USUI REIKI

HISTORIE

Novodobým zakladatelem metody byl Dr.Mikao Usui, žijící na konci 19. století v japonsku ve městě Kyoto. Dr.Mikao Usui byl křesťanský kněz a rektor křesťanské univerzity Doshisha. Vše začalo jednoho nedělního vyučování, když byl Dr.Mikao Usui dotázán svým žákem, zda věří všemu, co je psáno v Bibli a jestli umí objasnit, jak Ježíš léčil přikládáním rukou. Dr. Mikao Usui nedovedl žákovi podat uspokojivou odpověd', a proto se rozhodl odpověď' na tuto otázku hledat, čímž odstartoval sled událostí.
Odcestoval do Chicaga v USA, tam vystudoval doktorát v oblasti náboženské výuky, pátral ve svatém písmu aby odhalil Ježíšovo tajemství. Avšak odpověď' nenalezl, ani v japonských překladech budhistických svatých knih, ani poté, co se naučil čínsky, aby mohl studovat čínské spisy. Naučil se tedy prastarý sanskrtský jazyk, aby mohl studovat budhistické spisy, které nebyli dosud ani přeloženy. Jeho snaha byla po sedmi letech pátrání oceněna úspěchem.
V Buddhově učení, zaznamenaném jeho neznámí učedníky Dr.Mikao Usui našel formule, symboly a opisy toho, jak léčil Buddha, avšak přesto mu to neposkytovalo zcela dokonalou odpověď' pro jeho studenty, protože měl jen teoretické vědění, které nedovedl uvést do praxe. Po poradě se starým opatem jednoho tibetského kláštera, který mu doporučil hledat odpověď' v sobě, se Dr. Mikao Usui odebral na meditaci na svatou horu Kurijama. Dvacet jedna dní strávil o půstu a tiché meditaci, když zahlédl na obloze světlo, které směřovalo přímo k němu. Ze světla se mu zjevily symboly, které se mu vryly do paměti. Když se probral z tranzu, necítil ani hlad, ani únavu, a vydal se tedy zpět do kláštera. Po cestě však zakopl a zranil si palec na noze, ale jakmile se v bolesti svého palce dotkl, rána se začala hojit,bolest ustoupila a přestalo krvácení. Po sestoupení z hory se cestou zastavil v jednom hostinci, aby se najedl, a dceři hostinského vyléčil dotekem její nateklou tvář a bolavý zub.
Následující roky strávil Dr.Mikao Usui v Japonské chudinské čtvrti, aby mohl pomáhat těm nejpotřebnějším. Mnohé z nich nejen vyléčil, ale našel jim i práci a dostal je zpět do života. Jaké však bylo zklamání, když po sedmi letech zjistil, že většina z nich se opět vrátila k bezprizornímu životu na ulici. Pochopil, že nestačí léčit a pomáhat jen tělu, ale také mysli a duchu. Odešel tedy z žebrácké čtvrti a rozhodl se pomáhat komplexnějším způsobem, tak že začal lidi učit jak si mohou pomoci sami, a jak se léčit s pomocí Reiki. Zasvětil jednoho ze svých žáků Chujiro Hayashi do Reiki a svěřil mu, aby toto vědění nadále chránil a šířil. Hayashi založil v Tokiu kliniku, na které léčil pomocí Reiki a kde učil další Mistr Reiki. Zasvětil také Takato, jako první ženu, ta následně toto učení předala své vnučce. Posléze se metoda šířila dále, přes Hawaiské ostrovy a odtud do USA a celého světa

REIKI USUI I. - praktikant

Stáváte se kanálem reiki. Skrze Vaše ruce proudí Vesmírná životodárná energie, která bude proudit až do konce života. Reiki pracuje na mnoha úrovních, jak po stránce fyzické, duševní, emocionální, tak i duchovní. Reiki můžete dávat nejen sobě, ale pomůže rodině, přátelům, známý, zvířatům, rostlinám. Při předávání energie získáváte ochranu, nic ze sebe nevydáváte, nic na sebe nepřebíráte od okolí - takže Vás nevyčerpá.

Náplň kurzu

 • pět tradičních principů reiki
 • definice reiki
 • historie reiki
 • zásady práce reiki
 • postup terapie
 • pocity v rukou
 • energetická cvičení
 • základní informace o čakrách
 • harmonizace čaker
 • použití v životě

PŘEDPOKLADY: žádné, DÁLE JE MOŽNÉ POKRAČOVAT: REIKI II. - cca za 21 dní,

Skripta ( 39 stran ), certifikát - při dálkovém zasvěcení obdržíte emailem


REIKI USUI II. TERAPEUT

 • zasvěcením II. stupně Reiki se výrazněji ovlivní emoční i mentální úroveň každého jedince. Rozvíjí se intuice a záleží jen na nás, jak se jí budeme řídit. Ukazuje nám cestu vývoje ke stále vyšší duchovní bytosti, k moudrosti a harmonii.
 • jsou Vám předáný 3 symboly a naučíte se jak s nimy pracovat
 • naučíte se léčit na dálku
 • předávání energie reiki do minulosti a budoucnosti
 • možnost provádění energetického čištění místnosti
 • programování krystalů
 • meditační a léčebné cvičení se symboly
 • a další

PŘEDPOKLADY: REIKI I. DÁLE JE MOŽNÉ POKRAČOVAT: REIKI III.a)

Skripta ( 25 stran ), certifikát - při dálkovém zasvěcení obdržíte emailem.


REIKI III a) mistr léčitel

 • Zasvěcení na mistrovský symbol a práce s ním. Jedná se o plnohodnotný stupeň, který je omezen jen tím, že člověku není předána schopnost zasvěcovat (vyučovat).
 • Provádění technik z předchozích stupňů, je na mnohem silnější úrovni. Posílání energie na dálku jednotlivcům, skupinám, zvířatům, rostlinám a to kamkoliv na Zemi i do jiných světů, se stává jednodušší a účinnější.
 • Možnost programovat energii sobě i druhým - do minulosti, přítomnosti, budoucnosti.

PŘEDPOKLADY: REIKI II. DÁLE JE MOŽNÉ POKRAČOVAT: REIKI III.b)

Skripta ( 21 stran ), certifikát - při dálkovém zasvěcení obdržíte emailem.


REIKI USUI REIKI III b) mistr / učitel

Mistrovský stupeň Reiki je určen pro ty, kteří se rozhodli zasvětit svůj život této duchovní cestě, žít Reiki, šířit lásku a pomáhat ostatním objevovat a milovat sami sebe. Iniciací do tohoto stupně se stává zasvěcenec mistrem, učitelem Reiki. Dostává schopnost a právo zasvěcovat do jednotlivých stupňů Reiki, předávat teoretické i praktické znalosti svým žákům.

PŘEDPOKLADY: REIKI III.a) .


OSOBNÍ ZASVĚCENÍ - možné v Kolíně dle domluvy

ZASVĚCENÍ NA DÁLKU

je plnohodnotné zasvěcení, na kvalitu zasvěcení nemá vliv, zdali proběhlo přímo nebo na dálku. Dle mých zkušeností můžu potvrdit, že zasvěcení na dálku nijak na kvalitě neutrpí, právě naopak se doma více uvolníte.

Pokud se jedná o energie, není vázána na čas, prostor, hmotu. Stejně jak jde energie přenést na léčení a do situací, lze přenést na dálkové zasvěcení. Pro zasvěcení fyzický kontakt není podmínkou.

Co je však jisté, při dálkovém naladění mají klienti krásné prožitky i ti, kdo při kontaktním zasvěcení cítili velmi málo, osobní zasvěcení hodnotili jako málo intenzivní. Ne každý je velmi vnímavý a při přímém zasvěcení, v cizím prostředí a mezi dalšími lidmi se nemusí energiím otevřít. Navíc osobní zasvěcovací proces probíhá rychleji a za jiných podmínek. Při dálkovém naladění jste doma, klidní, uvolnění a ve známém prostředí máte dostatek času pro příjem a vnímání pocitů zasvěcení.

Nelze předem určit, jak bude kdo zasvěcení vnímat, každý opravdu cítí jinak. Škála pocitů je od vnímání vln přicházející energie, tlaků, pocitu zimy, tepla, radosti, uvolnění, bezpečí... přítomnosti jemnohmotných bytostí, vidění barev, minulých životů apod. Každý bude mít vlastní prožitky.

Zážitky při zasvěcování jsou opravdu jen obohacením, nikoliv podmínkou či měřítkem, na kvalitu zasvěcení opět nemá vliv, zdali zasvěcovaná osoba něco cítila nebo nikoli. I v případech, kdy zasvěcovaný má pocit, že necítil nic, při hlubším rozhovoru vyjde najevo, že cítil, ale těmto pocitům nevěnoval pozornost, nebo se jevily, ve srovnání s nějakým velkolepým zážitkem například, jako velmi slabé. Ještě se nestalo, že by zasvěcení nebylo vnímáno žádným způsobem.

Na dohodnutou dobu + cca další hodinu si zajistěte, abyste nebyl/a ničím rušena. Pokud nejste o samotě, informujte ostatní členy rodiny, aby vás nerušili. Zvolte pokoj, kde budete v dostatečném odstupu od dětí, televize a hluku zvenčí. Pokud máte svoji "duchovní pracovnu", je toto vhodné místo.

 • Na zasvěcovací proces je vhodné zapálit svíčku, obklopit se energiemi, ke kterým máte vztah - andělské karty a sošky vhodné u andělských zasvěcení, kameny a minerály jako například ametyst, křišťál, pustit relaxační hudbu (beze slov) apod.
 • Jako osoba přijímající byste měl/a začít s přípravou cca 10-15 minut před dohodnutým časem. Pokud máte již nějaký stupeň reiki, přiložte si ruce a začněte se harmonizovat.
 • Pokud přijímáte zasvěcení poprvé, nebo vám vyhovuje jiný způsob, můžete si zharmonizovat čakry, provést krátkou meditaci, pronést modlitbu, udělat očistný rituál, pozvat duchovní průvodce, Anděla Strážného atd. Každý se připravuje, jak je mu milé, do ničeho se nenuťte.
 • Přípravu dokončete v dohodnutou dobu, pro uklidnění a uvedení do nitra se můžete také 3x zhluboka nadechnout a vydechnout.

Poloha těla:

 • Jestliže sedíte, měl/a byste mít záda rovná, nohy souběžně vedle sebe, chodidla na podlaze. Ruce si sepnete před srdeční centrum nebo položíte na stehna nebo kolena dlaněmi nahoru.
 • Pokud ležíte, nohy mějte natažené zase vedle sebe, ruce uvolněně položte dlaněmi nahoru.

V obou případech doporučuji mít zavřené oči a volně přijímat energie, nemusíte nic křečovitě očekávat.

Vyslovte: "Prosím mé vyšší já o přijetí NÁZEV ENERGIE A STUPNĚ ideálním způsobem. Děkuji vděčně mnohokrát ve jménu světla, lásky a čistoty."

 • Tím zařídíme, abyste se naladil/a na příjímání zasvěcovací energie a na rozpuštění případných bloků ohledně zasvěcení.
 • Jakmile začne běžet zasvěcovací proces, což si můžete všimnout okamžitě, můžete dát ruce do uvolněné polohy dlaněmi nahoru.
 • Zasvěcovací proces probíhá zhruba 15 - 60 minut. 95% zasvěcovaných iniciaci nějakým způsobem vnímá-cítí energie, teplo, chlad, mravenčení...vnímá duchovní bytosti, barvy, přijímá třeba nějaké vize, poselství, obrazce atp.
 • Každý vnímá něco jiného a v jiné intenzitě. Mnohdy se stává, že si klient myslí, že necítil nic, ale po podrobnější analýze zjistí alespoň vnímání tepla a energií. Někdo má velmi intenzivní a různorodé pocity a vjemy. Škála zážitků je různorodá a individuální.

Poznámka:

Zasvěcení proběhne v každém případě, zážitky jsou pouze obohacením z celého procesu, nikoliv podmínkou pro zasvěcení či měřítkem pro kvalitu!

Pokud probíhá zasvěcení večer a klient přijímá v ležící poloze, často se stává, že u zasvěcení usne. Není to nic neobvyklého a zasvěcovací proces to nijak nenarušuje. Pouze jste "donuceni" vypnout mysl a jste tak více přístupní energiím. Další častý projev ze zasvěcení je naopak špatné usínání, protože jste nabiti energií, ale ráno se budíte "kupodivu" odpočatí, i když jste spali třeba jen 4 hodiny.

Po zasvěcení doporučuji koupel s přidáním kila kuchyňské soli pro podpoření detoxikačních procesů, ke kterým bude docházet. V následujících dnech je zdravá strava, pohyb na čerstvém vzduchu, dostatek relaxace, sprcha a čištění čaker s častým a intenzivním použitím Reiki vhodnou cestou, jak tělo přizpůsobit novým vibracím a energii začlenit do života a její sílu ještě zintenzivnit.


REIKI - POUŽITÍ

Použití univerzální léčivé energie reiki je velmi široké. Zde uvádím jen několik možností, jak lze sílu reiki využít.

LIDÉ

 • některé nemoci se pomocí reiki léčí velmi dobře a úspěšně
 • dobré zkušenosti jsou s působením na cysty, myomy, zlomeniny, popáleniny, záněty.
 • osvědčilo se jako doplňková léčba při klasické léčbě rakoviny (lepší snášenlivost chemoterapie)
 • reiki rozhodně nenahrazuje lékařskou péči!

ROSTLINY

 • stačí na několik minut přiložit ruce na květináč opakovaně několikrát za den
 • na rostliny na zahradě lze působit na dálku (nutný je 2. stupeň zasvěcení)
 • používání reiki snižuje potřebu hnojiv i prostředků proti škůdcům

ZVÍŘATA

 • zvířata jsou velmi citlivá na přijímání reiki, zvláště kočky
 • lze působit přímo přikládáním rukou nebo u nebezpečněních použijeme léčbu na dálku
 • zvířata sama vycítí, kdy mají reiki dost, energií je tedy nemůžeme předávkovat

POTRAVINY

 • působením na potraviny je možné měnit jejich výživovou hodnotu
 • reiki odstraňuje z potravy škodliviny
 • zlepšuje jejich chuť a vůni (týká se i nápojů, čisté vody)

ZASVĚCENÍ

Pokud chcete sami používat Reiki aktivně, ať' už pro sebe nebo pro druhé, je třeba projít takzvaným zasvěcením, neboli naladěním. To provádí Mistr Reiki, který sám dosáhl nejvyššího stupně reiki, a tím získal oprávnění předávat toto učení druhým. Zasvěcení probíhá v několika stupních, dle toho, jak hluboké úrovně používání Reiki chce každý dosáhnout. Někomu stačí jen první stupeň, aby byl schopen pomoci sobě a své rodině od drobných potíží, a další hlubší úroveň proniknutí do Reiki ho neláká, někdo dojde na druhý stupeň, a jiný Reiki cítí jako součást svého já a své životní poslání, dojde na nejvyšší stupeň a s Reiki pracuje denně, ať' už to jako terapeut, nebo jako učitel.

Zasvěcení je velmi slavnostní obřad, rituál, při kterém někteří lidé vnímají různé pocity, mají různé vize nebo slyšení, a jiní zase pocítí teplo nebo chlad v určitých částech těla. A někteří lidé nepocítí nic zvláštního, ale změny přijdou časem. První tři týdny si tělo zvyká na vyšší vibrační úroveň a probíhají v něm různé procesy, jako detoxikace nebo ustávání různých obtíží, které se však mohou v těchto třech týdnech i dočasně zhoršit.

Zasvěcení se provádí těmito základními způsoby:

1.stupeň - trvá jeden den, jedno zasvěcení; získáte schopnost Reiki na 'blízko'- přímým kontaktem
2.stupeň - jeden den, už můžete posílat energii i na dálku, v čase i prostoru a silnější
3.stupeň - (někdy označován jako 3a ) stáváte se Mistrem Reiki, vaše schopnosti se prohlubují
4.stupeň - (někdy označován jako 3b) stáváte se učitelem a můžete sami zasvěcovat druhé

Mezi každým stupněm je bezpodmínečně nutné nechat časové rozestupy, aby jste mohli dostatečně vstřebat nabyté vědomosti a schopnosti a naučit se pracovat se vzrůstajícím energetickým potenciálem. Ten kdo to myslí s Reiki vážně, nikdy by neměl postoupit na další stupeň dokud nebude vnitřeně cítit že je připravený, avšak dodržet minimálně nejnižší doporučené rozestupy. Nedočkavost se může v tomto případě velmi nevyplatit, a projevit se různými psychickými obtížemi, neboť dotyčný nebude schopen tak velkou zátěž najednou zpracovat, nebo nebude schopen využít celý potenciál, který mu Reiki může nabídnout.

Toto je pouze orientační, vždy se je třeba řídit individuálně u každého žáka:
Po 1.stupni se doporučuje 3-6 měsíců (minimálně 1 měsíc!!!)
Po 2.stupni se doporučuje 12-18 měsíců (min. 6 měsíců)
Stupeň 3 nebo 4 by měl být absolvován až po několika letech intenzivní dennodení práce s Reiki a se souhlasem Mistra. Dříve si sám žák nemohl zvolit absolvování Mistrovského stupně, ale byly na něj Mistrem zvoleni jen ti nejlepší žáci, někdy až po dvaceti letech práce s druhým stupněm.