ZVÍŘATA

Je prokázáno, že kontakt člověka s živým zvířetem zlepšuje jeho zdravotní stav, působí uklidňujícím způsobem a protistresově, dodává radost do života a motivaci a zkvalitňuje psychosociální vazby.
Pes
Je asi nejčastěji chovaným domácím zvířetem, a to pro svou oddanost člověku a poslušnost. Psi se osvědčili jako průvodci nevidomých i proto, že nevidomí díky nim snadněji navazují kontakt s ostatními lidmi, a tak překonávají svoji sociální izolaci. Návštěvy speciálně proškolených terapeutů se psy vhodných plemen, např. labradory, v domovech seniorů a mezi dlouhodobě nemocnými zvyšují aktivitu těchto lidí, pomáhají proti apatii a nudě a zkvalitňují a projasňují jejich život, což přispívá k jejich subjektivně lepšímu životnímu pocitu. Pes v městské domácnosti potřebou venčení zajišťuje svému pánovi nejen denní pohyb na čerstvém vzduchu, ale i společensky kontakt s ostatními majitelů psů, což je významné zejména pro starší a osamělé lidi.
Kočka
Z psychologického hlediska je problematičtější než pes, obecně je považována za falešnou a řada lidí je bytostně nemá ráda. V každém případě to není "podřízený" jako pes, ale partner a rovnocenný společník. Podle některých odborníků to je "antidepresivum na čtyřech měkkých tlapkách". Laboratorní testy také prokázaly, že osobám, které právě hladily a chovaly kočku, se v té chvíli snížil krevní tlak, uklidnila se srdeční činnost a subjektivně se cítily ve větší pohodě. Nezanedbatelný není ani ten fakt, že kočka má vyšší tělesnou teplotu než člověk, a tak vždy člověka příjemně hřeje. Pořídit si kočku je vhodné zvláště v těch případech, kdy člověka postihne nějaká traumatizující ztráta, nejen např. při rozvodu, úmrtí někoho blízkého, ale i při ztrátě zaměstnání. I kočky dávají dostatečně najevo svoji spřízněnost s člověkem, čekají na něj, když se vrací domů, a vítají ho. Některé kočky jsou dle autentických výpovědí schopné svého lidského společníka doprovázet na procházce nebo ho vyprovázet např. k autobusu, když odjíždí do zaměstnání, a zase mu přijít včas naproti.

Drobní hlodavci
Všichni drobní hlodavci jsou velmi nenároční chovanci. Obvykle se setkáváme s nyní módními zakrslými králíčky, morčaty, osmáky degu, pískomily, různými druhy křečků, ale i s laboratorními myšmi a potkany. Oproti psům a kočkám mají tu výhodu, že mají v příbytku člověka své pevně vyhrazené teritorium (svoji ubikaci) a nevyžadují tak intenzivní sociální kontakt. Obecně se doporučují jako vhodní společníci pro chronicky nemocné lidi. Je však třeba mít na paměti některá specifika různých druhů hlodavců. Morčata jsou např. velmi milí společníci, kteří nikdy nekoušou, ale pro svoji velikost vyžadují stejně jako zakrslí králíčci celkem prostornou ubikaci a je možné je naučit jen velmi málo věcí. Vždy budou ale svého pána hlasitě vítat, sotva vrzne dveřmi. Zakrslí králíčci jsou roztomilí a milí na pohlazení,
ale také téměř nevzdělatelní. Potkani sice u některých lidí vzbuzují svými lysými ocasy nepříjemné asociace, ale jsou ze všech doma chovaných hlodavců nejchytřejší, a proto jsou i nejzábavnějšími společníky. Bílé myšky, pískomilové i osmáci jsou milí a nenároční společníci. Křečci občas kousnou (dokáží i prokousnout prst), zvláště když jsou přes den rušeni v odpočinku.

Koně
V hipoterapii se používají ke zlepšování stavu pacientů s různými poruchami hybnosti. Hlavní roli v léčivém účinku jízdy na koni hraje pravidelný rytmus chůze koně a kolébavý pohyb, na který musí pacient (chtě-nechtě) reagovat. Při léčbě duševních poruch se koně osvědčili zejména v kontaktu se schizofreniky a s těmi, kterým jejich psychická porucha zabraňuje v bezproblémové komunikaci s lidmi. K témuž účelu je možné využít i jiná zvířata, např. oslíky, kamerunské kozičky, lamy.

Ptáci
I když přátelský vztah je možné si vybudovat i ke slepicím a další hospodářské drůbeži, nejčastějším ptákem chovaným čistě pro radost je nenáročná andulka. Bývá častým společníkem starších osamělých lidí, kteří péči o psa nebo kočku považují přece jen za příliš náročnou. Andulka v kleci představuje živého kamaráda, se kterým je možné si i popovídat a těšit se z jeho zpěvu a vlastně z jeho pouhé přítomnosti a také z různých kousků, které provádí mimo svoji klec.
Andulky je možné docela dobře ochočit, a dokonce je naučit i několik slov, zvláště když si vybereme mladého samečka. Aby však viděl svého společníka v člověku, musí být chován sám. (Pozn. Andulka by měla mít jednou denně možnost proletět se po bytě. Je však třeba dávat pozor, aby se jí nic nestalo - výslovně nebezpečná je v této souvislosti současná přítomnost koček, všechny nezakryté nádoby s horkými tekutinami, např. hrnec s polévkou, a otevřená okna a dveře ven. Andulka nemá žádnou vazbu k místu, kde žije, a když jednou uletí, nedokáže sama najít cestu zpátky.

Rybičky
Pohled do akvária působí vždy uklidňujícím a harmonizujícím dojmem a je vynikající pro relaxaci. Pokud se rybičky krmí pravidelně, je na nich jasně patrné, že na své krmení v danou hodinu již čekají. Zvláště vděční jsou v tomto ohledu okrasní zahradní kapříci koi, kteří si pro krmení připlouvají i na zavolání.