ZASVĚCENÍ

ZASVĚCENÍ NA DÁLKU

nemá vliv, zdali proběhlo osobně či na dálku.  Řekla bych, že zasvěcení na dálku je velice kvalitní - doma se více uvolníte. Energie si najde sama cestu. Není vázaná na čas, prostor ...... Proto není osobní zasvěcení podmínkou.

Stalo se mě, že při zasvěcení na dálku bylo pro klienta to více intenzivní - cítil více energie. Doma se více uvolní a před cizíma lidmi je uzavřený.

Nelze předem říci, jak bude kdo zasvěcení vnímat, každý jsme jiný. Škála pocitů je od vnímání vln přicházející energie, tlaků, pocitu zimy, tepla, radosti, uvolnění, bezpečí... přítomnosti jemnohmotných bytostí, vidění barev, minulých životů apod. Každý bude mít vlastní prožitky.


Jak probíhá zasvěcení doma:

  • cca na dvě hodiny si zajistěte, abyste nebyl/a ničím rušena.
  • zapalte si svíčku, obklopte se - andělské karty a sošky vhodné u andělských zasvěcení, kameny a minerály ( ametyst, křišťál, pustit relaxační hudbu beze slov apod. )
  • začněte s přípravou cca 10-15 minut před dohodnutým časem. Jestliže máte nějaký stupeň reiki, přiložte si ruce a začněte se harmonizovat.
  • pokud přijímáte zasvěcení poprvé - můžete si zharmonizovat čakry, provést krátkou meditaci, pronést modlitbu, udělat očistný rituál, pozvat duchovní průvodce, Anděla Strážného atd. Každý se připravuje, jak je mu milé, do ničeho se nenuťte, nebo stačí se 3x zhluboka nadechnout a vydechnout.

Poloha těla:

  • SEZENÍ - měl/a byste mít záda rovná, nohy souběžně vedle sebe, chodidla na podlaze. Ruce si sepnete před srdeční centrum nebo položíte na stehna nebo kolena dlaněmi nahoru.
  • LEŽENÍ - nohy mějte natažené zase vedle sebe, ruce uvolněně položte dlaněmi nahoru.
  • DOPORUČENÍ - zavřete oči a volně přijímejte energii, nemusíte nic křečovitě očekávat.

Vyslovte: "Prosím mé vyšší já o přijetí NÁZEV ENERGIE A STUPNĚ ideálním způsobem. Děkuji vděčně mnohokrát ve jménu světla, lásky a čistoty."

  • Délka zasvěcení 15 - 60 minut. 95% zasvěcovaných iniciaci nějakým způsobem vnímá-cítí energie, teplo, chlad, mravenčení...vnímá duchovní bytosti, barvy, přijímá třeba nějaké vize, poselství, obrazce atp.
  • Večerní zasvěcení - se stane, že klient usne. Není to nic neobvyklého a zasvěcovací proces to nijak nenarušuje. Pouze jste "donuceni" vypnout mysl a jste tak více přístupní energiím. Další častý projev ze zasvěcení je naopak špatné usínání, protože jste nabiti energií, ale ráno se budíte "kupodivu" odpočatí, i když jste spali třeba jen 4 hodiny.

Po zasvěcení doporučuji koupel s přidáním kila kuchyňské soli pro podpoření detoxikačních procesů, ke kterým bude docházet. V následujících dnech je zdravá strava, pohyb na čerstvém vzduchu, dostatek relaxace, sprcha a čištění čaker s častým a intenzivním použitím Reiki vhodnou cestou, jak tělo přizpůsobit novým vibracím a energii začlenit do života a její sílu ještě zintenzivnit.

DALŠÍ DRUHY REIKI

DEEP RED REIKI

Symbolem Deep Red Reiki je vulkán. Tuto energii poprvé představil Giorgos Mylonas v roce 2006. Deep Red je staronová a opravdu silná, jedinečná a speciální frekvence SVĚTLA, která nám může pomoci v mnoha oblastech našeho života a různých tématech, hlavně s ochranou, uzemněním, revitalizací a nejhlubším psycho-duchovním čištěním.

Je opravdu báječná a přináší zázraky uzdravení. Můžete ji přijmout, pokud již používáte duchovní/energetické léčení nebo Reiki a přidat tak její vzbuzující, čistící a ochranný efekt do vašeho každodenního života a vašich léčebných sezení. Pro mnoho lidí se tento specifický energetický paprsek /archetyp světla, Deep Red (hluboká rudá) Energie, stala jejich oblíbeným "druhem" energie. Po zasvěcení do této energie vaším Vyšším Já-duchem a vaším učitelem se tato energie dá jednoduše aktivovat záměrem. Systém neobsahuje žádné symboly a je velmi jednoduchý.

Předpoklad zasvěcení: jakýkoliv mistr učitel

Dračí Reiki

Dračí energie co to vlastně je? Jak jí může člověk 21.století využít? Dračí sílu má každý z nás v sobě od pradávna. Je to schopnost nás samých létat neomezeně a s radostí životem. Asi každý zažil ten pocit "že se rozjel". Dělají to hlavně děti svojí spontánností, nezřízenou energičností a hravostí. Díky společenskému tlaku je tato neomezená a velice přirozená síla v nás potlačená. Nenecháváme ji volně plynout z nás a už vůbec ji neumíme vést tak, aby nám byla ku prospěchu. A to by přitom mohla! Dračí síla v nás nevymizela, máme možnost ji znovu objevit a rozvinout. Dračí Reiki je forma práce s energií, kde se spojíme se svojí dračí podstatou. Naučíme se podívat do svého nitra a nebát se, nebát se draka, nebát se strachu, nebát se sebe. Je to úžasný pocit když z vás spadne závoj studu, omezování a vy máte volná křídla a nebojíte se létat. Život najednou dostane jiný rozměr, začnete v sobě objevovat pradávný zdroj živočišné síly,spontánnosti, živosti, hravosti a třeba i dravosti. Záleží samozřejmě na tom co všechno si dovolíte.


Flower reiki:

Je jednoduchou variantou reiki, vyvinutou Petrem K. Yankanim, se kterou lze používat sílu systému květů, aniž bychom je sami užívali.  Pracuje se zde jednoduchým způsobem - přiložením rukou nebo také na dálku působením stejnými energetickými vibracemi jednotlivých květů.Můžete také energetizovat obyčejnou pramenitou vodu a vytvořit z ní nosič energie co do účinnosti stejný, jako jsou Bachové květové esence.Je to velmi jednoduchý systém. Jednotlivé květy mají své speciální vibrace. Při výrobě Bachových esencí se neděje nic jiného, než že je list dané květiny položen do pramenité vody a louhuje se šest hodin na slunečním světle.Z takto energetizované vody se vloží kapky do 10 ml lahviček, které jsou naplněny koňakem. To znamená, že v esenci není obsažena květová substance, avšak, a o to jde, energie květů.Tento systém obsahuje zasvěcení do několika druhů květových esencí. Jako první se provádí zasvěcení do Bachova květového systému

Gold Reiki

Gold-Reiki je možností, jak zvýšit a zjemnit energie Kundalini Reiki.Poté, co je ukončeno Kundalini-Reiki (stupně 1-3) lze pokračovat stupni Booster, které v tobě zesílí působení kundalini, druhou cestou je pokračovat v Gold-Reiki, která sestává ze tří zasvěcení. Gold-Reiki je jiná vibrační frekvence než Kundalini-Reiki a je pociťována jako měkčí. Je to příjemná, láskyplná energie.Nech rozhodnout svůj cit, zda chceš raději pokračovat Gold-Reiki po ukončení základních stupňů Kundalini-Reiki nebo zda chceš zesílit proudění pomocí stupňů Booster. Obě cesty se nevylučují.Tato energie je trochu jiné vibrační frekvence a je pocitována jako jemnější a ženštější. Příjemná, lehká a láskyplná energie, Line se kolem čaker a naplňuje je světlem stejně tak, jako okolí.


Hawaian Huna reiki

Havajské duchovní léčení, známé jako Huna, je energetický systém, který klade důraz na spojení duchovního, tělesného a emocí. Huna nabádá a učí oslavu života, ke sloučení a spojení v soulad záležitostí ducha a fyzična a emocí.Tato starověká tradice věří, že klíčem k životu je v probuzení a integraci podvědomého neboli nižšího já, středního já a vyššího já. Tím se nabízí hluboká a krásná filozofie, život v hlubokém středu, kdy můžete milovat lidstvo, přírodu a sebe jako součást harmonického vesmírného společenství. Huna je mnohem více než filozofie, je to cesta života, dává praktické návody velmi jednoduché, přesto hluboce transformativní.Huna, na Havaji ve své nejčistší formě je uměním spojení člověka s jeho vnitřní moudrostí. Porozumění jejím principům dává možnosti využití archetypů, neboli sedmi principů Huny. Je to způsob léčení a harmonie skrze sílu mysli. Toto léčitelské umění a spojení přírodních věd dává koncepci začlenění mysli, ducha a těla. Pomáhá poznávat a využít naše vlastní vnitřní schopnosti.

Sedm principů Huny:

Ike - svět je to, co si myslíme, že je
Kala -nejsou limity, vše je možné
MAKIA -Energie teče tam, kam jde pozornost
MAnaWa -v přítomnosti je síla
ALOHA - láska je být šťastný
MAna -všechna síla pochází zevnitř
PONO -míra účinnosti je pravda

IMARA reiki

Vnitřním zrakem je možno ji vidět v růžové či světle zelené barvě nebo ve vínově červené, ve které probleskují zlatožluté paprsky. Ale mohou se objevit i jiné barvy. Aplikací energií Imara reiki probíhá silné duchovní propojení s bytostmi Světla, s anděly a s archanděly či nanebevzatými mistry - a to nejenom u terapeuta, ale i u léčeného.

IMARA reiki je známá tím, že dokáže vyřešit problémy minulých životů a různých bloků a traumat z minulosti. Umí spálit i magii a voodoo toho nejtěžšího kalibru. Zatímco jogíni říkají, že karmu "vaří", tak Imara Reiki je skutečný "spalovač" karmy. Meditace s Imarou pomáhají zprostředkovat poselství z podvědomí, z astrálního světa či jiných dimenzí. Spousta uživatelů má z již uvedených důvodů silné a trvalé spirituální spojení s nanebevzatými mistry, s anděly, archanděly atd.

Imara je forma energie reiki, která vibruje na vyšší energetické úrovni, než která je známá v tradičním systému reiki. Tuto energii je možné zažít jen tehdy, pokud jsme již přijali mistrovské zasvěcení v tradičním systému reiki. Mnoho uživatelů Imara reiki přiřazují tuto energii k úrovni 5.

Imara je intenzivní energie a je charakterizována následujícími znaky:

- Imara nepotřebuje symboly

- používá odlišnou, avšak jednodušší cestu, jak zasvěcovat

- Imara je specializována k léčení zátěží z minulých životů

- pracuje velmi dobře při rozpouštění potlačených problémů

- Imara tě může osvobodit ze zranění emocionálního těla

- používá velmi jednoduchou, avšak intenzivní metodu léčení na dálku

- může být použita pro navázání kontaktu s anděli a duchovními vůdci


KABALA REIKI

Kabala je tajné židovské učení navazující na některé prvky Starého zákona. Zjednodušeně řečeno: kabala je směsí poznatků z náboženství, přírodní vědy a psychologie. Osvětluje nejsložitější tajemství lidské existence. Její učení je univerzální a dovoluje každému z nás dosáhnout nejvyšších duchovních sfér. V židovské tradici už po staletí existuje praktická iniciační znalost, předávaná po mnoho a mnoho generací. Tato úžasná věda, která překlenula staletí a tisíciletí, se nám jako zázrakem dochovala.Toto zasvěcení je opravdu jedinečné, stanete se VIDOUCÍMI (někým, kdo může vidět) tak, že se spojíte se svou duší. Tento druh kabaly je pro vaši duši jako čerstvý vánek.

Předpoklady: min. II. stupeň reiki dle Dr. Usui

Karuna-ki reiki

Karuna je sanskrtské slovo a přibližně vystihuje Lásku, Spravedlnost a Soucit nebo Soucitný skutek Lásky.

Systém Karuna vyvinul William Lee Rand, kterému symboly pro systém Karuna byly channelovány v průběhu meditací. Tyto symboly ho pak také vedly při vývoji systému nazývaného Karuna Reiki. Jeho žák, Vincent Amador, začal vyučovat Karunu pod názvem Karuna-Ki. Energii, která se využívá v Karuně ve spolupráci s jednotlivými symboly, je možné považovat za nadstavbu Usuiho systému ReiKi a jeho čtyř základních symbolů.

Karuna nás otevírá, abychom blíže spolupracovali se všemi světelnými bytostmi buď ve fyzické nebo duchovní sféře. Karuna léčí tělo, duši a mysl. Zahrnuje spojení člověka s planetou Zemí a hvězdným systémem.


Kundalini reiki

Autorem linie Kundalini reiki je dánský učitel meditace pan OLE GABRIELSEN. Učení o této energii reiki bylo channelováno nanebevzatým mistrem Kuthumi, který v dnešní době velkých změn dává toto vědění všem nesobeckým lidem k dispozici. Kundalini reiki čistí jemněhmotná těla i ducha a vyjasňuje problémy ega. Kundalini reiki se předává zasvěcením. Nepracuje se zde se symboly a mantrami, proto je velice snadné se Kundalini reiki naučit.

Kundalini reiki zesiluje kanály reiki a probouzí energii kundalini, pročišťuje a rozšiřuje čakry a také celý energetický systém. Je otevřena základní čakra a celý energetický kanál nad úrovní čaker. V zasvěcení se předává:

Energetické vyrovnání

Diamant reiki

Krystal reiki

DNA-reiki

Reiki na poporodní trauma

Reiki prostorové

Reiki pro minulé životy

Kundalini reiki má 12 stupňů a pracuje bez symbolů.

REIKI FIALOVÉHO PLAMENE

V létě roku 2000 nalezla Iva Moor 40 symbolů. Nazvala je Reiki Fialového plamene. Není to žádné lepší nebo nové reiki. Ivy Moor si je jistá, že to jsou "staronové" symboly. Ivy používala denně určitou mantru Nanebevzaté Mistryně Kwan Yin, tedy vzývala Fialový plamen. Touto mantrou přivolávala Přítomnost Kwan Yin. Viděla symboly a rychle je namalovala, aby tuto informaci zajistila. Nehledala vědomě, jen se pokoušela prohloubit svou duchovnost.

Ivy Moor je mistr/učitel Usui reiki a přirozeně také mistr/učitel Reiki Fialového plamene. Systém symbolů Reiki Fialového plamene nám byl dán ke sdílení.

Počet zasvěcení: 4

Předpoklad: mistrovský stupeň v jakékoliv energii


SPIRIT REIKI

Spirit reiki předali duchovní průvodci Lindě Jean Horton 19. 4. 2003. Spirit reiki je energie na duchovní růst, je k dispozici všem, kteří chtějí na sobě pracovat. Spirit reiki používá symboly z Usui reiki, které jsou doplněné o nové symboly předané právě k této energii.

Spirit reiki bychom mohli volně přeložit jako obnovení Ducha reiki.

S použitím nových symbolů lze otevřít paprsek hojnosti, obnovit harmonii v životě, při nejasných situacích odstranit chaos. Specifické symboly pro duchovní růst pomohou dosáhnout nejvyšších duchovních cílů zvolených pro tuto inkarnaci, duchovní upevnění bez ohledu na vyznání konkrétní víry.

Spirit reiki lze používat jednak pro léčení - když nám uniká smysl života, máme bolest na duši, deprese, chmurné myšlenky apod. Také na tělesné úrovni může pomoci od nejrůznějších bolestí. Další rovina této energie je v duchovním růstu.

Linie Spirit reiki je v podstatě prohloubením - nebo-li dalším pokračováním na duchovní úrovni Usui reiki, používá 2 symboly z Usui reiki + je doplněna o další 4 symboly.

* Zesilovač

* Vzdálenostní symbol

* Dosažení nejvyšších duchovních cílů

* Ochrana a propojení Duše s Bohem

* Obnovení a zesílení toku hojnosti

* Obnova a nastolení jasnosti

Předpoklad zasvěcení: mistr učitel Ushui reiki

TACHYON REIKI

Pro reiki tachyon není ani kmitočet, ani energie, ale je to základ všech frekvencí. Všechny vznikají z tachyonů. Narazí-li tachyon na disharmonii, vyrovnává ji. Forma dokonalé prvotní energie je uložena v tachyonu. Tachyon není žádná léčebná energie, ale každou hmotu transformuje do požadované energie. Je rychlejší, než Světlo a přeměňuje dokonce na pozitivní energii i negativní elektromagnetické pole.

Zasvěcení probíhá jednotlivě v termínech dle dohody ve 12 stupních.

* Tachyon I. - jeho obsahem je energetizování a zasvěcení do tachyonů. Začátek výuky. Vytvoření prostředků, které se mohou umístit na tělo, mohou se použít pro energetizování vody nebo je lze použít k neutralizaci elektromagnetických polí.

* Tachyon II. - zesílení energie tachyonů.

* Tachyon III. - další energetizace a zesílení. Žák se učí vytvořit ještě silnější nástroje pro podporu léčebných zásahů. Jde o stupeň mistr/učitel, po jehož absolvování je žák schopen předávat ostatním Tachyon-Reiki I.-III. stupně.

* Tachyon IV.-VI. - další zesílení energií (u tachyonu VI. Až o 100 %). Teoretický úvod do laserové antény pro přesné účelové energetické vyzařování. Nyní může žák předávat dál Tachyon-Reiki IV.-VI

* Tachyon VII.-IX. - Zvýšení průtoku energií, jejich zesílení. Oproti Tachyon VI. se zvýší o 300 %. Žák se naučí, jak proměnit své tělo na tachyonovou anténu. Nyní je schopen předávat dál i Tachyon-Reiki VII.-IX.

Mezi jednotlivými zasvěceními se doporučuje minimálně sedmidenní odstup na usazení energií.

Předpoklad: Kundalini reiki I - XII. stupeň


Tantra reiki

"Umění uvědoměle žít a milovat"

Tantra není věda a žádné náboženství. Tantra je duchovní cesta poznání, bez dogmat a vzorců víry. Tantra je "poznání o životě" a "způsob života". Tantra je "způsob jak se dívat na život a jak žít" byl před více jak 2000 lety vyvinut buddhistickými mnichy v Tibetu a ukazuje duchovní cestu jak dostat sexualitu, lásku a vědomí do souladu.

Tantra říká, že sexualita a spiritualita jsou "obě stejné strany tytéž energie". Tantra souhlasí tehdy ze sexuální energií, protože tato energie se dá použít pro vnitřní transformační proces. Tantra souhlasí s naší chutí a naší sexualitou, aniž by byla na ní fixovaná. Tantra je daleko víc. Tantra otevírá pro lásku a uvědomění.

Tantra od Shivy a Shakti

Původní Tantra je duchovní systém, ve kterým je sexuální energie posvátná. V tantrických spisech jsou popisované různé sexuální rituály, cviky a meditace, v podobě dialogů mezi hinduistickým bohem Shivou a jeho družkou Shakti. Tato původní tantra se nedá předávat bez přizpůsobení naší dnešní době.

Předpoklad: pro předávání dál jakýkoli mistrovský stupeň

Tibetské Reiki

TIBETAN REIKI - původní tibetské reiki, o kterém se traduje, že se ho dr. Mikao Usui učil od tibetských mnichů. Jde o metody tibetského duchovního léčení, které je založeno na stejném principu jako je Reiki. Tato technika vychází ze starověkých tradic a filozofií Tibetu, které se lidstvu uchovaly v tibetském buddhismu.
Usui Tibetan Reiki je rozšířená o některé další praktiky - (čištění a odblokování čaker, antahkarana, krystalická mřížka, vizualizační a dechové techniky, meditace s reiki symboly, umocnění cílů, tibetské mantry, meditace pro spojení s Reiki průvodci, reiki léčebná zasvěcení atd.) - které mají sloužit k hlubšímu duchovnímu rozvoji osobnosti a k dosažení "osobního mistrovství". Tento systém pracuje na vyšších vibracích a zaručuje čištění negací na hlubších úrovních. Symboly, o které Tibet rozšiřuje Usuiho systém Reiki, se ve skutečnosti dochovaly už z doby Lemurie a v Tibetu byly používány po celá staletí.

Usui Reiki- ReiKi je univerzální léčivá energie, která je předávána z učitele na žáka. ReiKi je Japonské slovo, v překladu znamená "univerzální životní

Reiki má svou vlastní inteligenci. Je to moudrost, která přichází od Boha nebo vyššího Já. Při léčení Reiki, je léčeno skrze nás, nikoli námi.Reiki zvyšuje regenerační schopnosti těla, tím se léčení urychluje a tělo se pak vyléčí samo. Reiki je možno používat také jako podpůrnou terapii při závažných onemocněních. V Reiki nezáleží na tom, jakého je člověk vyznání. Není těžké se přenášení Reiki naučit a zvládne to úplně každý. Reiki se lze naučit na kurzu od Mistra skrze tzv. zasvěcení


Violet Flame Reiki

Violet Flame Reiki je úžasná energie se 40. symboly, kterou nám seslal nanebevzatý mistr St. Germain a Lady Quain Yin. Je to reiki fialového plamene a je skutečným transformačním energetickým systémem. Ti, kteří se rozhodli, pro tento systém ocení množství symbolů a sílu fialového plamene, kterou nám tento systém dává k dispozici. Málokdo ví, že fialová barva je barvou Universa a také to, že mistr St. Germain nastoupil na místo Ježíše Krista, kterýžto postoupil roku 2008 výše.

Mistr St. Germain je mistrem transformace a lady Quain Yin je mistryní soucitu a utrpení tohoto světa.

.