RUNY

Runy pochází ze starogermánského písma. Slovo runa znamená "tajemství" nebo "záhada". Každá runa v sobě skrývá určitou informaci, pomocí které můžeme komunikovat s neviditelnými silami.

Při runové magii se runy používají k runovému věštění, léčení, ke cvičení runových formulí a ke zhotovování samotných run. Rytí run je dodnes chápáno jako magický akt. Runy jsou považovány za jakýsi kanál k nadsmyslovým úrovním, k nebeským sférám, k bohu, ke kosmickému vědění.

Existuje mnoho způsobů jak vykládat nebo házet runy. My si zde uvedeme jen tři. Použijeme i výklad na obrácené runy. K výkladu můžete použít jak samotné runy (dřevěné, kamenné, z kostí, z keramiky...) nebo runové karty. Opět to záleží na vás, co je vám bližší a s čím se vám lépe pracuje.

Pokud se vám s runami nebo kartami dobře pracuje při světle svíce nebo za doprovodu hudby, tak si vše co potřebujete k výkladu, dopřejte. Nesmí vás nic rušit a měli byste být v pohodě a uvolnění. Než začnete, zvolte si jaký styl (výklad) budete dělat. Pak runy protřepejte v pytlíku. Pokud pracujete s runovými kartami, tak je pořádně zamíchejte a levou rukou rozprostřete. Dobře si promyslete, na co se chcete run zeptat a pak jednotlivé runy nebo karty vytahujte. Vytahujte je levou rukou (levá ruka přijímá energii , pravá je vysílající, dávající.

Výklad s jednou runou

Držte váček s runami, nebo sadu karet a soustřeďte se na problém či záležitost na kterou se chcete run zeptat.

Příklad:

"Přeji si, aby runy komentovaly den, který mě čeká."

"Přeji si, aby runy vypověděly o ... (nějakém plánu do budoucna)."

"Přeji si, aby runy komentovaly ... (nějakou záležitost nebo problém)."

nebo se můžete zeptat jiným způsobem.

Výklad na tři runy

Tento výklad patří mezi ty základní a jednoduché. Je vhodný pro začátečníky nebo pro rychlou odpověď na kteroukoli otázku např. z oblasti lásky, povolání, zdraví atd.

Sledujte vždy pořádně pozici run (runových karet). 1 runa je runa minulosti, která sděluje, odkud jdeme nebo vycházíme. 2-runa přítomnosti sděluje, jaký je průběh události a 3-runa budoucnosti nám určí, jak vše dopadne.

Výklad na jeden rok

Nejdříve vyložte runy a obraťte je lícem nahoru. Dodržujte postup při obrácení run. Každá runa by měla být vykládána společně s runou, s níž sousedí, dále s runou, která leží naproti ní, a konečně s runou uprostřed.

Nezapomínejte na význam obrácené runy (tedy vzhůru nohama), pokud se taková ve výkladu objeví.

 1. runa - vlastní já, osobnost
 2. runa - peníze, majetek
 3. runa - rodina
 4. runa - domov
 5. runa - tvořivost, schopnost vyjádřit se
 6. runa - vnější svět, fyzické zdraví
 7. runa - láska, manželství
 8. runa - dědictví, smrt
 9. runa - vzdělání, cestování
 10. runa - kariéra, společenské postavení
 11. runa - přátelství, radost
 12. runa - vnitřní život, co je třeba pochopit
 13. runa - tazatel

VÝZNAM RUN


1.Fehu, Feoh
1.Fehu, Feoh
2.Uruz, Ur
2.Uruz, Ur
3.Thurisaz, Thorn
3.Thurisaz, Thorn
4. Anzus, Os
4. Anzus, Os
5. Raidho, Radh
5. Raidho, Radh
6. Kenaz, Cen
6. Kenaz, Cen

7. Gebo, Gyfu
7. Gebo, Gyfu
8.Wunjo, Wynn
8.Wunjo, Wynn
9.Hagalaz, Haegl
9.Hagalaz, Haegl
10.Naudhiz, Nyd
10.Naudhiz, Nyd
11. Isa, Is
11. Isa, Is
12. Jera, Ger
12. Jera, Ger

13.Eihwaz, Iwaz
13.Eihwaz, Iwaz
14.Pertho, Peorth
14.Pertho, Peorth
15.Algiz, Elhaz, Eohl
15.Algiz, Elhaz, Eohl
16. Sowulo, Sigil
16. Sowulo, Sigil
17.Tiwaz, Tyr
17.Tiwaz, Tyr
18.Berkana, Beorc
18.Berkana, Beorc

19. Ehwaz, Eh
19. Ehwaz, Eh
20.Mannaz, Mann
20.Mannaz, Mann
21.Laguz, Lagu
21.Laguz, Lagu
22.Ingwaz, Ing
22.Ingwaz, Ing
23. Dagaz, Daeg
23. Dagaz, Daeg
24.Othala, Odhal
24.Othala, Odhal

1.Fehu, Feoh (dobytek, peníze)

"Bohatství je potěšením pro každého, přesto se každý musí dát ochotně, jestli chce jásat v nebi." Léto, sobota, oheň, Hrudník, dýchání, Bůh: Freya, Barva: ohnivě rudá, Bohatství, Majetek, Hojnost, Plodnost, Mír, Movitý majetek, Překonání překážek, Vybízí k vytrvalosti, (bez práce nejsou doláče), platí i na úrovni vztahů
Temná (obrácená) runa
Překážky, Neúspěch, Pozor na finance, Hamižnost, Chamtivost, Ďábelská touha po zisku, Lakomost, Nedostatek peněz, Duchovní chudoba
Amulet
Dovedení rozdělaných věcí do konce, Popostrčení táhnoucích se řízení, Odstraňuje únavné průtahy (např. úřední), Podporuje pozitivní výsledky, Chrání před zlými úmysly, Přitahuje peníze,Dodává energii

2.Uruz, Ur (zubr, vůl)

"Divoký vůl je prudký, s rohy nad sebou, nebojácný bojovník, který kráčí pustinou, všemohoucí."

Srpen, středa, Země, Svalovina, fyzická síla, Bůh: Vanir, Urd, Barva: tmavě zelená, Síla, Úspěch, Vytrvalost, Útok, Štestí, Uzemnění, Zapuštění kořenů, Zdraví, Prasíla, Původ, Odvaha, Vhodný okamžik léčby, Výzva, Zkouška,Boj, Zasvěcení,Boj s osudem
Temná (obrácená) runa
Tvrdohlavost, Neoblomnost, Lpění, Nedostatek motivace, Stagnace, Strach z opuštění, Hrubost, Násilí, Bolestná výhra,

Amulet Dobré fyzické a duševní zdraví, Přitahuje vhodné příležitosti, Pomáhá přizpůsobení se nenadálým změnám


3.Thurisaz, Thorn (obr, trn)

"Thorn je velmi ostrý ke každému, těžko se zdržuje, krutý k těm, kdo odpočívají mezi ostatními. který kráčí pustinou, všemohoucí." Srpen, středa,Oheň,Srdce,Bůh: Thor,Barva: světle červená,Nejsilnější runa futharku,Výzva k překonání překážek,(máme co dělat s útokem),Jako amulet se používá k silné ochraně,Trolí runa využívaná často k magii (jak v pozitivním, tak v negativním významu),Thorn může být i například injekce, či něco ostrého

Temná (obrácená) runa Trn, trnitá cesta, Blesk z čistého nebe(ve špatném slova smyslu), Kladivo Thorovo Mjollnír (boj), Násilí, Útok, Agresivita, Strach, Výbuch zuřivosti, Utiskování ostatních, Nepřátelé, Narušení pořádku, Problémy se sexem nebo plodností, Ženské zdravotní problémy nebo problémy se zdravím, související s utlačováním vzteku, zloby, Oslabuje ostatní runy v okolí

Amulet Celková ochrana, Ochranný štít proti nepřátelským silám, Silně odráží negativní energii

4. Anzus, Os (bůh Ásů, Ódin)

"Ústa jsou zdrojem řeči, podpora moudrosti a pro každého požehnání a důvěra. Odpočívají mezi ostatními, který kráčí pustinou, všemohoucí. " Srpen, středa, Vzduch,Ústa, zuby, poruchy řeči,Bůh: Ódin,Barva: tmavě modrá,Moudrost,Vědění,Komunikace,Úspěch v jednání,Inspirace, tvoření,Umění (básníci), Boží moc,Kouzlo (i osobnosti),Symbolizuje zároveň oběť (Ódin obětoval oko za napití ze studnice vědění),Myšlenka (Ódinův havran Hugin), Paměť (havran Munin), Vítr, Učitel

Temná (obrácená) runa Neschopnost se vyjádřit,Neupřímnost,Zrada,Zlomyslnost,Vemlouvání se,Zneužívání moci,Konflikt, hádky,Kletba,

Amulet Zesiluje schopnost komunikace,Tvůrčí schopnosti,Pomoc při zkouškách, pohovorech, Poskytuje odpovědi

5. Raidho, Radh (vůz, jízda)

Jízda dvoranou je velmi příjemná, silnější je sedět na silném koni a urazit míli cest.

Podzim, úterý.Vzduch.Nohy, hýždě.Bůh: Thor/Forseti/Ing/Ríg. Barva: zářivě červená.Cesta.Pohyb.Nastal správný čas na nějaké rozhodnutí. Opuštění zavedené rutiny.Kontrola.Runa vizí (astrální cestování).Jako amulet chrání na cestách. Cyklus, kolo osudu (střídání ročních období).Tanec. Rytmus.Jízda na koni.Zákony, pravidla (karmické i ty lidské). rozsudky. Kolo. Rituál.Rada.Znovuzrození (Thór mohl oba berany, co táhli jeho vůz,každý den sníst, načež znova procitli z kostí)

Temná (obrácená) runa - Varování před špatným rozhodnutím.Soudní spory. Porušení zákonů (lidských, přírodních, karmických). Špatná životospráva, nerovnováha organismu. Nedostatek intuice. Život nemáme pod kontrolou. Špatná cesta, výmoly na cestě životem

Amulet- Ochrana na cestách (i duchovních). Rychlý spád věcí, zabraňuje překážkám. Dodává energii k postupu

6. Kenaz, Cen (pochodeň)

"Pochodeň pro všechny živé je bledá a jasná, nejvíc hoří, kde vznešení lidé odpočívají. "

Podzim, úterý.Oheň. Vředy, horečky, boláky, záněty, zápal, popáleniny. Bůh: Freya/Heimdall/trpaslíci. Barva: světle červená. Světlo ve tmě a hřejivost (zářivá runa).Osvícení. Vášeň. Vůle. Sexuální energie a magie (Freya jako učitelka).Tvoření. Jasnost myšlení. Vyjasnění situace. Charisma. Přitažlivost. Uzdravení. Setkání. Soudržnost. Ve spojení s Berkanou nebo Ingwaz - porod.

Temná (obrácená) runa - Ztráta schopnosti jasně myslet. Zablokování. Utrpení. Bolest. Sexuální výstřelky. Povýšenost. Frustrace. Zlost. Nemoc

Amulet - Posiluje tvořivost, pochopení problému.Čistí myšlenky.Pomáhá intuici. Zvyšuje sexuální přitažlivost.


7. Gebo, Gyfu (dar, velkorysost)

"Dar je pro každého sláva a povýšení, a pro potřebné pomoc a potrava."

Podzim, úterý. Vzduch. Otravy. Bůh: Ódin/Freya. Barva: modrá. Rovnováha energií (dávat a brát). Dar. Výměna. Štěstí. Milostné vzplanutí, láska, sexuální akt. Dobré vztahy (přátelství, láska k dětem, k rodině, ke zvířatům...). Kundalíni. Velkorysost. Uzavření dobré smlouvy. Sjednocení. Objetí. Runa sexuální magie a milostného očarování. Úspěch. Blahobyt. Pochopení. Sňatek. Dobrá spolupráce

Temná runa (gebo se nedá otočit, ale může být ve špatné pozici): Blokáda, nerovnováha. Nesoulad v sexu. Citové problémy. Frustrace. Nenávist. Rozvod, rozchod. Destrukce. Špatná spolupráce

Amulet - Přivolání pozitivních událostí. Obdržení daru, získání financí. Přináší zisk. Odhalení talentu či jeho posílení. Přivolává vhodného partnera

8.Wunjo, Wynn (radost, zábava)

"Potěšení třeba není těm, kteří mají malá přání a zármutek a rozmnožili se a jsou blažení."

Listopad, pondělí. Poruchy dechu, tišení bolesti. Vzduch. Bůh: Ódin/Freyr. Barva: žlutá. Radost. Štěstí. Harmonie. Společnost. Přátelé. Společný původ. Rodina. Sjednocení protikladů. Sounáležitost, pocit bezpečí. Splněná přání. Období blahobytu. Přací runa (přitahování úspěchu, štěstí formou magie). Rozkoš.

Temná (obrácená) runa: Smutek. Neštěstí. Neúspěch. Překážky. Odmítnutí. Rozpad společenství, rodiny. Nevhodné období pro nové začátky

Amulet Přináší obecný prospěch, úspěch. Koncentruje universální pozitivní síly. Štěstí, radost. Ulehčuje průběh normálně složitých operací


9.Hagalaz, Haegl (krupobití, nečas)

"Kroupy jsou nejbělejší zrna, vlní se z nebe, točí se ve vzduchu a mění se ve vodu."

Listopad, pondělí. Zranění, krvácení, poruchy oběhu. Vzduch/Voda. Bůh: Imir/Hel/Mordgud. Barva: světle modrá. Kroupy, sníh, celkově špatné počasí. Evoluce, klíčení. Zmaření plánů okolnostmi. Potíže ve všech oblastech života). "černá" magie, čarodějnictví. Lekce osudu (je spojena s normou Urd - osud)

Tato runa se nedá otočit, převážně přináší potíže, avšak netrvají dlouho (stejně jako špatné počasí)
Amulet - Duchovní rozvoj, ponaučení, moudrost. V beznadějné situaci přináší štěstí. Zmírňuje těžké časy. Posiluje intuici

10.Naudhiz, Nyd (nouze, tíseň)

"Potřeba je v prsou přímá, ale může často být přispěním, když se o ni včas pečuje."

Listopad, pondělí.Paže, srdeční záležitosti.Oheň/Země.Bůh: Norny.Barva: černá.Nouze.Omezení.Bída.Něco důležitého chybí.Překážky. Osud (norna Verdandi - nevyhnutelnost).Vzpoura.Nátlak.Potřeba, záchrana.Není vhodná doba jednat a rozmotávat spletené

Runa se nedá otočit, je třeba překonat období nouze

Amulet Naplňuje touhy. Ukončuje období osamělosti. Pomáhá při léčení závislostí. Zprostředkovává vše, čeho máme nedostatek, ne však vždy to, co bychom skutečně chtěli


11. Isa, Is (led)

"Led je studený a kluzký, třpytí se jako sklo, je jasný jako drahokamy, pole slité mrazem je příjemné na pohled."

Zima, středa. Omrzliny, ochrnutí, poruchy vnímání. Led/Voda. Bůh: ledový praobr Ymi/Rinda. Barva: černá.Led, zima, chlad. Překážka (i psychická). Nehybnost. Strnulost. Nedostatek energie. Zabloukování toku energie.Nucená pauza.Citový chlad.Osud (norna Skuld - bytí).Frigidita.Může být i stabilita

Runa se nedá otočit, je třeba počkat na "oblevu", věci se opět dají do pohybuAmulet

Zklidňuje situaci. Pomáhá pozastavit nežádoucí děje. Ovládá netrpělivost, vztek

12. Jera, Ger (rok blahobytu)

"Úrodný rok je nadějí každého, kdy bohové dovolí zemi dát své pestré plody bohatým a chudým. "

Zima, středa. Střeva, trávení. Země. Bůh: Freyr/Freya, Baldr, Höd, Thor/Sif. Barva:světle modrá. Sklizeň. Zúročení námahy. Dobrý rok. Vhodná doba. Plodnost. Ukončení cyklu. Bohatost, zralost. Oslava

Runa se nedá otočit, přesto vyjímečně může značit i špatnou sklizeň (Jak jsme zaseli, tak sklidíme)

Amulet Povzbuzuje plodnost. Pozitivní vývoj právních záležitostí. Podporuje cyklus - práce - odměna. Napomáhá vzniku nových pracovních projektů


13.Eihwaz, Iwaz (tis)

"Tis je navenek jemný strom, tvrdý a pevný v zemi, pastýř ohně,s pokřivenými kořeny dole,otěšení na zemi."

Zima, středa. Všechny živly.Zrak.Bůh: Ullr/Ódin.Barva: temně modrá.Světový stron Yggdrasil - symbol věčného života.Věci kolem života a smrti. Nesmrtelnost ducha (Idunnina jablka nesmrtelnosti).Silná ochrana.Nutnost "zemřít", abychom se mohli znovu narodit (ztráta může přinést neočekávaný zisk).Nutnost učinit závažné rozhodnutí, posun vpřed.Příval nové energie.Trochu pomalejší, postupný pokrok. Překročení prahu, podsvětí. Regenerace. Zasvěcení. Cílevědomost.Vidět skryté záležitosti.

Runa se nedá otočit

Amulet Mocná ochrana. Brání negativním silám. Čistí škodlivé emoce. Odstraňuje překážky. Empaticky založení lidé se zbaví negací načerpaných od jiných lidí

14.Pertho, Peorth (příprava na házení losu, šachová figurka

"Šachy jsou vždy představení a smích pro hrdé, kde válečníci sedí v pivnici radostní pospolu."

Únor, pátek. Voda. Vagína, ženské pohlavní orgány. Bůh: Nornir/Frigg. Barva: černá. Osud - Norny Urd, Verdani, Skuld. Los. Runa her, sázek. Hravost života. Prazákon. Čas. Děloha - ukrytí, zrození. Vyjasnění časem. Ochrana rodiček při porodu. Zábava, oslavy, hodování. Věštění. Snaha o sebepoznání. Tvořivost

Temná (obrácená) runa - Smutek. Melancholie. Blokace dobré nálady. Hazard, sázky (prohry)

Amulet - Rozvoj senzibility, sebezdokonalování, osvícení. Pomáhá nalézat skryté vnitřní schopnosti, vědomosti, odkrývá tajemství. Prospívá při získání tajného vědění


15.Algiz, Elhaz, Eohl (los - zvíře)

"Ostřice roste v kapradí, bují ve vodě, pálí krev každého, kdo se jí dotkne."

Únor, pátek. Vzduch. Hlava, mozek, šílenství. Bůh: Heimdall/Valkyrjur. Barva: žlutá. Paroh losa - ochrana před negativními vlivy okolí. Odvrácení zla. Odpor. Štěstí. Síla. Čestnost. Upřímnost. Harmonie. Tis. Silná vůle. Schopnost vyřesit. problémy. Uzdravení. Kontakt s vyšším já, vnitřním hlasem. Vstup do jiných světů - Heimdall jako strážce prahu a "hlídač" bohů (varoval před nebezpečím). Používá se často jako ochrana před "černou" magií i jako talisman. Využívala se také ve spojení s magickými rostlinami (např. k léčení)

Temná (obrácená) runa - ztroskotání projektů. Bolest, utrpení. Varování před útoky zvenčí i zevnitř. Klam, sebeklam. Zlozvyky (i drogy). Bezbrannost, zranitelnost. Nebezpečí. Útok (i magický)

Amulet Nejvšestrannější symbol ochrany. Pomoc bohů a ochrana nositele. V období zranitelnosti (nemoci) posiluje.Mír, pokoj, pořádek

16. Sowulo, Sigil (Slunce)

"Slunce je pro mořeplavce vždy spolehlivé, když se pohybují přes rybářskou lázeň, dokud je mořský koník nedonese k souši"

Únor, pátek.Vzduch. Popáleniny, kožní choroby, duševní choroby.Bůh: Sol/Sunna/Baldr.Barva: bílá, stříbrná.Slunce.Vítězství. Elán. Uzdravení. Síla. Světlo. Energie (i elektrická). Blesk. Vůle. Úspěch, často nečekaný. Sebevědomí, sebejistota. Spontánnost.Nalezení zdroje energie. Objasnění záležitostí. Duchovní síla. Osvícení. Prosperita

Nelze otočit vzhůru nohama, ve špatné pozici pozor na ničivou, destruktivní sílu:

Intriky, faleš. Zneužívání moci. Duševní potíže. Přebytek energie, agrese

Amulet Velmi silná ochrana. Sebevědomí a síla.Zvyšuje charisma a sebejisté vystupování.Pozor na její sílu - arogance.


17.Tiwaz, Tyr (bůh Tyr, sláva)

"Tyr je znamení, které má důvěru vznešených, stále se pohybuje a v temnotě noci nikdy neodpočívá"

Jaro, sobota. Vzduch. Zápěstí, ruce, prsty, artritida. Bůh: Tyr/Mani. Barva: zářivě červená. Mužnost. Oštěp, šíp. Všeobecně boj (Týr jako jednoruký bůh války a spravedlnosti). Bojovník. Štěstí v boji. Odvaha. Oddanost. Disciplína. Zásadovost. Věrnost. Čestnost. Neporazitelnost. Zákon.Právo. Sebeobětování.Ukázněnost. Mužská sexualita. Znovuzrození.Dostatek energie pro uskutečnění záměru.Prudký a vášnivý vztah.V magii je to runa posílení odvahy.K této runě se vztahuje hvězda Polárka.(jako oko Ódinovo nebo Týrovo)

Temná (obrácená) runa Prohra v boji. Agresivita. Problémy. Nevěra. Zneužití důvěry. Sexuální závislost. Nespravedlnost. Nerovnováha s kosmickým řádem

Amulet - Vítězství v boji. Zvyšuje soupeřivost. Pomáhá ustát nepříjemnou situaci

18.Berkana, Beorc

"Bříza nemá plody, ale nese ratolesti bez přírůstku, je nádherná ve svých větvích obtížená listím těžká ve větru."

Jaro, sobota. Země. Ňadra, potíže s plodností. Bůh: Frig, Bestla, Hell. Barva: tmavě zelená. Symbol pro dvě ňadra matky Země a břízu. Poskytuje ochranu. Bezpečí (obzvlášť dětem). Ženská sexualita. Plodnost (obzvlášť ve spojeni s Ingwaz). Runa používaná na zmírnění porodních bolestí. Růst. Přijetí. Mateřství. Zrození. Nový počátek, pozvolná změna. Požehnání jakémukoliv podnikání. Energie přírody, čištění, léčení

Temná (obrácená) runa - Nehybnost, těžkopádnost. Potíže s plodností. Těžké začátky, nebo nevhodnost cokoliv nového začínat. Lenivost. Únik, ztráta energie. Postoj pasivního čekatele na řešení. Nedostatek důvěry. Sebeklam. Podvědomá závislost na matce. Nezodpovědnost

Amulet - Ochrana pro blízké (především pro děti, zvířata - 3 Berkany). Ochrana pro rodičky. Zvyšuje plodnost u žen


19. Ehwaz, Eh (kůň)

"Kůň je potěšením vznešených, kde hrdinové ve zdraví na svých koních si vyměňují slova, pro neklidné je to útěcha."

Jaro, sobota. Země. Bolest zad, pohybový aparát. Bůh: Freya/Freyr. Barva: bílá. Pohyb - kůň. Cestování, cestovatel. Soulad. Partnerství. Práce v týmu. Pomoc blízkých. Stanovení hranic, limitu. Uzavření sňatku, nebo nový vztah. Přesun, může být i stěhování. Velké změny. Manželství. Partnerství. Sex a plodnost. Mír. Společenské postavení

Temná (obrácená) runa Rozchod.Rozpad.Falešné přátelství.Zneužívání druhých.Konflikt nebo naopak přetvářka, aby ke konfliktu nedošlo.Omezování.Ztvrdnutí na místě.Stagnace.Nerespektování hranic

Amulet Vyvolává popud k zásadní změně, např. stěhování, změně práce. Usnadňuje přivykání na změnu. Zvyšuje adaptabilitu a vynalézavost.

20.Mannaz, Mann (člověk, lidský)

"Lidé jsou jejich štěstím a drazí svým příbuzným, přesto se všichni musí odloučit jeden od druhého,protože bohové svěřili tělo zemi."

Máj, čtvrtek. Vzduch. Paty, chodidla. Bůh: Ódin, Frigg, Heimdall. Barva: bílá. Lidskost. Společnost. Pomoc blízkých. Přátelství. Partnerství. Spolupráce. Kreativita. Soucit. Láska. Muž. Tolerance. Sociální cítění. Tato runa nastavuje zrcadlo vlastnímu já. Symbol dokonalého člověka. Runa poukazuje na soulad našich myšlenek s činy

Temná (obrácená) runa  - Je třeba se chopit příležitosti a nemrhat talentem. Příliš vysoké sebevědomí. Netolerance. Nelidskost. Lakota. Zášť. Loučení s někým (smrtelnost). Nepřátelé. Manipulace

Amulet - Pomáhá překonat osamělost. Přivede do cesty ty správné lidi. Přivede k žákovi učitele. Dobrá runa na přivolání přátel.


21.Laguz, Lagu (voda, moře)

"Voda se suchozemcům zdá únavná, jestliže se na ni odváží v nepevném člunu, mořské vlny budou pěnit a mořský kůň bude dbát, aby nepohazoval hlavou."

Máj, čtvrtek. Voda. Ledviny, moč. Bůh: Njörd/Nerthus. Barva: temně zelená. Voda, pravoda. Plynutí. Intuice. Pomoc. Emoce. Esoterika. Umění. Podvědomí. Životní energie. Doporučuje, abychom nakládali opatrně s nově nabytou energií nebo věcmi. Sny. Očista, posilování organismu. Pravá chvíle na vyjasnění věcí a čelení problémů i za cenu silných emocí. Úspěch na cestách, při koupi

Temná (obrácená) runa - Uvíznutí. Zdržení. Emocionální bloky. Blokování toku energie. Narušení. Obavy cokoliv měnit. Ztráta kontaktu s realitou. Panika, hysterie. Toxikace těla. Závislosti

Amulet - K rozvinutí senzibility, okultních schopností. Zvyšuje empatii, intuici

22.Ingwaz, Ing (Bůh Ing)

"Ing byl nejdřív spatřen mezi východními Dány, odplouval přes vlny se svým vozem vzadu, tak ho válečníci pojmenovali."

Máj, čtvrtek. Země/voda. Penis, neplodnost, psychosomatické problémy. Bůh: Ing/Freyr. Barva: žlutá. Plodnost. Sexualita. Smyslnost. Elixír života. Mužská energie. Hrdina. Kvašení. Růst. Trpělivost. Klid. Dozrávání. Potřeba samoty. Doba plánování, čas uplatnit naše nápady. Otěhotnění. Cesta po vodě, za moře. Cesta do hlubin duše. Spirála DNA. Význam runy závisí hodně na obklopujících runách. Naplnění

Nelze otočit, může být jen ve špatné pozici: Izolace a následná ztráta kontaktu s realitou. Netrpělivost. Přehnaná aktivita. Neplodnost. Mrhání sexuální energií

Amulet Podporuje plodnost (u mužů). Přitahuje pozitivní kreativní energie a pomáhá dotáhnout věci do konce


23. Dagaz, Daeg (den)

"Den je boží posel, světlo bohů je štěstím a potěchou pro bohaté a chudé."

Léto, sobota. Oheň/Vzduch. Strach, úzkosti, duševní poruchy. Bůh: Ódin, Heimdall/Loki. Barva: světle modrá. Světlo bohů. Osvětlení záležitostí. Úspěch. Požehnání. Obrat k lepšímu. Bezpečí. Den a noc. Může také značit časový úsek jeden den. Úsvit. Magie (bílá - bůh Baldr), bylinkářství. Paradox. Rituální oheň. Svítání a soumrak. Konec jedné etapy a přechod do druhé. V magii se využívala jako "maskovací" runa (neviditelnost)

Nedá se otočit, v negativním aspektu značí noc, ztrátu orientace, temný stín osobnosti
Amulet  Ochrana proti temnotě (negacím). Nový začátek, svítání. Pomáhá se zbavit zlozvyků (kouření...)

24.Othala, Odhal (zděděný majetek, rodná země)

"Domov je milován každým, když se mohou těšit ze svých práv a práce a prospívat v míru."

Léto, sobota. Země. Dědičné choroby, defekty. Bůh: Ódin/Thor. Barva: žlutá. Nemovitosti. Pozemky. Dědictví. Vlastnosti. Předpoklady. Hodnoty. Domov. Koupě domu. Rodina. Příbuznost. Pohoda. Dostatek. Vlastnictví. Jasnozřivost. "Zlatá síň" - konec našeho hledání, nalezení svého pravého já. Bezpečí. Soudržnost, souznění. Pravý okamžik pro vyjasnění rodinných záležitostí. Vědění

Nedá se otočit, v negativním aspektu značí noc, ztrátu orientace, temný stín osobnosti

Úzkoprsost ve vztahu. Nenávist. Rasová nesnášenlivost. Fanatismus. Lpění na starých hodnotách (žádné pokroky). Vzpírání se přirozenému koloběhu. Problémy s dědictvím. Ztráta domova. Vyhnání. Odcizení se

Amulet Ochrana financí, majetku. Umístit doma, do auta.