Vycházím z více technik - automatická kresba, regrese, meditace, kyvadlo, karty ......

               Cena  800 Kč / do 2 hodin, další započatá 200,-Kč

Délka je velmi individuální, záleží na klientovi a jeho uvolnění a na problému, který je řešen. Počet sezení k vyřešení problému je také individuální, někdy stačí 1 sezení, jindy je jich třeba více. Počítejte cca 1-3 hodiny.

Jaké problémy řeším:
 • Osobní vztahy: matka, otec, děti.....
 • Partnerské vztahy : minulé, současné
 • Vztahy obecně : k sobě, k penězům, ke svým schopnostem, k práci, ke změnám...
 • Všechny druhy strachů a fobií : z vody, z pavouků, z hadů, ze sklepů a malých prostorů, strach z duchů, nadpřirozena...
 • Různé druhy emocí : vztek, pláč, agrese ...
 • Povahové vlastnosti-nežádoucí : žárlivost, závist, netrpělivost...
 • Tréma, problémy s autoritou (s nadřízeným) - komunikace
 • Nevolnost při jízdě v autě
 • Nemoci, bolesti - různé fyzické projevy na těle, pro které nemají lékaři vysvětlení, astma, alergie
 • Léčení traumat z dětství a prenatálního období
 • Čištění šoků ze situací, kdy se člověk nachází ve stavu změněného vědomí - narkóza, hypnóza, úraz, alkohol, krogy, fyzické násilí a psychický šok
 • Ztráty - smrt blízké osoby, smrt oblíbeného zvířátka, ztráta postavení, peněz...
 • Sexuální zneužívání, znásilnění
 • Problémy se sexem - všeobecně
 • Závislost všeobecně - na partnerovi, nákupech, čistotě, kouření, alkoholu, drogách...
 • Problém učení v jednom tématu - matika, angličtina

Kdy nechodit

 1. velice labilní osobnosti
 2. lidé využívající silná psychofarmaka
 3. těhotné ženy
 4. drogově a alkoholově závislí

Radka Antošová
Želivského 805 , 280 02 Kolín

Telefonní číslo
+420 608 483 267

E-mail
u-carodejky@seznam.cz