SHAMBALLA

je určena k léčení všech lidí, nejvíce se však hodí a je účinná pro ty, kteří jsou dále na své duchovní cestě. Kromě silného duchovního posunu působí tato energie vhodně na různé nemoci a díky svým velmi vysokým vibracím působí dobře na nemoci v pokročilém stádiu. Léčebné symboly vnikají do centra těla a harmonizují tam jen to, co v tuto chvíli harmonizaci potřebuje. Fyzické tělo léčí Shamballa tím, že odstraňuje hluboké mentální a emoční bloky, které jsou na fyzickém těle u


SHAMBALLA 1024 / zasvěcení z domova


Systém Shamballa 1024 obsahuje 1O24 symbolů, které jsou rozděleny do čtyř stupňů po 256 symbolech a jsou předávány telepaticky do aury žáka prostřednictvím čtyř zasvěcení.

Symboly Shamballa 1024 pracují s vysoko vibrujícími frekvencemi 5D a mohou vyléčit skoro všechny nemoci, které jsou v 3D považovány za nevyléčitelné (AIDS, rakovina, alergie, závislosti, otrava těžkými kovy, regenerace u zcela poškozených orgánů, apod.).

Systém obsahuje celkem 1024 symbolů, které jsou rozděleny do čtyř stupňů po 256 symbolech - a ty jsou pak předávány "telepaticky" prostřednictvím zasvěcení (přes naše Vyšší Já).

Symboly se předávají jako celek (není tedy nutné pamatovat si je jednotlivě). Tím, že se symboly nepředávají přímo z člověka na člověka - tím se zabrání komolení symbolů a zneužití systému. Oproti Usuiho systému reiki je práce s Shamballa 1024 jednodušší.

U Shamballa 1024 nepotřebujete znát žádné symboly, i když jich má 1024. Při zasvěcení jsou vám symboly vloženy přímo do aury. Takže pak už pracujete pouze s energií a s úmyslem. Čistý úmysl je všechno, co u Shamballa 1024 potřebujete. Nepotřebujete znát symboly potřebné k léčení, protože všechno pro vás dělají energetické bytosti, které tu jsou s vámi, pracují pro vás - a kteří ví nejlíp, co zrovna potřebujete! Je to pro ně jen jakýsi způsob souhlasu, který oni v tu chvíli potřebují a který byste jim sami od sebe nedali.

Stupeň I: zasvěcení do I.stupně Shamballa 1024 - telepatické předání 256 symbolů 1.stupně a 256 symbolů

Stupeň II: zasvěcení do dalších 256 symbolů - (celkem 512)

Bývá běžným zvykem, že první dva stupně Shamballa 1024 se většinou absolvují oba současně.

2.stupně (jednotlivec si může navíc individuálně požádat o 512 symbolů pro léčení zvířat)

Stupeň III: zasvěcení do dalších 256 symbolů - (celkem 768)

Stupeň IV - Mistr/Učitel: Zasvěcení do 4.stupně Shamballa 1024 - telepatické předání 256 symbolů, mistrovský stupeň opravňující k zasvěcování.

PŘEDPOKLADY: žádné

Skripta, certifikát - emailem, poštou

DÁLE JE MOŽNÉ POKRAČOVAT: Shamballa 2002

ZASVĚCENÍ Z DOMOVA

Shamballa 2002

je pokračováním Shambally 1024 a je nádherná ....ještě více Vás přiblíží Bytostem světla a Andělům.

Shamballa 1024 čistila hříchy a studenty odpoutávala od minulosti. Shamballa 2002 obsahuje čištění podvědomí a kolektivního nevědomí. Zakládá na vytvoření multidimezionálního kanálu, který je silnější než v předchozím stupni Shambally. Při kontaktu léčitele a léčeného dochází k povznesení energie léčeného. Přítomny jsou vysoké bytosti, na které se skrze multidimenzionální korunní kanál napojil.

Obsahuje 2002 symbolů.Tento systém je opět reprezentován Mistrem Saint Germainem a řadou dalších Světelných bytostí a Nanebevzatých Mistrů.

Shamballa 2002 má také čtyři stupně, ale na vyšší hladině vibrací, než Shamballa 1024. Symboly jsou přenášeny telepaticky přímo do energetického systému zasvěcovaného a pomohou tak zvýšit jeho vibrace na vyšší kmitočty.

Shamballa 2002 je rychlejší a pružnější. Její energie je ostřejší a výraznější, než u starších systémů.

PŘEDPOKLADY: Shamballa 1024 mistr / učitel. Přijímám i cizí žáky.

DÁLE JE MOŽNÉ POKRAČOVAT: Shamballa 3110

Skripta, certifikát - při dálkovém zasvěcení obdržíte emailem.


SHAMBALLA 3110

Shamballa 3110 - to je multispektrální systém energií, který v roce 2007 vychanneloval autor Shambally 2002, Mgr. Zbyněk Kostrhun. Tento systém je tedy vyšším pokračováním Shambally 2002. Jde o novější a zároveň účinnější druh Shambally.

Shamballa 3110, je označovaná jako multispektrální systém, ve smyslu energetických pásem a energetických "paprsků", které jsou (na rozdíl od předchozích typů Shambally) odlišné tvarem i počtem. Energetické paprsky jsou z kvantového hlediska širší a hustší oproti předchozím druhům Shambally.

Symboly jsou přenášeny telepaticky přímo do energetického systému zasvěcovaného a mohou tak zvýšit frekvenci kmitů (vibrací).

PŘEDPOKLADY: Shamballa 1024 mistr / učitel.Shamballa 2002. Přijímám i cizí žáky.

Skripta, certifikát - při dálkovém zasvěcení obdržíte emailem