1.JEZDEC - zprávy
Zprávy jsou na cestě a brzy dorazí. Něco nového začíná, vidíte nové možnosti. Nové nápady, nová práce, podnikání, životní etapa. Vše záleží jakým kartami jsou obklopeny. Neboť stejně jako je neutrální telefonní aparát, jehož prostřednictvím jsou sdělovány dobré nebo špatné zprávy, je neutrální i jezdec. Leží-li karta nalevo vedle osobní karty, čeká se na zprávu, leží-li napravo od ní, je možno v brzké době počítat s pozitivní zprávou.
Zdraví -
klouby, kotníky, nohy, kůstky v chodidlech, pohybový aparát, brzké uzdravení, nová energie
ANO/ NE -
ano, už brzy (se mohou splnit představy nebo přání)

2. JETEL - štěstí a naděje
Šťastná karta je odkazem na malé štěstí, které činí všední den sladším. Tak rychle, jako štěstí přišlo, může být zase pryč - přesně jako je tomu u krátce kvetoucího květu jetele na louce. Ve společnosti negativních karet mírní jejich význam.                                                                                 Zdraví - prsty, dlaň, dobré zdraví, v případě nemoci rychlé uzdravení ( 3-4dny)                            ANO/ NE - ano, máš štěstí (ale, ne navždy) 


3. LOĎ - cestování, obchod, dědictví
znamená cestování, může se jednat i o cestu do ziziny. Můžeme cestovat samy, nebo máme co do činění s někým z ciziny. Karta také může ohlašovat bohatství nabyté obchodem nebo dědictvím. Odkazuje mimo jiné i na to, že by člověk měl něco k sobě pustit, nebo že k němu něco přijde. Stejně tak přicházejí v úvahu vnitřní cesty.                                                                                           Zdraví - játra, žlučník, močový měchýř                                                                                                   ANO/ NE - ano, bude to tak (proto zůstaň v naději)


4. DŮM - vlastní zázemí
u této karty jde o vlastní domov. Jestli se jedná o dům, byt, nebo maringotku nehraje žádnou roli. Také nezáleží na tom, je-li dotyčný vlastníkem, nebo zda si objekt pronajímá. Jde jednoduše o vlastní domov, o "hnízdečko". Karta kromě toho symbolizuje rodinu. A také zde jsou míněny její různé formy - ať už rodina v tradičním slova smyslu - rodiče s dětmi, či svobodná matka nebo otec, ale i partnerství lidí stejného pohlaví, nebo typ rodiny, složený z více neúplných rodin dohromady. Karta dále symbolizuje bezpečí, zázemí, pocit klidu, stabilitu, plánování.                     Zdraví - celé tělo                                                                                                                                ANO/ NE - ano, buď v pohodě 


5.STROM - zdraví, bytí samo o sobě
Když se ocitne přímo vedle osobní karty, upozorňuje, že na tom dotyčný tazatel není se zdravím nejlépe, že něco neprobíhá tak jak má, tělo a duše nejsou v souznění. Je-li tato karta daleko od osobních karet, lze usuzovat na dobré zdraví a dlouhý život dotyčného. Strom na obrázku nám říká, zda něco děláme špatně a měli bychom se více začít starat o své zdraví.                                  Zdraví - plíce, dýchací cesty, hrudník                                                                                                ANO/ NE - neutrální (beze změny - zůstane to tak, jak to je) 


6.MRAK - nejasné situace, varování
Mrzutosti a nepříjemnosti. Překážky a těžkosti. Problémy, starosti. Neštěstí. Upozornění na nebezpečí. Neklid Chmury, zármutek. Krize. Strach, ohrožení. Nejistota, nestálost. Zataženo, mraky. Návyky a závislosti. Rozdvojenost. Zklamání. Špatná nálada. Nespolehlivost. Nepřehlednost. Rozčarování. Špatná doba - nutno vyčkat. Negativní energie. Znečištěné prostředí. Kriminalita,drogy, nebezpečné vášně. Kuřák.                                                                       Zdraví - plíce, průdušky, dýchání, nachlazení                                                                                      ANO/ NE - ne, ale slunce opět vyjde, zakrátko bude líp


7. HAD - zrada, komplikace

Ve většině případů představuje ženskou osobu. Může představovat její léčitelské schopnosti či snahu činit dobro, nezřídka je však popisována i žena s negativními vlastnostmi, např. Se sklonem k intrikám. Karta poukazuje na to, že něco probíhá zdlouhavě a složitě. Musí
se počítat s komplikacemi.
Zdraví - střeva, pupeční šňůra
ANO / NE  spíš ne, je to moc komplikované (ale nakonec se to podaří, nakonec ano)

8.RAKEV - něco spěje ke konci, hoře, smutek
Aby mohlo vzniknout něco nového, musí být něco starého uzavřeno, nebo zemřít. Do
nového zaměstnání může člověk nastoupit jen tehdy, když dal výpověď v předchozím,
začít nový vztah může pouze pokud ukončil starý.  Může také naznačit starost a nemoc.                                                                                                                                                  Zdraví -  nervový systém, duševní choroby, deprese, bolesti hlavy, migrény, vyčerpání

ANO / NE definitivně ne


9. KYTICE - štěstí, pozvání, dárek, zásnuby
Šťastná karta! Obdržíte pozvání, dárek, nebo se i zasnoubíte. Karta říká, že v dané záležitosti smíte počítat s úspěchem a zároveň oslabuje přilehlé negativní karty. Je-li karta vyložena bezprostředně vedle osobní karty, znamená to, že budete mít mnoho společnosti a můžete očekávat štěstí.

zdraví - bylinky, aromaterapie, alternativní léčba, uzdravení je nablízku                                           ANO / NE ano, je to milé (až překvapující)


10. KOSA - nebezpečí, náhlý zvrat
karta varuje před nebezpečím. Leží-li tato karta nad osobní kartou, představuje pro ni těžkou zátěž. Totéž také platí, leží-li nad věcnou kartou - potom je zatížena příslušná záležitost, např. dům hypotékou. Události, na které ukazuje, nastávají překvapivě, náhle a zčásti prudce. Odkazuje na zlom, ať již ve vztazích, nebo obchodní či kolegiální oblasti. Zejména jde o radikální řez, nikoli o postupné odcizení se nebo o loučení na etapy.. Proto je také karta symbolem operací, kde je rovněž ostrým řezem otvíráno tělo.
zdraví - zuby, operace, úraz, nehoda, poranění, šok

ANO / NE  rozhodně ne, je to riskantní


11. PRUTY - hádka, vznětlivé rozhovory
U této karty jde o hádky, rozmíšky, diskuze, stejně tak jako o výměny názorů a hovory všeobecně. Je to karta komunikace a jazyka, ale taktéž tance. Dále reprezentuje stres, smlouvy, právní spory a pokárání.. může také poukazovat na rozchod.
zdraví - jazyk, svaly, šlachy, ruce (paže)

ANO / NE  raději ne, bylo by to jen na zlost


12. PTÁCI - telefonáty, nervozita, starost
u karty jde o telefonní hovory, starosti, hektické jednání, rozčilení, nervozitu a neklid.
zdraví - žíly, vysoký tlak
ANO / NE  spíš ne (hlavně pokud to tvrdí jiní lidé či obecně okolí, pověry apod.)


13. DÍTĚ - začátek, dítě, milenec
na prvním místě představuje jednoduše dítě. V přeneseném slova smyslu jde také o nový začátek, který může zasahovat do všech oblastí života - práce, vztahy, stěhování.  Je-li vyložena vedle osobní  karty, může znamenat, že dotyčná osoba je naivní, dětská a důvěřivá. Varuje také
před dětinským chováním nebo nabádá k tomu, abychom konečně dospěli a převzali
zodpovědnost.
zdraví - dětská nemoc, těhotenství
ANO / NE  neutrální (nestojí to za řeč, začni znovu)

14. LIŠKA - faleš, lži
Jde o lži, intriky, podvod a lest.
zdraví - nos a uši, špatná diagnóza nebo léčba
ANO / NE ne a dej si na to pozor (možná tě chce jen někdo zkoušet)

15. MEDVĚD - síla, moc, majetek, blahobyt
Medvěd je pozitivní kartou, symbolizuje sílu, majetek, blahobyt a moc. Když má vykladačka nebo vykladač milence nebo milenku je tato karta ve své symbolice ztělesněním manželského protějšku a milovaná osoba je symbolizována kartou Pán, nebo Dáma. Leží-li tato karta nalevo od osobní karty, varuje před závistí.

zdraví - vlasy, chlupy                                                                                                                                ANO / NE  neutrální (jak kdy, ale s podporou můžeš počítat)


16. HVĚZDY- úspěch, esoterika
je to šťastná karta a přináší sebou vždy zlepšení situace, ať se jedná o cokoli. Karta slibuje zdar nějakého záměru. Nedobrá situace najde konečně dobré východisko. Patří sem také umění a
hudba, stejně jako spiritualita a intuice. Leží-li karta bezprostředně vedle osobní karty,
pak to znamená, že tento člověk oplývá uměleckým nadáním, zajímá ho esoterika,
nebo je dokonce mediální či jasnovidný.                                                                                                zdraví - kůže, pokožka                                                                                                                         ANO / NE ano, doufej (a věř a potom tě v této věci štěstí nemine)

17. ČÁP - změna, stěhování
u této karty jde o změnu a proměnu. Podle toho, které karty se nacházejí blízko, může
jít o zaměstnání, bydlení, milostný život apod. Leží-li karta např. před kartou 18. Pes,
pak to znamená, že abyste získali přítele je nejprve nutná změna. Leží-li za touto
kartou, znamená to, že kvůli příteli dojde ke změnám. Karta je tedy pobídnutím
k tomu, začít se změnami a sami být aktivní, dříve, než k tomu budete přinuceni
okolím.
zdraví - nohy, změna ve zdraví
ANO / NE  neutrální (bude to jinak, než je tomu doposud)

18. PES - přátelství
karta je v první řadě symbolem přátelství, nezištnosti a ochrany. Může také
odkazovat na muže, který by mohl být vaším partnerem či milencem. Jestliže tato karta leží
daleko od vaší osobní karty neuškodí se zamyslet nad tím, jak velká je vaše ochota
udělat něco pro přátelství. Může být také upozorněním na to, že je na místě
obezřetnost. Když leží Pes vedle vaší osobní karty, nebo aspoň poblíž, můžete počítat
s dobrými přáteli a jste v dobré společnosti.
zdraví - Na tělesné úrovni reprezentuje ústa, jazyk a hlasivky
ANO-NE  ano, spolehni se


19.VĚŽ - úřady, osamělost
označuje instituce a úředníky, stejně tak jako autority. Věž nám říká, že nemáme počítat s pomocí a raději se máme zkusit protlouci sami. Tato karta také poukazuje na samostatnost v povolání,
když leží vedle osobní karty nebo když byla položena odpovídající otázka. Dále představuje velké firmy nebo podniky, nepříjemného šéfa, ale také obdivuhodnou osobnost. Věž v blízkosti osobní karty odkazuje na dlouhý život.
zdraví - páteř, záda
ANO / NE  ne (ano pouze v tom případě, že je tazatel velmi silná osobnost)

20. PARK - veřejnost, společnost
U karty jde o to, co se odehrává na veřejnosti, ve společnosti a během různých organizovaných akcí.  Park našich dnů má mnoho tváří - kavárna, restaurace, koncert, seminář, večírek, obchodní dům, veletrh, festival, fotbalový stadion, sportovní událost, kongres apod. Všude tam jde o to vidět, být viděn, setkávat se s lidmi, ukazovat se.
zdraví - ochrnutí, umrtvení, omezení hybnosti od narození nebo po úrazu, zlomeniny s následky
ANO / NE  neutrální (záleží na mnoha dalších věcech z vnějšku)

21. HORA - bloky, překážky, nepřítel
nepřátelství, překážka, blok, tvrdohlavost, zátěž . Karta vám také může sdělovat, že máte, nebo budete mít co do činění s dominantním člověkem, většinou mužem. Varuje před vlivnými nepřáteli a radí, abyste se připravili na překážku, kterou ovšem lze obejít.
zdraví - hlava a kosti, uzdravení bude pozastaveno - nevzdávejte to
ANO / NE  ne, je to příliš obtížné (a výsledek nebude odpovídat vynaložené námaze)


22. CESTY - rozhodnutí, alternativy
Otevírají se nové cesty, nabízí se řešení těžké situace, východisko, nebo možnost vyhnout se. Když se objeví tato karta, jde ale tké o to, rozhodnout se správně.
zdraví - šlachy, svaly, žíly, cévy, lymfatický systém ,  nová léčba bude úspěšná žilám, cévám a
ANO-NE neutrální (jak se rozhodneš, možnosti existují - minimálně 2, jen si vybrat)


23. MYŠ - ztráta, starost
tato karta naznačuje, že něco bude "sežráno", například ukradeno.  Symbolizuje ztrátu, starosti, nemoc, odpad, smetí, šrot a špínu. Něco nahlodává podstatu, kousek po kousku.
zdraví -   trávení, žaludek, slinivka, dvanácterník
ANO-NE  ne, nestojí to za to (protože člověk vždy něco při tom ztratí)


24. SRDCE - láska

Ukazuje nám novou lásku, radost a štěstí. Jde o flirtování, o zamilovanost a o lásku. A v případě, že se právě nalézáte v nepříjemné situaci, říká, že se nyní žal chýlí ke konci. Když se tato karta dostane mezi Pána a Dámu, naznačuje velkou a věrnou lásku. Karta také mluví o pocitech, partnerství, srdečnosti, harmonii. Člověk může počítat s tím, že se to, co si přeje z celého srdce vyplní a že se mu dostane pomoci a podpory.
zdraví - srdce, krev, dobré zdraví, uzdravení v nemoci (může pomoci láska)
ANO / NE  ano, raduj se (je to srdečné)


25. PRSTEN - partnerství, manželství
Jde zde především o trvalé spojenectví, o zasnoubení, svatbu nebo manželství, ne o flirt a aféry. Karta má rovněž další aspekt - přijmout závazek - taktéž jak ve věcech lásky, tak i v obchodních záležitostech a ve všech ostatních oblastech, kde jde o spojení. Je ale také kartou, která naznačuje, že něco přichází stále znovu a znovu, že se člověk možná točí v kruhu, že by se mělo počítat s možností opakování.  Definitivní rozchod je oznamován v souvislosti s kartou Rakev, ať už jde o partnerství, nebo o smluvní strany. Stejnou funkci má karta Věž, která ovšem
znamená, že se na rozchod nejprve jen pomýšlí.
zdraví - krevní oběch, chronické choroby. dobrý kontakt s doktory, důvěra je začátek uzdravení
ANO / NE  neutrální (opakuj, popř. bude to tak stále a pořád dokola)


26. KNIHA - tajemství
Kniha obsahuje tajemství. Karty, které leží okolo nám mohou naznačit, o jaký druh tajemství jde. Když se vpravo (na straně kde se kniha otvírá) nahází karta Pán nebo Dáma, je možné odhalit tajemství, když tam leží karta Myši, tajemství bude prozrazeno. Leží-li karta nad osobní kartou, vypovídá o tom, že dotyčná osoba sama střeží nějaké tajemství, nebo má co skrývat. Přijde-li jako poslední při vykládání, znamená to, že se člověk teď nic nedozví. Karta je možná chápat také tak, že něco ještě není zralé k vyřčení. Může jít o mlčenlivost. Karta má ovšem také co do činění
s Knihou jako takovou a všemi souvisejícími profesemi, studiem, získáváním vědomostí.. Může také poukazovat na to, že bychom se měli dále vzdělávat a ukazuje, že existuje neznámý potenciál. Ve všedním životě představuje papíry a dokumenty všeho druhu.                                        zdraví -  ▪psychika, psychosomatické potíže způsobené pocity méněcennosti => bolesti hlavy
ANO / NE  teď ne (ještě to není zralé)


27. DOPIS - zprávy
Leží-li dopis vedle osobní karta Pán nebo Dáma, můžete počítat s tím, že brzy obdržíte zprávu, a to takovou, která je určena pouze vám. I když se v dnešní době již nevyskytují zapečetěná psaní, přece jen stále existuje listovní tajemství a stejně tak E-mail nebo SMS jsou určeny jen a pouze adresátovi.  Karta Dopis naznačuje, že budou navázány kontakty. Lidé spolu komunikují a vyměňují si informace. Může jít také o dokumenty.                                                                          zdraví -  zdravotní potíže přechodné, nebudou mít trvání
ANO / NE  neutrální (ano nebo i ne, ale pouze povrchně, málo, krátce)


28. PÁN - mužská osobní karta
Je-li tazatelem muž, představuje karta jeho, je to tedy jeho osobní karta. Výklad bude proto vycházet od této karty. V případě, že je tazatelkou žena, potom se jedná o manžela, milence, partnera, přítele, zkrátka jí citově nejbližšího muže. Je to také budoucí partner. Je-li žena ve svazku a je zamilována do jiného muže, je karta Medvěd jejím manželem a Pán je karta muže jejího srdce.
zdraví - mužské pohlavní orgány, mozek
ANO / NE  neutrální (záleží hlavně na něm)


29. DÁMA - ženská osobní karta
Je-li tazatelkou žena, karta představuje ji a karetní výklad bude vycházet od ní. Pokládá-li otázku muž, pak je toto jeho citově nejbližší osoba. Je-li muž ve svazku a miluje jinou ženu, je karta Had jeho manželkou a Dáma je kartou ženy jeho srdce. Jinak zde platí vše, co o mužské osobní kartě.
zdraví -  ženské pohlavní orgány, prsa
ANO-NE  neutrální (záleží především na ní)


30. LILIE - rodina, harmonie, sexualita
U této karty jde o harmonii, čistotu, nevinnost, mír a poctivost. Rodina, vášeň, sexualita a erotická přání jsou dalšími tématy této karty. Leží-li karta vedle osobní karty Pán či Dáma, upozorňuje na to, že dotyčný nebo dotyčná mají milostnou aféru. Může označovat také nového partnera či partnerku, případně sexuální dobrodružství. Zároveň tato karta představuje poctivost, věrnost a ctnost.
zdraví -  hormony, pohlavní, stabilizace zdravotního stavu
ANO-NE  ano, buď v klidu (a ať tě zatím ani nenapadne nic v té věci podnikat)


31. SLUNCE - úspěch, energie, optimismus
je velmi pozitivní karta. Představuje tvůrčí sílu, teplo, světlo, energii a optimismus. Základní pozitivní význam této karty může být sousednímu kartami oslaben, ale ne popřen.                        zdraví - zrak,  pozitivní myšlení, uzdravení v nemoci                                                                          ANO / NE  ano, je to velmi optimistické


32. MĚSÍC - úspěch, uznání, duše
Na jedné straně je kartou úspěchu, uznání, a na druhé straně je kartou citové rozkolísanosti, směřující až k depresi. Představuje rozjímání, vnímavost, intuici, sen, nevědomí, senzibilitu, pocity, duši. Dalším tématem je pocta. Tradičně ukazuje na získání vysokých funkcí. Leží-li příliš daleko od osobní karty, nelze počítat s povýšením, ani úspěchem.
zdraví - ▪ psychika, citlivý nervový systém, nervová soustava, deprese, náladovost
ANO / NE jako vytažená karta odpovídá - jak se to vezme


33. KLÍČ - jistota
že daná věc je jistá, že se zdaří a dospěje k pozitivnímu výsledku.Když vám osudv vkládá do rukou klíč, bylo by opovržlivé jej nepoužít k tomu, k čemu je předurčen.
zdraví - chudokrevnost, málo železa a minerálů
ANO / NE neutrální (potvrzuje tazatelovo přání - je-li to "ano", pak ano, je-li to "ne", tak ne)


34.RYBY - finance, peníze, obchody
karta má co do činění s penězi a financemi. Vypovídá o tom, jak se člověk může dostat k penězům a jak to s financemi vlastně má. Jsou zde představovány materiální hodnoty, blahobyt, kapitál, expanze. Voda je něco, co potřebujeme k přežití.
zdraví - močový měchýř, močová trubice, močovody, ledviny
ANO-NE  ano (a čím dál víc)


35. KOTVA - . práce, povolání
Pro mnoho lidí představuje důležitou životní náplň a možnost ztráty zaměstnání je jednou z největších starostí. Kotva je také symbolem naděje a ukotvení, například trvalého a stabilního vztahu.
zdraví - kyčle, boky, pánev, kostrč, stehna; rameno, ▪ uzdravení, nová chuť do života
ANO-NE  ano, buď si jist


36. KŘÍŽ - osud, karma
karta je upozorněním, že jde o něco osudového. Leží-li vedle osobní karty, stojí osoba před nějakým úkolem. Záležitost, které se to týká, je daná, nelze jí uniknout, ale samozřejmě člověk má možnost volby v tom, jak s ní naloží. Vyložena u osobní karty může karta Kříž znamenat krátké období neúspěchů. Je-li za osobní kartou, žal se sám rozplyne. Něco přijde tak či tak, nyní jde o to, zbavit se všeho přebytečného. Něco se také zmenší, nebo úplně vymizí.
zdraví -  křížová oblast zad, ploténky
ANO-NE  rozhodně ne