Serapis Bey

z rozpadu vztahu, rozvodu nebo odloučení

 • Isolda

ze žalu

 • archanděl Azrael

zraku

 • archanděl Rafael
 • Ježíš
 • svatý Padre Pio
 • Sulis

zvířat

 • Aine
 • archanděl Ariel
 • archanděl Rafael

Léčitelé, rady a podpora

 • archanděl Rafael
 • Ježíš
 • Melchizedek
 • svatý Jan z Boha
 • svatý Padre Pio

Léčivá kola

 • Nemetona

Lesbické záležitosti

 • Diana

Manželství

 • Afrodita
 • Ištara

Matematika

 • Melchizedek
 • Thoth

Meditace

 • Buddha
 • Ježíš
 • Jógánanda

Menopauza

 • Maeve
  Menstruační cyklus
 • Maeve

Měsíční energie

 • archanděl Haniel

Milosrdenství

 • archanděl Haniel
 • Kuan Iin
 • Panna Marie

Milostné vztahy

 • Aengus
 • Afrodita
 • Guinevere
 • Isolda
 • Kršna

Mimozemšťané
• Aštar

Mír

osobní

 • Babadži
 • Buddha
 • Forseti
 • Jógánanda
 • Kuthumi
 • Lakšmí
 • Maitreya
 • svatý František
 • Serapis Bey

světový

 • archanděl Chamuel
 • Babadži
 • Buddha
 • Forseti
 • Kuan Ju
 • Maitreya
 • svatý František
 • Serapis Bey
 • Jógánanda

v domácnosti

 • Ganéša

Motivace
k cviČení

 • Apollón
 • Oonagh
 • Serapis Bey

k hledání smyslu života

 • archanděl Michael
 • Kuthumi
 • Vywamus
  k zdravé stravě
 • Apollón
 • archanděl Michael

Moudrost

 • Ganéša
 • Šalamoun

Návyky, pomoc při jejich překonávání

 • archanděl Rafael
 • Babadži
 • Dévi
 • Maat
 • Serapis Bey

Neústupnost

 • Horus
  Obrana slabých
 • archanděl Raguel

Obřady

 • Nemetona

Očišťování a čistota

 • Coventina
 • Maat

Odevzdání se

v milostném vztahu

 • Afrodita

vlastním názorům

 • archanděl Michael
 • Maat

Odhodlanost

 • Kálí

Odkládání, překonání

 • archanděl Michael
 • Pélé
 • Vywamus

Odpouštění

 • archanděl Zadkiel
 • Ježíš
 • svatý Padre Pio

Odvaha

 • archanděl Michael
 • Aštar
 • Brigit
 • Cordelia
 • Horus
 • Kálí
 • Mojžíš
 • Saint-Germain
 • Zelená Tara

Ochrana

cenností

 • Abudancia

cestovatelů a jejich zavazadel

 • archanděl Rafael

dětí

 • Artemis
 • Kuan Iin
 • Vesta

duchovních center

 • .Idaten

obecně

 • archanděl Michael
 • Artemis
 • Aštar
 • Athéna
 • Brigit
 • Kálí
 • Lugh
 • Tara

oceánů a jezer před znečištěním

 • archanděl Ariel
 • Sedna

právní

 • Forseti
 • Idaten

proti podvodu a manipulaci

 • Maat

proti psychickému útoku

 • Athéna
 • El Morya
 • Ištar
 • Melchizedek
 • Saint-Germain

před náboženským nebo duchovním pronásledováním

 • Babadži
 • Idaten

před nízkými energiemi

 • archanděl Michael
 • Ištar

zvířat

 • Aine
 • archanděl Ariel
 • Artemis
 • Maeve

žen

 • Aine
 • Artemis
 • Brigit
 • KuanJin

Oslava

 • Cordelia
 • Hathor

Paměť, posílení

 • archanděl Zadkiel
 • Kuthumi

Peníze

 • Abudancia
 • Damara
 • Dana
 • Ganéša
 • Lakšmí
 • Sedna

v nouzi

 • Aeracura
 • Zelená Tara

Pěší turistika

 • Artemis

Piloti a posádky letadel

 • svatá Terezie

Plavání

 • Coventina
 • Sedna

Plavba

 • Sedna

Počasí
obecně

 • archanděl Uriel
 • Ištar

sluneční svit, zvýšení

 • Apollón

Podpora
truchlícím

 • archanděl Azrael

Poezie

 • Lugh

Pohádkové bytosti, komunikace s nimi

 • Dana
 • Diana
 • Maeve
 • Oonagh

Pohovory

 • Lu-sing

Pořádek a organizace

 • archanděl Metatron
 • archanděl Raguel
 • Kuthumi
 • Maat

Posílení

 • archanděl Raguel
 • Pélé

Posvátná geometrie

 • Thoth

Povýšení v práci

 • Lu-sing

Povzbuzení

 • Vywamus

Požární ochrana

 • Vesta

Požehnání

 • Kršna
 • Sulis

Práce s energií a léčba s její pomocí

 • Melchizedek
 • Merlin

Pravda

 • Forseti
 • Idaten
 • Maat

Právní záležitosti, vyřešení

 • Forseti
 • Idaten
 • Kuan Jů

Premunstruální syndrom (PMS)

 • Maeve

Priority, stanovení

 • Pélé

Proměna tvarů

 • Merlin

Prorocké schopnosti, zlepšování

 • Apollón
 • archanděl Jererniel
 • Merlin
 • Serapis Bey
 • Thoth

Proroctví o světových událostech

 • Kuan Jů

Prsty, léčba

 • Sedna

Překážky, jejich překonávání a vyhýbání se jim

 • Ganéša
 • Tara

Přitažlivost

 • Afrodita
 • Hathor
 • Maeve
 • Oonagh

Psychické schopnosti, zlepšování

 • Apollón
 • archanděl Haniel
 • archanděl Raziel
 • Coventina
 • Kuan Ju
 • Merlin
 • Thoth

Radost

 • Aine
 • Buddha
 • Cordelia
 • Isis
 • Maitreya
 • svatý Jan z Boha

Rodina

harmonie

 • archanděl Raguel
 • Damara

rozvod postihující děti

 • Damara

Rovnováha

 • Buddha

Rozhlasoví reportéři

 • archanděl Gabriel

Rozhodování

 • EI Morya
 • Hathor

Rozchod, jeho překonání

 • Isolda

Rozvod

pomoc po rozvodu

 • Isolda

rozhodování o něm

 • Damara

Ruce, léčba

 • Sedna

Řemesla a řemeslníci

 • Athéna
 • Lugh

Řešení problémů

 • Apollón
 • archanděl Michael
 • archanděl Uriel
 • Ježíš
 • Lugh

partnerských

 • Aengus
 • archanděl Chamuel
 • Hathor

Sebeúcta

 • archanděl Michael
 • Dana
 • Diana
 • Isis

Sexualita

 • Afrodita
 • Ištar
 • Pélé

Síla

 • Horus

Slepota

 • Ježíš
 • svatý Padre Pio

Směr

 • archanděl Michael
 • Ježíš
 • Saint-Germain
 • Vywamus

Smích

 • Maitreya

Smysl života

 • archanděl Chamuel
 • archanděl Michael
 • Brigit
 • Dévi
 • Kuthumi
 • Saint-Germain
 • svatý František
 • Thoth
 • Vywamus

Sny

 • archanděl Jeremiel
 • Sedna

Soucit

 • archanděl Zadkiel
 • Ištar
 • Kuan jin
 • Tara

Soulad

obecně

 • archanděl Uriel

při cestování

 • archanděl Rafael

skupinový

 • archanděl Raguel

v rodině

 • archanděl Raguel
 • Damara

Spiritualita
osvícení

 • Bílá Tara
 • Buddha
 • KuanJin
 • Sanat Kumara

pochopení

 • archanděl Metatron
 • archanděl U riel
 • Aštar
 • Buddha
 • Ježíš
 • Sanat Kumara
 • Šalamoun
 • Zelená Tara

probuzení

 • Kršna

růst

 • Babadži
 • Buddha
 • svatý Padre Pio

zbožnost

 • svatý František

Spisovatelé a literární projekty

 • archanděl Gabriel
 • archanděl Metatron
 • archanděl Uriel
 • Athéna
 • Ganéša
 • Thoth

Spolupráce s jinými lidmi

 • archanděl Raguel

Sport

 • Apollón

Spory, jejich řešení

 • archanděl Raguel
 • Athéna
 • Forseti

Spravedlnost

 • Forseti

dosažení

 • Athéna
 • .Idaten

Svatební obřad

 • Ganéša

Svoboda pro falešě obviněné vězně a válečné zajatce

 • Kuan Jů

Šťastné konce

 • Apollón
 • archanděl Uriel

Štěstí

 • Abudancia

Štěstí, trvalé
• Lakšmí

Stres, zbavování se

 • Cordelia

Studenti a studium

 • archanděl Uriel
 • archanděl Zadkiel

Talent, objevení

 • archanděl Michael
 • Vywamus

Tanec

 • Hathor
 • Oonagh

Technické problémy, spravování

 • Apollón
 • archanděl Michael

Těhotenství

bezbolestný porod

 • Diana

dvojčata

 • Diana

harmonické

Hathor

určení pohlaví nenarozeného dítěte

 • archanděl Sandalfon

Televizní pracovníci

 • archanděl Gabriel

Teplo, ve vztazích, tělesné, klimatické

 • Brigit
 • Vesta

Truchlení, utěšování a léčba

 • archanděl Azrael

Učení

 • archanděl Metatron
 • archanděl Michael
 • Panna Marie
 • Thoth

Umělci a umělecké projekty

 • Aeracura
 • archanděl Gabriel
 • archanděl J ofiel
 • Athéna
 • Ganéša
 • Hathor
 • Lugh
 • Serapis Bey

Válka, zabránění nebo zastavení

 • archanděl Michael
 • Aštar
 • Athéna
 • Ištar
 • Kuan Jů

Vášeń, zvýšení

 • Aengus
 • Aine
 • Afrodita
 • lsolda
 • Pélé
 • Vesta

Večírky

 • Hathor

Vegetariánství

 • Kršna

Velryby

⦁ Coventina
⦁ Sedna

Věštění

⦁ Merlin
⦁ Thoth

Víra, zvyšování

⦁ Aine
⦁ archandìl Rafael
⦁ El Morya
⦁ Ježíš
⦁ Mojžíš

Vitalita

 • archandìl Michael

Voda
čistota

 • Coventina

dostatečné množství

 • Coventina

ochrana oceánù a jezer

 • archandìl Ariel
 • Sedna

Vúdcovství

 • Melchizedek
 • Mojžíš

Vymítání duchù

 • archanděl Michael
 • archandìl Rafael
 • Kuan Jů
 • Melchizedek
 • Sanat Kumara
 • Šalamoun
 • Vynálezci
 • Aeracura

Vyslyšení modliteb

 • archandìl Sandalfon
 • Ježíš
 • Kuan Iin
 • Vytrvalost
 • Kuthumi
 • Saint-Germain

Výzdoba interiéru

 • archanděl Jofiel

vzestup
• Serapis Bey

Vztahy
léčivé

 • Aine

lesbické

 • Diana

manželské

 • Ištar

matka-syn

 • Horus
 • milostné
 • Aengus
 • Afrodita
 • Guinevere
 • lsolda
 • Kršna

přitažlivost

 • Aengus
 • Afrodita
 • Guinevere
 • Isolda

rozchody, rozvody a odloučení, léčba

 • Isolda

upřímná komunikace

 • Pélé

všechny aspekty

 • Dévi
 • Ištar
 • Kršna
 • Oonagh

vytváření a posilování

 • archandìl Chamuel

závazné

 • Afrodita

vřelost, zvyšování

⦁ Brigit
⦁ Vesta

Zahradničení

⦁ Cordelia
⦁ Kršna
⦁ svatá Terezie
⦁ Sulis

Zakotvenost

 • EI Morya

Zaměstnání

 • Lu-sing

Zasnoubení (v milostném vztahu)

 • Afrodita

Zázraky

 • Ježíš
 • Mojžíš

Zdravá strava

 • Apollón

Zesnulí, blízcí (pomoc a útěcha jejich duším)

 • archandìl Azrael

Zjednodušování života

 • Babadži

Zjevování

 • Aeracura
 • archanděl Ariel
 • archanděl Raziel
 • Babadži
 • Damara
 • Ježíš
 • Melchizedek
 • Saint-Germain
 • Šalamoun

Změny na Zemi

 • archanděl Uriel
 • Aštar
 • Melchizedek

Zpomalení z hektického tempa

 • archanděl Jofiel

Zprostředkování sporů

 • archanděl Raguel

Způsobilost

 • archanděl Michael
 • Dana

Zrak

 • archanděl Rafael
 • Horus
 • Ježíš
 • svatý Padre Pio
 • Sulis

Ztracené předměty, nalezení

 • archanděl Chamuel
 • archanděl Zadkiel

Ztráta váhy

 • Apollón
 • archanděl Rafael
 • Oonagh
 • Serapis Bey

Zvířata

hledání ztracených domácích mazlíčků

 • archanděl Rafael

chov, březost a rození

 • Diana

komunikace

 • svatý František

koně, léčba a ochrana

 • Maeve

léčba

 • Aine
 • archanděl Rafael
 • Dana
 • svatý František

ochrana

 • Aine
 • archanděl Ariel
 • Artemis
 • Sedna

Zvýšení platu

 • Lu-sing

Žádostivost, zbavení se nebo omezení

 • Apollón
 • archanděl Rafael

Ženská moc a síla

 • Artemis
 • Brigit
 • Isis
 • Kálí
 • Maeve
 • Pélé

Ženské záležitosti

 • Guinevere

Ženskost

 • Afrodita

Ženy

ochrana

 • Aine
 • archanděl Michael
 • Artemis

Životní změny

 • archanděl Jeremiel
 • Cordelia

Žurnalistika

 • archanděl Gabriel